0 продукта

Лекарствен справочник

КОРДАКЕР табл. 10 мг. * 30

КОРДАКЕР табл. 10 мг. * 30 - изображение
Цена:  9.70 лв.

НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАКУПЕН ОНЛАЙН

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КОРДАКЕР И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Кордакер е инхибитор на ангиотензин-конвертиращия ензим /АСЕ/. Принадлежи към групата на антихипертензивни лекарства. Може да се назначава самостоятелно или да се използва в комплексна терапия с други лекарства.

Лизиноприл е лекарствен продукт, намаляващ кръвното налягане и дава добри ефекти при пациенти със сърдечна недостатъчност, главно чрез потискане на системата на ренин-ангиотензин-алдостерона.

Всяка таблекта съдържа съответно 10 или 20 мг лизоноприл.

Кордакер е показан за лечение на есенциална и бъбречна хипертония - самостоятелно като начална терапия или съвместно с други класове антихипертензивни средства.

Този лекарствен продукт се употребява също така за овладяване на всички степени на сърдечна недостатъчност - като допълнителна терапия при пациенти, които не отговарят адекватно на стандартно лечение с диуретици и дигиталисови лекарствени продукти, както и при остър инфаркт на миокарда при пациенти със стабилна хемодинамика в първите 24 часа на инфаркта - за предотвратяване на нарушения във функциите на лявата камера.

 

ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ КОРДАКЕР

Не използвайте Кордакер:

- ако сте алергични към лизоноприл или към други инхибитори на конвертиращия ензим, както и към някое от помощните вещества на лекарствения продукт.

- ако имате или сте имали диагноза ангиоедем /оток на лицето, езика/, свързан с предхождащо лечение с инхибитор на конвертиращия ензим.

Важно е да уведомите вашия лекар, ако имате или сте имали някой от гореизброените проблеми.

 

Обърнете специално внимание при лечението с Кордакер

В случай, че имате бъбречно-съдово заболяване и стеснение на аортната клапа, при което има пречка в изтласкването на кръвта от лявата камера.

Като последствие от потискането на системата ренин-ангиотензин-алдостерон при определени индивиди, особено такива с увредена бъбречна функция, може да се очакват промени в бъбречната функция. Особено внимание е необходимо през първите 2-5 седмици от лечението като при необходимост вашият лекар може да реши да намали дозата или да прекъсне лечението с лизиноприл.

Необходимо е внимание при едновременното приложение на лизиноприл и диуретици заради допълнителния намаляващ кръвното налягане ефект. Подобни съображения има и при пациенти с остър миокарден инфаркт, при които значителният спад на кръвното налягане може да доведе до инфаркт или мозъчно-съдов инцидент.

При пациенти с история за наследствен или идиопатичен ангиоедем терапията с лизиноприл или други инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим трябва да се избягва заради повишения риск от поява на ангиоедем.

Специално внимание е необходимо при започването на терапия с лизиноприл при пациенти, получаващи диуретици, пациенти с ограничен прием на соли, при пациенти  на диализа, дехидратирани или с конгестивна сърдечна недостатъчност, тъй като може да се появи хипотония с максимално понижение на кръвното налягане 6 до 8 часа след приема на дозата.

Пациенти с тежка застойна сърдечна недостатъчност са най-податливи на бъбречно увреждане и при тях лечението с инхибитори на конвертиращия ензим може да доведе до олигурия и/или прогресивна азотемия и в редки случаи до остра бъбречна недостатъчност.

При пациенти с едностранна или двустранна стеноза на бъбречната артерия може да се наблюдава увеличение на кръвната урея  и серумния креатинин, което обикновено е обратимо след прекъсване на приема на лизиноприл. При такива пациенти през първите седмици от лечението бъбречната функция трябва да се контролира.

Специално внимание е необходимо при пациенти с периферни съдови заболявания или генерализирана артериосклероза, приемащи лизинприл, заради възможното наличие на безсимптомна бъбречна болест.

При пациенти с остър миокарден инфаркт, лечение с лизиноприл не трябва да се предприема при данни за бъбречна дисфункция, определена от серумен креатинин над 177 μol/l и/или протеинурия над 500 мг/24 часа, а при пациенти с ниско кръвно налягане под 100 mmHg не трябва да се започва лечение с лизиноприл.

Пациенти, на които им предстои хирургична операция под обща упойка трябва да уведомят лекуващия лекар, че приемат лизиноприл.

По време на лечение с АСЕ инхибитори е възможно да се развие упорита непродуктивна кашлица. Тази кашлица е обратима след спиране на терапията.

При пациенти, приемащи АСЕ инхибитори по време на пречистване на кръвта от липопротеини с ниска плътност при пациенти с висок холестерол, по време на специфична десенсибилизация срещу отрови на насекоми и пациенти на хемодиализа с високопропускливи мембрани, е възможно развитие на животозастрашаващи анафилактоидни реакции.

При пациенти с бъбречно увреждане вследствие заболяване на съединителната тъкан е необходимо периодично следене на кръвната картина и особено на левкоцитите.

Бременност

Ако сте бременна или кърмите, уведомете лекуващия лекар преди да започнете лечението с лизиноприл. Бременността е относително противопоказание за употребата на лизиноприл, тъй като е установено, че инхибиторите на ангиотензин-конвертиращия ензим могат да причинят увреждане на плода. Ако забременеете по време на лечението уведомете незабавно лекуващия лекар, тъй като приемането на лизиноприл в този случай трябва да се преустанови.

Кърмене

Съществува възможност лекарствения продукт да се излъчва в млякото поради което приложението на лизиноприл по време на кърмене не се препоръчва.


КАК ДА ПРИЕМАТЕ КОРДАКЕР

Таблетките могат да се приемат преди, по време или след хранене.

Дозата е индивидуална и може да се променя в зависимост от състоянието на пациента.

Хипертония

При пациенти с лека есенциална хипертония препоръчваната начална доза е 10 мг веднъж дневно. Дозата трябва да се съобрази с отговора по отношение на стойностите на кръвното налягане. Обичайната доза е 20  до 40  мг дневно в еднократен прием. Дневната доза се увеличава в едноседмична интервали до достигане на 80 мг. Ако кръвното налягане не се нормализира за 1-3  месеца, лекуващият лекар може да добави към лечението ви и диуретик в ниски дози, калциев антагонист или бета-блокер.12,5 мг хидрохлоритиазид веднъж дневно е най-благоприятната комбинация. При пациенти с бъбречна хипертония, по-специално тези с двустранно стесняване на бъбречната артерия или стеноза на артерията на единствен бъбрек, които реагират много рязко на първата доза АСЕ инхимитори, първоначалната доза на Кордакер трябва да е по-ниска. В такива случаи препоръчваната доза е 2,5 мг. Дозата се определя от лекаря и обичайната поддържаща доза е 20 мг веднъж дневно.

Сърдечна недостатъчност

При пациенти с конгестивна сърдечна недостатъчност началната доза трябва да е по-ниска.  Препоръчителната начална доза е 2,5 до 5 мг веднъж дневно. Дозата се увеличава постепенно при всички пациенти за около 2 до 4 седмици до достигане на обичайната ефективна доза, която варира между от 5 до 20 мг веднъж дневно.

Остър инфаркт на миокарда

При пациенти със стабилна хемодинамика в пълните 24 часа от острия инфаркт Кордакер се прилага, както следва:

- При пациенти със систолично налягане над 120 mmHg първоначалната доза лизиноприл е 5 мг в първите 24 часа след появата на симптомите, последвана от следваща доза от 5 мг в следващите 24 часа, след това 10 мг след още 24 часа и се продължава с 10 мг веднъж дневно в продължание на шест седмици.

- При пациенти с ниско систолично налягане се прилага по-ниската дневна доза от 2,5 мг лизиноприл през първите два дни след инфаркта, последвана от 5 мг дневно в продължение на 6 седмици. Ако се стигне до хипотония дневната поддържаща доза от 5 мг се редуцира до 2,5 мг. Ако хипотонията се задържа терапията с лизинопприл трябва да отпадне.

При пациенти с остър инфаркт на миокарда терапията с лизиноприл продължава 6 седмици.

Дозиране при бъбречни увреждания:

При пациенти с увредена бъбречна функция дозирането се съобразява с креатининовия клирънс. При пациенти с креатининов клирънс 10-30 ml/min първоначалната доза е 5 мг веднъж дневно, а при пациенти с креатининов клирънс <10 ml/min препоръчваната първоначална доза е 2,5 мг. Дозата може да се повишава до нормализиране на кръвното налягане, максимално до 40 мг на ден.

При остър миокарден инфаркт лечението с Кордакер трябва да се дозира внимателно при пациенти със съпътстващи нарушени бъбречни функции.

Дозиране при едновременно лечение с диуретик

Когато се налага едновременно лечение с Кордакер и диуретик, диуретикът трябва да се спре 2-3 дни преди започване на лечение с Кордакер. При пациенти с хипертония, когато диуретикът не може да бъде спрян, лечението с Кордакер трябва да започне с доза от 5 мг, след което се коригира от лекуващия лекар в зависимост от стойностите на кръвното налягане. Ако е наложително, по  преценка на лекуващия лекар лечението с диуретика може да се поднови.

 

ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ:

При лечение с инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим могат да се  появят различни алергични реакции в това число и ангиоедем - оток на лицето, устните ,езика, в тежките случаи обхващане и горните дихателни  пътища. При поява на такъв оток приемът на лизиноприл трябва да се спре и веднага да се уведоми лекуващия лекар.

Лизиноприл се приема добре. Лечението с лизиноприл рядко води до нежелани реакции, които изискват прекъсване на терапията при пациенти с високо кръвно налягане, а малко по-често се явяват като причина за прекъсване на терапията  при пациенти с остър инфаркт на миокарда или конгестивна сърдечна недостатъчност.

Много честите нежелани реакции са изразена хипотония, влошаване на бъбречната функция, ангиоедем, кожни обриви, уртикария, сърбеж, суха кашлица и други симптоми от страна на горните дихателни пътища като ринити, синузити и зачервено гърло, а от страна на стомашно-чревния тракт се наблюдават сухота в устата, гадене, повръщане, коремни болки, диспепсия, безапетитие, диария и запек. При пациентите, приемащи  лизиноприл, могат да се появят: ангина, васкулит, болки в гръдната  област, ортостатични ефекти, сърцебиене, периферни отоци, тахикардия, предсърдно мъждене, преждевременни камерни съкращения и брадикардия.  Мозъчно-съдови инциденти, белодробна емболия и инфаркт, преходни исфемични атаки, нощна диспнея се явяват много рядко.

Към нечестите нежелани лекарствени реакции спадат влошаване на бъбречната функция, включително повишаване на плазмените нива на урея и креатинин, което е обратимо след прекъсване на приема на лизиноприл. Съобщава се и за протеинурия, която при някои пациенти е прогресирала до нефротичен синдром. Може да се появи хиперкалиемия особено при пациенти с тежка бъбречна недостатъчност и/или захарен диабет.

Рядко съобщавани нежелани лекарствени реакции са промени в чернодробните функционални тестове, изразяващи се в повишени стойности на чернодробните ензими и алкалната фонфатаза, холестатична жълтеница, хератит, панкреатит.

Рядко се съобщава и за промени в кръвната картина, включващи тромбоцитопения, неутропения и хемолитична анемия.

Рядко приемът на инхибитори на ангиотнзин - конвертиращия ензим може да  причини чернодробно увреждане. При поява на пожълтяване на кожата и/или склерите пациентът трябва да уведоми лекуващия лекар.

Други нежелани реакции: главоболие, замайване, уморяемост, безсъние, промяна във вкусовите усещания, парестезии, болки в мускулите и ставите, артрит, бронхоспазъм, умствено объркване, промени в настроението, астения, импотентност и алопеция.

Информация за продукта по НЗОК
Код по НЗОК:CF816
Цена за НЗОК:9.70 лв.
Реимбурсация:1.26 лв.
Пациентът заплаща:8.44 лв.
Безплатно:НЕ
Тип рецепта:Нормална и хронична
Наркотично:НЕ
Протокол:Без протокол
Възрастова граница:Няма възрастово ограничение
За повече информация, поръчки и въпроси можете да се свържете с нас по следните начини:
  • На телефони: 042 605 300, 0893 376 735.
    Понеделник - Петък, от 9.00 до 17.30 часа
  • Като ни пишете на електронната поща (натиснете тук)

Взаимодействия

на КОРДАКЕР табл. 10 мг. * 30 с продукти, активни съставки, заболявания, храни и напитки.

Силно клинично значими взаимодействия (26)

Умерено клинично значими взаимодействия (257)

Маловажно клинично значими взаимодействия (31)

Виж подробно всички.

Оцени страницата и я сподели с приятели
12345 3.3, 31 Гласа
Сподели в Facebook
Коментирай във Facebook

!. forum.framar.bg

Споделете вашето мнение, задайте въпрос или отворете дискусия за "КОРДАКЕР табл. 10 мг. * 30" във форума.

?. www.framar.bg:

Коментирайте "КОРДАКЕР табл. 10 мг. * 30"

Случвало ли ви се е да ви откажат лекарство, ако нямате рецепта за него?

Фармацевтите винаги ми отказват дадено лекарство, ако нямам рецепта за него.
Фармацевтите отказват, но променят решението си, ако съм редовен клиент или много им се помоля.
Някъде искат, другаде не искат рецепта, въпрос на фирмена политика.
Никога не съм имал проблем с получаването на лекарства, рецептата е само формалност.

Бюлетин

Промоции.

Актуални продукти.

Информация и новини.

При възникнало съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, моля винаги се обръщайте за медицинска консултация към квалифициран и правоспособен лекар или фармацевт. В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава.