0 продукта

е-Аптека

АПАРАТ БИОХИМИЧЕН АНАЛИЗАТОР EASYMATE GCU - ЗА КРЪВНА ЗАХАР , ХОЛЕСТЕРОЛ И ПИКОЧНА КИСЕЛИНА

АПАРАТ БИОХИМИЧЕН АНАЛИЗАТОР EASYMATE GCU - ЗА КРЪВНА ЗАХАР , ХОЛЕСТЕРОЛ И ПИКОЧНА КИСЕЛИНА - изображение
Цена:  170.00 лв.

АПАРАТ БИОХИМИЧЕН АНАЛИЗАТОР EASYMATE GCU - ЗА КРЪВНА ЗАХАР , ХОЛЕСТЕРОЛ И ПИКОЧНА КИСЕЛИНА

За мониторинг на кръвна захар, холестерол и пикочна киселина
EasyMate GCU мултифункционална система извършваща мониторинг, чрез количествено измерване на кръвна захар, холестерол и пикочна киселина от проба на капилярна кръв, взета от пръста.

1. Окомплектовка:

 • EasyMate GCU апарат;
 • Убождащо устройство;
 • Дневник;
 • Ланцети - 25 броя;
 • Контролна тест-лента;
 • Калъф;
 • Две батерии AAA;
 • Три флакона тест-ленти със съответен кодов чип: кръвна захар - 10 бр., холестерол - 2 бр. и пикочна киселина - 10 бр.

2. Характеристики:

 • Тегло: 60 грама, без батерии;
 • Размери: 90 х 66 х 22 mm;
 • Дисплей: LCD 35 х 45 mm;
 • Вид на кръвна проба: капилярна кръв;
 • Начин на измерване: електрохимичен;
 • Батерии: алкални 1,5 V (AAA) - 2 броя;
 • Живот на батериите: повече от 1000 измервания при нови алкални батерии;
 • Памет: запазване на резултатите от измерванията с дата и час на анализ;
 • Кодиране на тест-ленти: автоматичен
 • Автоматично включване / изключване с поставяне / махане на тест лентата

3. Работа с убождащото устройство

 • Развийте върха на устройството.
 • Поставете ланцета и отстранете капачката й.
 • Поставете обратно върха и завийте.
 • Регулирайте дълбочината на убождане в зависимост от характера на кожата.
 • Издърпайте задната част на убождащото устройство, за да заредите.
 • Убождащото устройство е готово за експлоатация.
 • Поставете на пръста. Натиснете спусъка.
 • За да отстраните използваната игла, развийте устройството и с помощта на плъзгача освободете използваната игла.

Работа с апарата
1/ Поставяне на батериите.

 • Плъзнете настрани капака на задния панел и поставете 2 бр. 1,5V р-р AAA батерии. Затворете.
 • Апаратът се активира автоматично.

2/ Настройка на дата и час

 • С бутон "М" се придвижвате от една настройка към друга /месец-дата-час-минути/.
 • С бутон "S" настройвате стойността.
 • Направете настройките за дата и час.
 • Апарата ще се изключи автоматично след около 30 секунди.

3/ Измерване на показател

 • Изберете показател, който ще измервате и поставете съответния чип в определеното за това място на задния панел на апарата.
 • При първоначално използване, както и веднъж седмично след това - апарата се калибрира с калибрационния чип /в жълто/.
 • Въвеждането на тест-лента активира автоматично апарата.
 • Поставете убождащото устройство на пръста и натиснете спусъка. Отстранете първата капка, а втората поставете на тест-лентата /откъм страничния прорез. /Количеството кръв, необходимо за измерване на холестерол е поне 15 l или 0.5 cm в диаметър - както е показано на фолиото на дисплея/.
 • Апарата прави измерване и резултата се появява на дисплея. Времето за измерване при всеки показател е различно.
 • Резултата автоматично се запаметява в паметта на апарата.

Преглед и изтриване на запис от паметта
1) Глюкоза

Ако искате да прегледате измерен и запаметен резултат за глюкоза, въведете първо съответния чип. Натиснете бутон "М".
Чрез него може да изберете 7-дневно, 14-дневно и 28-дневно осредняване изведено на дисплея. След това се извежда най-новия тестов резултат за глюкоза с дата. Останалите по-стари резултати могат да се прегледат чрез същия бутон. Апаратът автоматично ще се изключи около 3 секунди след извеждане на "----" на дисплея.
Ако желаете да излезете от режима на преглед, натиснете бутон "S" или изчакайте апарата да се изключи след около 30 секунди.

2) Холестерол/ Пикочна киселина
Въведете съответния за показателя чип. Използвайте бутон "М". Апаратът автоматично ще се изключи около 3 секунди след извеждане на "----" на дисплея.
Ако желаете да излезете от режима на преглед, натиснете бутон "S" или изчакайте апаратът да се изключи след около 30 секунди.

3) Изтриване от паметта
Когато е изведен последния запаметен резултат, натиснете бутон "S" за около 3 секунди. Съхранените резултати ще бъдат изтрити в ред от най-новия към най-стария. Ако желаете да прекъснете изтриването, спрете да натискате бутон "S.".

Грижа за тест-лентите

 • Лентите са чувствителни на светлина и влажност - съхранявайте в оригиналната опаковка плътно затворени.
 • Не излагайте на пряка слънчева светлина и ги съхранявайте при температура 10 - 35°С.
 • След изваждане на лента от флакона затворете незабавно, не го оставяйте отворен.
 • Лентите могат да бъдат използвани до 90 дни след датата на първоначалното им отваряне.
 • Не използвайте увредени тест-ленти!
 • Резултатът няма да бъде коректен при използване на скъсана, надраскана, оцветена и т.н лента.
 • Използвайте единствено оригиналните тест-ленти, предназначени за работа с този апарат.

Характеристики на анализите:
Глюкоза:

 • Обхват на измерване: от 1.1 до 33.3 mmol/l;
 • 10 секунди време за тестване;
 • Памет: 200 резултата с дата и час;
 • Количество кръв за отчитане на резултат минимум 4 μl.

Холестерол:

 • Обхват на измерване: от 02.06-10.04 mmol/l;
 • 150 секунди време за тестване;
 • Памет: 50 резултата с дата и час;
 • Количество кръв за отчитане на резултат минимум 15 μl.

Пикочна киселина:

 • Обхват на измерване: 179-1190 mmol/l;
 • 20 секунди време за тестване;
 • Памет: 50 резултата с дата и час;
 • Количество кръв за отчитане на резултат минимум 4 μl.

Кодове за грешка
Ниско ниво на заряд на батериите.
Поставете нови батерии.

"LO" присветва 5 пъти преди апарата да се изключи автоматично. Батериите са свършили.    
Поставете нови батерии.

Околната температура е прекалено ниска за извършване на тест.
Отидете на по-топло място, изчакайте около 20 минути и повторете теста. Околната температура трябва да бъде между 14~40 °С.

Околната температура е прекалено висока за извършване на тест.
Отидете на по-хладно място, изчакайте около 20 минути и повторете теста. Околната температура трябва да бъде между 14~40 °С.

Ако тестовия резултат е над 240 mg/dL /глюкоза/, препоръчва се проверка на нивото на кетоните.    
Направете повторно измерване на нивото на глюкозата. Измерете нивото на кетоните.

Нивото на измерената глюкоза е над 600 mg/dL (33.3 mmol/L). Препоръчва се проверка на нивото на кетоните.
Направете повторно измерване на нивото на глюкозата. Ако "HI" се появи отново, незабавно се обърнете към лекар.

Нивото на измерената глюкоза е под 20 mg/dL (1,1 mmol/L).
Направете повторно измерване на нивото на глюкозата. Ако "LO" се появи отново, незабавно се обърнете към лекар.

Нивото на измерения холестерол е над 400 mg/dL (10.4 mmol/L).
Направете повторно измерване на нивото на холестерола. Ако "HI" се появи отново, незабавно се обърнете към лекар.

Нивото на измерения холестерол е под 100 mg/dL (2,6 mmol/L).
Направете повторно измервано на нивото на холестерола. Ако "LO" се появи отново, незабавно се обърнете към лекар.

Нивото на измерената пикочна киселина е над 20 mg/dL (1190 mmol/L).
Направете повторно измерване на нивото на пикочната киселина. Ако "HI" се появи отново, незабавно се обърнете към лекар.

Нивото на измерената пикочна киселина е под 3 mg/dL (179 mmol/L).
Направете повторно измерване на нивото на пикочната киселина. Ако "LO" се появи отново, незабавно се обърнете към лекар.

Операционната процедура е неправилна /неточна/. Тест-лентата е била използвана, или апарата не функционира нормално.    
Повторете теста с нова тест-лента. Ако символът се появи отново, обърнете се към фирмата, отговаряща за техническата поддръжка.

1. Използван е грешен или неподходящ чип /код/.
2. Няма чип.

1. Проверете чипа. Уверете се, че кода съответства на поставения чип.
2. Поставете чип.

Проблем с чипа/ кода
Свържете се с фирмата, отговаряща за техническата поддръжка.

Грижа за апарата

 • Не мокрете апарата! Не потапяйте в течности!
 • Пазете го от удари!
 • Условия на съхранение: температура: -10°С~+60. Ако желаете да излезете от режима на преглед, натиснете бутон "S" или изчакайте апаратът да се изключи след около 30 секунди. Относителна влажност до 95%. Не съхранявайте в кухни, бани, перални помещения или коли. Пазете далеч от вода!
 • Не използвайте за почистване домакински препарати и такива за стъкло. Забършете с алкохолен тупфер повърхностите /без слота за тест-лентата и код-слота/.
 • Не разглобявайте апарата!
 • Не пръскайте никакви почистващи препарати директно върху апарата!
 • Не мокрете слотовете за чипа и тест-лентата!

