0 продукта

е-Аптека

АПАРАТ БИОХИМИЧЕН АНАЛИЗАТОР EASYMATE GCU - ЗА КРЪВНА ЗАХАР , ХОЛЕСТЕРОЛ И ПИКОЧНА КИСЕЛИНА

АПАРАТ БИОХИМИЧЕН АНАЛИЗАТОР EASYMATE GCU - ЗА КРЪВНА ЗАХАР , ХОЛЕСТЕРОЛ И ПИКОЧНА КИСЕЛИНА - изображение
Цена:  170.00 лв.

АПАРАТ БИОХИМИЧЕН АНАЛИЗАТОР EASYMATE GCU - ЗА КРЪВНА ЗАХАР , ХОЛЕСТЕРОЛ И ПИКОЧНА КИСЕЛИНА

За мониторинг на кръвна захар, холестерол и пикочна киселина
EasyMate GCU мултифункционална система извършваща мониторинг, чрез количествено измерване на кръвна захар, холестерол и пикочна киселина от проба на капилярна кръв, взета от пръста.

1. Окомплектовка:

 • EasyMate GCU апарат;
 • Убождащо устройство;
 • Дневник;
 • Ланцети - 25 броя;
 • Контролна тест-лента;
 • Калъф;
 • Две батерии AAA;
 • Три флакона тест-ленти със съответен кодов чип: кръвна захар - 10 бр., холестерол - 2 бр. и пикочна киселина - 10 бр.

2. Характеристики:

 • Тегло: 60 грама, без батерии;
 • Размери: 90 х 66 х 22 mm;
 • Дисплей: LCD 35 х 45 mm;
 • Вид на кръвна проба: капилярна кръв;
 • Начин на измерване: електрохимичен;
 • Батерии: алкални 1,5 V (AAA) - 2 броя;
 • Живот на батериите: повече от 1000 измервания при нови алкални батерии;
 • Памет: запазване на резултатите от измерванията с дата и час на анализ;
 • Кодиране на тест-ленти: автоматичен
 • Автоматично включване / изключване с поставяне / махане на тест лентата

3. Работа с убождащото устройство

 • Развийте върха на устройството.
 • Поставете ланцета и отстранете капачката й.
 • Поставете обратно върха и завийте.
 • Регулирайте дълбочината на убождане в зависимост от характера на кожата.
 • Издърпайте задната част на убождащото устройство, за да заредите.
 • Убождащото устройство е готово за експлоатация.
 • Поставете на пръста. Натиснете спусъка.
 • За да отстраните използваната игла, развийте устройството и с помощта на плъзгача освободете използваната игла.

Работа с апарата
1/ Поставяне на батериите.

 • Плъзнете настрани капака на задния панел и поставете 2 бр. 1,5V р-р AAA батерии. Затворете.
 • Апаратът се активира автоматично.

2/ Настройка на дата и час

 • С бутон "М" се придвижвате от една настройка към друга /месец-дата-час-минути/.
 • С бутон "S" настройвате стойността.
 • Направете настройките за дата и час.
 • Апарата ще се изключи автоматично след около 30 секунди.

3/ Измерване на показател

 • Изберете показател, който ще измервате и поставете съответния чип в определеното за това място на задния панел на апарата.
 • При първоначално използване, както и веднъж седмично след това - апарата се калибрира с калибрационния чип /в жълто/.
 • Въвеждането на тест-лента активира автоматично апарата.
 • Поставете убождащото устройство на пръста и натиснете спусъка. Отстранете първата капка, а втората поставете на тест-лентата /откъм страничния прорез. /Количеството кръв, необходимо за измерване на холестерол е поне 15 l или 0.5 cm в диаметър - както е показано на фолиото на дисплея/.
 • Апарата прави измерване и резултата се появява на дисплея. Времето за измерване при всеки показател е различно.
 • Резултата автоматично се запаметява в паметта на апарата.

Преглед и изтриване на запис от паметта
1) Глюкоза

Ако искате да прегледате измерен и запаметен резултат за глюкоза, въведете първо съответния чип. Натиснете бутон "М".
Чрез него може да изберете 7-дневно, 14-дневно и 28-дневно осредняване изведено на дисплея. След това се извежда най-новия тестов резултат за глюкоза с дата. Останалите по-стари резултати могат да се прегледат чрез същия бутон. Апаратът автоматично ще се изключи около 3 секунди след извеждане на "----" на дисплея.
Ако желаете да излезете от режима на преглед, натиснете бутон "S" или изчакайте апарата да се изключи след около 30 секунди.

2) Холестерол/ Пикочна киселина
Въведете съответния за показателя чип. Използвайте бутон "М". Апаратът автоматично ще се изключи около 3 секунди след извеждане на "----" на дисплея.
Ако желаете да излезете от режима на преглед, натиснете бутон "S" или изчакайте апаратът да се изключи след около 30 секунди.

3) Изтриване от паметта
Когато е изведен последния запаметен резултат, натиснете бутон "S" за около 3 секунди. Съхранените резултати ще бъдат изтрити в ред от най-новия към най-стария. Ако желаете да прекъснете изтриването, спрете да натискате бутон "S.".

Грижа за тест-лентите

 • Лентите са чувствителни на светлина и влажност - съхранявайте в оригиналната опаковка плътно затворени.
 • Не излагайте на пряка слънчева светлина и ги съхранявайте при температура 10 - 35°С.
 • След изваждане на лента от флакона затворете незабавно, не го оставяйте отворен.
 • Лентите могат да бъдат използвани до 90 дни след датата на първоначалното им отваряне.
 • Не използвайте увредени тест-ленти!
 • Резултатът няма да бъде коректен при използване на скъсана, надраскана, оцветена и т.н лента.
 • Използвайте единствено оригиналните тест-ленти, предназначени за работа с този апарат.

Характеристики на анализите:
Глюкоза:

 • Обхват на измерване: от 1.1 до 33.3 mmol/l;
 • 10 секунди време за тестване;
 • Памет: 200 резултата с дата и час;
 • Количество кръв за отчитане на резултат минимум 4 μl.

Холестерол:

 • Обхват на измерване: от 02.06-10.04 mmol/l;
 • 150 секунди време за тестване;
 • Памет: 50 резултата с дата и час;
 • Количество кръв за отчитане на резултат минимум 15 μl.

Пикочна киселина:

 • Обхват на измерване: 179-1190 mmol/l;
 • 20 секунди време за тестване;
 • Памет: 50 резултата с дата и час;
 • Количество кръв за отчитане на резултат минимум 4 μl.

Кодове за грешка
Ниско ниво на заряд на батериите.
Поставете нови батерии.

"LO" присветва 5 пъти преди апарата да се изключи автоматично. Батериите са свършили.    
Поставете нови батерии.

Околната температура е прекалено ниска за извършване на тест.
Отидете на по-топло място, изчакайте около 20 минути и повторете теста. Околната температура трябва да бъде между 14~40 °С.

Околната температура е прекалено висока за извършване на тест.
Отидете на по-хладно място, изчакайте около 20 минути и повторете теста. Околната температура трябва да бъде между 14~40 °С.

Ако тестовия резултат е над 240 mg/dL /глюкоза/, препоръчва се проверка на нивото на кетоните.    
Направете повторно измерване на нивото на глюкозата. Измерете нивото на кетоните.

Нивото на измерената глюкоза е над 600 mg/dL (33.3 mmol/L). Препоръчва се проверка на нивото на кетоните.
Направете повторно измерване на нивото на глюкозата. Ако "HI" се появи отново, незабавно се обърнете към лекар.

Нивото на измерената глюкоза е под 20 mg/dL (1,1 mmol/L).
Направете повторно измерване на нивото на глюкозата. Ако "LO" се появи отново, незабавно се обърнете към лекар.

Нивото на измерения холестерол е над 400 mg/dL (10.4 mmol/L).
Направете повторно измерване на нивото на холестерола. Ако "HI" се появи отново, незабавно се обърнете към лекар.

Нивото на измерения холестерол е под 100 mg/dL (2,6 mmol/L).
Направете повторно измервано на нивото на холестерола. Ако "LO" се появи отново, незабавно се обърнете към лекар.

Нивото на измерената пикочна киселина е над 20 mg/dL (1190 mmol/L).
Направете повторно измерване на нивото на пикочната киселина. Ако "HI" се появи отново, незабавно се обърнете към лекар.

Нивото на измерената пикочна киселина е под 3 mg/dL (179 mmol/L).
Направете повторно измерване на нивото на пикочната киселина. Ако "LO" се появи отново, незабавно се обърнете към лекар.

Операционната процедура е неправилна /неточна/. Тест-лентата е била използвана, или апарата не функционира нормално.    
Повторете теста с нова тест-лента. Ако символът се появи отново, обърнете се към фирмата, отговаряща за техническата поддръжка.

1. Използван е грешен или неподходящ чип /код/.
2. Няма чип.

1. Проверете чипа. Уверете се, че кода съответства на поставения чип.
2. Поставете чип.

Проблем с чипа/ кода
Свържете се с фирмата, отговаряща за техническата поддръжка.

Грижа за апарата

 • Не мокрете апарата! Не потапяйте в течности!
 • Пазете го от удари!
 • Условия на съхранение: температура: -10°С~+60. Ако желаете да излезете от режима на преглед, натиснете бутон "S" или изчакайте апаратът да се изключи след около 30 секунди. Относителна влажност до 95%. Не съхранявайте в кухни, бани, перални помещения или коли. Пазете далеч от вода!
 • Не използвайте за почистване домакински препарати и такива за стъкло. Забършете с алкохолен тупфер повърхностите /без слота за тест-лентата и код-слота/.
 • Не разглобявайте апарата!
 • Не пръскайте никакви почистващи препарати директно върху апарата!
 • Не мокрете слотовете за чипа и тест-лентата!

Страна производител: Южна Корея

Изображение 2 към продукта АПАРАТ БИОХИМИЧЕН АНАЛИЗАТОР EASYMATE GCU - ЗА КРЪВНА ЗАХАР , ХОЛЕСТЕРОЛ И ПИКОЧНА КИСЕЛИНА
За повече информация, поръчки и въпроси можете да се свържете с нас по следните начини:
 • На телефони: 042 605 300, 0893 376 735.
  Понеделник - Петък, от 9.00 до 17.30 часа
 • Като ни пишете на електронната поща (натиснете тук)
Оцени страницата и я сподели с приятели
12345 4.2, 5 Гласа
Сподели в Facebook
Коментирай във Facebook

!. forum.framar.bg

По темата във форума. Включете се в дискусията сега!

1. FramarAdmin2:

Бързо и удобно можем да премерим нивото на кръвната си захар у дома със пециалните комплекти за целта, но има толкова много фирми произвеждащи ги! Вие какво ще ми препоръчате?...

2. bubulina:

АПАРАТ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНА ЗАХАР АКУ-ЧЕК ПЕРФОРМА -този е добър. Дядо ми го ползва от доста време и е лесен за употреба -> ->...

3. totka_lukanova:

А тест лентите стандартни ли са за всички апарати?...

4. eli:

Ами не,не са стандартни, мисля че за всяка марка са различни....

5. borislav.bo:

Какъв апарат да си взема, на който тест лентите да не са по 50 лв, или те на всички цената им е долу-горе такава?...

6. qproin:

Бързо и удобно можем да премерим нивото на кръвната си захар у дома със пециалните комплекти за целта, но има толкова много фирми произвеждащи ги! Вие какво ще ми препоръчате? Аз мисля, че всички са добри. В моето семейство сме сравнявали 3 апарата и меря...

7. eli:

Аз препоръчвам Оптиум, не е много скъп и върши страхотна работа -> ->...

8. Margo:

Има ли такъв, който да работи със стандартни тест ленти тъй като знам, че не на всеки модел апарати е лесно да се намират в аптечната мрежа лентите. И искам да попитам, дали има стандартни ленти за определяне на кръвната захар, които се поемат от здравнат...

9. Hristo:

Има ли такъв, който да работи със стандартни тест ленти тъй като знам, че не на всеки модел апарати е лесно да се намират в аптечната мрежа лентите. И искам да попитам, дали има стандартни ленти за определяне на кръвната захар, които се поемат от здравнат...

10. totka_lukanova:

АПАРАТ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНА ЗАХАР АКУ-ЧЕК ПЕРФОРМА -този е добър. Дядо ми го ползва от доста време и е лесен за употреба -> -> Дядо ми също има такъв, но от време на време , нещо му става, исписва някакъв натпис Ketones?, което не знам какво означава. ...

11. milanovs:

И аз имам подобен апарат.Проблема при тези апарати са тест лентите.Или по точно че ги пакетират всички в кутии.След като се отворят ,и след един месец някъде,ако несте използвали всички ленти,те изветряват ,и почват да дават грешни дани.Не мага да се свър...

?. www.framar.bg:

Коментирайте "АПАРАТ БИОХИМИЧЕН АНАЛИЗАТОР EASYMATE GCU - ЗА КРЪВНА ЗАХАР , ХОЛЕСТЕРОЛ И ПИКОЧНА КИСЕЛИНА"

АПАРАТ БИОХИМИЧЕН АНАЛИЗАТОР EASYMATE GCU - ЗА КРЪВНА ЗАХАР , ХОЛЕСТЕРОЛ И ПИКОЧНА КИСЕЛИНА е свързан към

Подобни продукти

Случвало ли ви се е да ви откажат лекарство, ако нямате рецепта за него?

Фармацевтите винаги ми отказват дадено лекарство, ако нямам рецепта за него.
Фармацевтите отказват, но променят решението си, ако съм редовен клиент или много им се помоля.
Някъде искат, другаде не искат рецепта, въпрос на фирмена политика.
Никога не съм имал проблем с получаването на лекарства, рецептата е само формалност.

Бюлетин

Промоции.

Актуални продукти.

Информация и новини.

При възникнало съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, моля винаги се обръщайте за медицинска консултация към квалифициран и правоспособен лекар или фармацевт. В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава.