Начало Е-Аптека Лекарства Без рецепта Алергии ACTAVIS ЦЕТИРИНАКС табл. 10 мг. * 20

ЦЕТИРИНАКС табл. 10 мг. * 20

Арт. #30061149

ЦЕТИРИНАКС табл. 10 мг. * 20

Листовка: информация за потребителя
Cetirinax 10 mg film-coated tablets
Цетиринакс 10 mg филмирани таблетки
Цетиризинов дихидрохлорид / Cetirizine dihydrochloride
Прочетете внимателно цялата листовка тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението с Цетиринакс, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват след 3 дни.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:
1. Какво представлява Цетиринакс и за какво се използва.
2. Преди да приемете Цетиринакс.
3. Как да приемате Цетиринакс.
4. Възможни нежелани реакции.
5. Как да съхранявате Цетиринакс.
6. Допълнителна информация.

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЦЕТИРИНАКС И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Цетиринакс съдържа активното вещество цетиризинов дихидрохлорид. Цетиринакс е противоалергично лекарство.

Цетиринакс е показан при възрастни и деца над 6-годишна възраст:

 • за облекчение на назалните и очните симптоми при сезонен и целогодишен алергичен ринит;
 • за облекчение при хронична копривна треска (хронична идиопатична уртикария).

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ЦЕТИРИНАКС
Не използвайте Цетиринакс:

 • Ако сте с тежко бъбречно увреждане (тежка бъбречна недостатъчност и креатинов клирънс под 10 ml/min);
 • Ако сте алергични (свръхчувствителни) към активното вещество на Цетиринакс, към някоя от съставките, към хидроксизин или към други пиперазинови производни (подобни активни вещества на други лекарства).

Не приемайте Цетирин таблетки:

 • ако имате наследствено заболяване като галактозна непоносимост, лактазна недостатъчност или глюкозо-галактозна малабсорбция.

Обърнете специално внимание при употребата на Цетиринакс
Ако сте с бъбречна недостатъчност, моля помолете за съвет Вашия лекар; ако е необходимо ще приемате по-ниска доза. Вашият лекар ще определи новата доза.
Ако сте с епилепсия или риск от конвулсии, трябва да помолите за съвет Вашия лекар.
В обичайни дози не са наблюдавани клинично значими взаимодействия на цетиризин с алкохол (при концентрация на алкохол в кръвта 0.5 g/l, съответстваща на чаша вино). Въпреки това, както при всички антихистамини не се препоръчва едновременната употреба на алкохол.
Кожните алергични тестове се променят от антихистаминовите продукти (какъвто е и Цетиринакс), поради което се препоръчва те да се провеждат след период на очистване от 3 дни.

Прием на други лекарства
Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.
Поради профила на цетиризин не се очакват взаимодействия с други лекарства.

Прием на Цетиринакс с храни и напитки
Храната не влияе забележимо върху абсорбцията на цетиризин.

Бременност и кърмене
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.
Както при други лекарства употребата на Цетиринакс по време на бременност трябва да се избягва. Случайна употреба от бременни жени не би трябвало да води до увреждане на зародиша, но въпреки това употребата на лекарството трябва да се преустанови.
Не приемайте Цетиринакс в периода на кърмене, тъй като той се излъчва в кърмата.

Шофиране и работа с машини
Клиничните проучвания не са показали нарушения на вниманието, бодростта и способността за шофиране след прием на цетиризин в препоръчваната доза.
Ако възнамерявате да шофирате, да извършвате потенциално опасни дейности или да работите с машини, трябва да не превишавате препоръчваната доза. Внимателно преценете ефекта на лекарството.

Ако сте от групата на чувствителните пациенти, има вероятност да откриете, че едновременната употреба на алкохол или други средства с потискащ ефект върху нервната система, може да причини допълнително понижаване на вниманието и да повлияе на способността Ви да реагирате.

Важна информация относно някои от съставките на Цетиринакс
Филмираните таблетки Цетиринакс съдържат лактоза. Ако Вашия лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, консултирайте се с него преди да приемете този лекарствен продукт.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ЦЕТИРИНАКС
Как и кога да приемате Цетиринакс?
Следвайте препоръките по-долу, освен ако Вашият лекар не Ви е дал други указания за употребата на Цетиринакс. Спазвайте инструкциите, иначе Цетиринакс може да не бъде напълно ефективен.
Таблетките трябва да се приемат с чаша течност.

Възрастни и юноши над 12-годишна възраст
10 mg веднъж дневно като 1 таблетка.

Деца от 6- до 12-годишна възраст
5 mg два пъти дневно като половин таблетка два пъти дневно.

Пациенти с умерено до тежко бъбречно увреждане
При пациенти с умерено бъбречно увреждане, се препоръчва прием на 5 mg веднъж дневно.

Ако прецените, че ефектът на Цетиринакс е твърде слаб или прекалено силен, моля консултирайте се с Вашия лекар.

Продължителност на лечението
Продължителността на лечението зависи от вида, продължителността и повлияването на оплакванията Ви и се определя от Вашия лекар.

Ако сте приели повече от необходимата доза Цетиринакс
Ако смятате, че сте предозирали Цетиринакс, моля уведомете Вашия лекар. Той ще прецени какви мерки да се предприемат, ако са необходими.

След предозиране, описаните по-долу нежелани реакции могат да се случват с повишена честота. Наблюдавани са следните нежелани реакции: объркване, диария, замайване, умора, главоболие, неразположение, разширяване на зениците, сърбеж, безпокойство, успокояване, сънливост, ступор (вцепенение), необичайно ускорен сърдечен ритъм, треперене и задръжка на урина.

Ако сте пропуснали да приемете Цетиринакс
Ако забравите да вземете лекарството, приемете го веднага щом се сетите, но изчакайте поне 24 часа преди да приемете следващата доза. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства, Цетиринакс може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нежеланите лекарствени реакции са подредени в зависимост от честотата на тяхната проява по следния начин:

 • чести: от 1 пациент на 100 до 1 на 10;
 • нечести: от 1 пациент на 1 000 до 1 на 100;
 • редки: от 1 пациент на 10 000 до 1 на 1 000;
 • много редки: по-малко от 1 на 10 000;
 • неизвестна честота.

Нарушения на кръвта и лимфната система:

 • много редки: тромбоцитопения (ниски нива на тромбоцити в кръвта).

Цялото тяло:

 • чести: умора.

Сърдечни нарушения:

 • редки: тахикардия (учестен сърдечен пулс).

Нарушения на очите:

 • чести: нарушение на акомодацията, замъглено зрение, неконтролирани движения на очите.

Стомашно-чревни нарушения

 • чести: сухота в устата, гадене, диария;
 • нечести: болка в корема.

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение:

 • нечести: астения (пълно изтощение), неразположение;
 • редки: оток (подуване).

Нарушения на имунната система:

 • редки: алергични реакции, някои от които тежки (много рядко).

Чернодробни нарушения:

 • редки: нарушена чернодробна функция.

Изследвания:

 • редки: повишаване на теглото.

Нарушения на нервната система:

 • чести: замаяност, главоболие;
 • нечести: парестезия (необичайни усещания по кожата);
 • редки: конвулсии, двигателни нарушения;
 • много редки: синкоп, тремор (треперене), променен вкус;
 • неизвестна честота: забравяне, паметови нарушения.

Психични нарушения:

 • чести: сънливост;
 • нечести: тревожност;
 • редки: агресивност, обърканост, депресия, халюцинации, безсъние;
 • много редки: тикове.

Нарушения на бъбреците и пикочните пътища

 • много редки: патологично отделяне на урина.

Нарушения на дихателната система:

 • чести: фарингит, ринит.

Нарушения на кожата и подкожната тъкан:

 • нечести: сърбеж, обрив;
 • редки: уртикария (копривна треска);
 • много редки: оток, фиксиран лекарствен обрив.

Уведомете Вашия лекар, в случай на поява на някоя от посочените нежелани реакции.
При първите признаци на реакция на свръхчувствителност, спрете приема на Цетиринакс. Вашият лекар ще оцени тежестта и ще реши какви следващи мерки е необходимо да се предприемат.

Ако забележите някакви нежелани реакции, които не са описани в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ЦЕТИРИНАКС
Съхранявайте на място, недостъпно за деца.
Съхранявайте при температура под 25 С.
Не използвайте Цетиринакс след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържа Цетиринакс
Активната съставка в една таблетка е: цетиризинов дихидрохлорид 10,0 mg.
Другите съставки са: целулоза, микрокристална, лактоза монохидрат, кросповидон, силициев диоксид, колоиден безводен, магнезиев стеарат.
Филмово покритие: хипромелоза, макрогол стеарат, целулоза, микрокристална, пропилен гликол, титанов диоксид (Е171).

Как изглежда Цетиринакс и какво съдържа опаковката
Описание
Бели до почти бели, елипсовидни филмирани таблетки с размер 5,7 х 11,4 mm с делителна черта.
От едната страна таблетките имат маркировка "С" а на обратната "J" и "Е" от двете страни на делителната черта.

Опаковка
10 броя филмирани таблетки в блистер; по един и два блистера в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба:
"Актавис" ЕАД, България.

Производители:
Actavis hf., Исландия;
Actavis UK Ltd., Великобритания
Балканфарма - Дупница АД, България.

Дата на последно одобрение на листовката: Януари 2011.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ЦЕТИРИНАКС табл. 10 мг. * 20

 • Умерено клинично значими взаимодействия (265)
 • Маловажно клинично значими взаимодействия (2)
Виж подробно всички ›

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ ЦЕТИРИНАКС табл. 10 мг. * 20

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ С ЦЕТИРИНАКС табл. 10 мг. * 20

КОМЕНТАРИ КЪМ ЦЕТИРИНАКС табл. 10 мг. * 20

ЦЕТИРИНАКС табл. 10 мг. * 20 Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФармакологични групи (Активни съставки):