Страна производител: Южна Корея

Изображение 2 към продукта АПАРАТ БИОХИМИЧЕН АНАЛИЗАТОР EASYMATE GCU - ЗА КРЪВНА ЗАХАР , ХОЛЕСТЕРОЛ И ПИКОЧНА КИСЕЛИНА
За повече информация, поръчки и въпроси можете да се свържете с нас по следните начини:
 • На телефони: 042 605 300, 0893 376 735.
  Понеделник - Петък, от 9.00 до 17.30 часа
 • Като ни пишете на електронната поща (натиснете тук)
Оцени страницата и я сподели с приятели
12345 4.2, 5 Гласа
Сподели в Facebook
Коментирай във Facebook

!. forum.framar.bg

По темата във форума. Включете се в дискусията сега!

1. FramarAdmin2:

Бързо и удобно можем да премерим нивото на кръвната си захар у дома със пециалните комплекти за целта, но има толкова много фирми произвеждащи ги! Вие какво ще ми препоръчате?...

2. bubulina:

АПАРАТ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНА ЗАХАР АКУ-ЧЕК ПЕРФОРМА -този е добър. Дядо ми го ползва от доста време и е лесен за употреба -> ->...

3. totka_lukanova:

А тест лентите стандартни ли са за всички апарати?...

4. eli:

Ами не,не са стандартни, мисля че за всяка марка са различни....

5. borislav.bo:

Какъв апарат да си взема, на който тест лентите да не са по 50 лв, или те на всички цената им е долу-горе такава?...

6. qproin:

Бързо и удобно можем да премерим нивото на кръвната си захар у дома със пециалните комплекти за целта, но има толкова много фирми произвеждащи ги! Вие какво ще ми препоръчате? Аз мисля, че всички са добри. В моето семейство сме сравнявали 3 апарата и меря...

7. eli:

Аз препоръчвам Оптиум, не е много скъп и върши страхотна работа -> ->...

8. Margo:

Има ли такъв, който да работи със стандартни тест ленти тъй като знам, че не на всеки модел апарати е лесно да се намират в аптечната мрежа лентите. И искам да попитам, дали има стандартни ленти за определяне на кръвната захар, които се поемат от здравнат...

9. Hristo:

Има ли такъв, който да работи със стандартни тест ленти тъй като знам, че не на всеки модел апарати е лесно да се намират в аптечната мрежа лентите. И искам да попитам, дали има стандартни ленти за определяне на кръвната захар, които се поемат от здравнат...

10. totka_lukanova:

АПАРАТ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНА ЗАХАР АКУ-ЧЕК ПЕРФОРМА -този е добър. Дядо ми го ползва от доста време и е лесен за употреба -> -> Дядо ми също има такъв, но от време на време , нещо му става, исписва някакъв натпис Ketones?, което не знам какво означава. ...

11. milanovs:

И аз имам подобен апарат.Проблема при тези апарати са тест лентите.Или по точно че ги пакетират всички в кутии.След като се отворят ,и след един месец някъде,ако несте използвали всички ленти,те изветряват ,и почват да дават грешни дани.Не мага да се свър...

?. www.framar.bg:

Коментирайте "АПАРАТ БИОХИМИЧЕН АНАЛИЗАТОР EASYMATE GCU - ЗА КРЪВНА ЗАХАР , ХОЛЕСТЕРОЛ И ПИКОЧНА КИСЕЛИНА"

АПАРАТ БИОХИМИЧЕН АНАЛИЗАТОР EASYMATE GCU - ЗА КРЪВНА ЗАХАР , ХОЛЕСТЕРОЛ И ПИКОЧНА КИСЕЛИНА е свързан към

Подобни продукти

Кърменето на обществени места – естествено, допустимо или неприемливо?

Майката има право да кърми детето си независимо от възрастта му когато и където пожелае, без разголването й да се отъждествява с форма на ексхибиционизъм. Собствениците на търговския комплекс следва да бъдат осъдени и да платят обезщетение.
Кърменето на обществени места не подлежи на коментар, когато майката се стреми да запази интимността на този акт встрани от чуждите погледи като наметне себе си и бебето с шал. Искът на БХК не следва да бъде удовлетворен.
Кърменето на бебето и детето извън дома е редно да се практикува в уединението на специални помещения, предназначени за хранене и преобличане. Майката основателно е била помолена да преустанови храненето на детето си, щом не желае да завоалира процеса.
Не само тютюнопушенето, но и кърменето на обществена места трябва да бъде забранено.

Бюлетин

Промоции.

Актуални продукти.

Информация и новини.

При възникнало съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, моля винаги се обръщайте за медицинска консултация към квалифициран и правоспособен лекар или фармацевт. В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава.