0 продукта

Лекарствен справочник

ГАБАНЕВРАЛ капс. 300 мг. * 100

ГАБАНЕВРАЛ капс. 300 мг. * 100 - изображение
Цена:  40.18 лв.

НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАКУПЕН ОНЛАЙН

GABANEURAL ГАБАНЕВРАЛ

 

ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ЛИСТОВКА ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОЗИ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

- Запазете тази листовка! Може да се наложи да я прочетете отново.

- Ако у Вас възникнат допълнителни въпроси, моля обърнете се към Вашия лекуващ лекар или към фармацевт!- Този продукт е предписан лично за Вас и не трябва да се дава на друг! Тойможе да навреди на други хора, дори ако me имат подобни на Вашите оплаквания.

В ТАЗИ ЛИСТОВКА СЕ СЪДЪРЖА СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Какво представлява Габаневрал и за какво се прилага

2. Какво е необходимо да знаете преди приложението на Габаневрал

3. Как се прилага Габаневра

4. Възможни нежелани реакции

5. Условия на съхранение

6. Допълнителна информация

Габаневрал твърди капсули 300 mg GabapentinЛекарствено вещество в една капсула Габаневрал 300 mg: Gabapentin 300 mg

Помощни вещества:

Габаневрал 300 mg капсули: монохидратна лактоза, царевично нишесте, талк, титаниев диоксид, желатин, оцветител жълт железен оксид

Габаневрал 400 mg капсули: монохидратна лактоза, царевично нишесте, талк, титаниев диоксид, желатин, оцветители жълт железен оксид и червен железен оксид

Gabaneural 100 mg капсули по 10 броя в блистер, по 5 и по 10 блистера в опаковка

Gabaneural 300 mg капсули поЮ броя в блистер, по 5 и по 10 блистера в опаковка

Притежател на разрешението за употреба:

Актавис ЕАД Бул."Княгиня Мария Луиза"№21000 София, БългарияТел. ++359 2 9321762; ++359 2 9321771

Производител:

"KemPharma"

S. L. Pol. Ind. Colon II, С/.Venus, 72 08228-Terrassa (Barcelona)Балканфарма Дупница АД Ул. "Самоковско шосе"№3 2600 Дупница, България Тел.: 0701 58 196

 

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ГАБАНЕВРАЛ И ЗА КАКВО СЕ ПРИЛАГА

Габаневрал по структура е аналог на гамааминомаслената киселина, но механизмът на действието му е различен от този на много други лекарства, които взаимодействат с нейните синапси. Притежава противогърчово действие.Габаневрал се прилага за лечение на

Епилепсия

• Монотерапия при възрастни и деца над 12 години с парциални припадъци с и без вторична генерализация;

• Допълнителна терапия при възрастни и деца над 3 години с парциални припадъци с и без вторична генерализация.

Невропатна болка

• Лечение на невропатна болка при пациенти над 18 години.

 

2. КАКВО Е НЕОБХОДИМО ДА ЗНАЕТЕ ПРЕДИ ЗА ЗАПОЧНЕТЕ ЛЕЧЕНИЕТО С ГАБАНЕВРАЛ

Габаневрал не се прилага при пациенти със свръхчувствителност към лекарственото вещество или някое от помощните вещества.При приложението на този лекарствен продукт имайте предвид следното:

При лечението с продукта не е доказан феномен на засилване на симптомите след прекратяване на лечението. Въпреки това прекратяването на лечението трябва да става постепенно поради риск от отключване на статус епилептикус. Същото се отнася и за намаляване на дозата, прекъсване на лечението или замяна с друг противогърчов продукт. Това трябва да става постепенно за период от една седмица. Продуктът не е ефективен при абсанси.Пациенти, приемащи Габаневрал могат да проявяват промени в настроението и поведението.Продуктът се прилага с повишено внимание при пациенти с прекарано психично заболяване поради риск от психотични епизоди. Те отзвучават при намаляване на дозата или прекратяване на лечението.Приложение на Габаневрал и прием на храни и напиткиНяма данни за необходимост от специален хранителен режим или ограничения на определени видове храни и напитки по време на лечението с този продукт.

Бременност

Преди прием на каквито и да е лекарствени продукти се консултирайте с лекуващия Ви лекар или с фармацевтНяма достатъчно проведени проучвания при бременни жени. Поради това се препоръчва Габаневрал да се използва в тези случаи само когато потенциалната полза за майката е по-висока от потенциалния риск за плода.

Кърмене

Преди прием на каквито и да е лекарствени продукти се консултирайте с лекуващия Ви лекар или с фармацевтГабаневрал преминава в кърмата. Поради това трябва внимателно да се прецени дали ползата от лечението категорично надвишава риска от него.

Шофиране и работа с машини

Пациентите трябва да бъдат посъветвани да не шофират и извършват дейности, изискващи висока степен на концентрация докато не се уверят, че продуктът не променя реактивността им.Приемане на други лекарстваМоля, информирайте своя лекуващ лекар или фармацевт ако приемате или скоро сте приемали други лекарствени продукти, дори ако те не са Ви били предписани от лекарНяма данни за взаимодействия между Габаневрал и фенитоин, фенобарбитал, валпроева киселина и карабамазепин.

Комбинирано приложение на продукта с перорални контрацептиви, съдържащи норетиндрон и/или етинилестрадиол, не повлиява фармакокинетиката.Бионаличността на продукта намалява с около 20% при едновременен прием с ангиациди, съдържащи алуминий и магнезий. Желателно е продуктът да се приема най-малко 2 часа след приема на антиациди.Пробенецид не променя бъбречното отделяне на Габаневрал.При определяне на белтък в урината с тестове Ames N-Multitrix SG могат да се наблюдават фалшиво положителни резултати. За предпочитане в случая е да се използва по-специфичния тест със сулфосалицилова киселина.При пациенти, които приемат едновременно морфин и Габаневрал може дасе повиши концентрацията на продукта в плазмата. Тези пациенти трябва да бъдат наблюдавани за симптоми на потискане на ЦНС като унесеност и дозите на морфина и Габаневрал трябва да бъдат редуцирани.

 

 

3. КАК СЕ ПРИЛАГА ГАБАНЕВРАЛ

Винаги приемайте Габаневрал според инструкциите на лекуващия лекар!

Епилепсия

• При възрастни и деца над 12 години - начална доза 300 mg три пъти дневно в ден 1, както е описано в таблицата. Дневната доза, разделена на три равни приема може да бъде увеличена до максимална доза от 3600 mg. Максималното време между дозите при трикратен дозов режим не трябва да надвишава 12 часа, за да се предотврати появата на припадъци.• При деца от 3 до 12 години - ефективната доза на продукта е 25-35 mg/kg/ден, приета на три равни приема, както е показано в таблица 2. Първоначално титриране за достигане на терапевтично ефективна доза се прави в първите три дни като се прилагат по 10 mg/kg/ден в ден 1, 20 mg/kg/ден в ден 2 и 30 mg/kg/ден в ден 3, както е показано в таблица 3. След това дневната доза, разделена на три приема може да се увеличи до максимална доза от 35 mg/kg/ден.

Ако имате впечатлението, че ефектът от приложението на Габаневрал е по-силен от очаквания или недостатъчен, обърнете се към своя лекар или фармацевт!

 

Ако сте приели по-голямо количество от лекарството:

При прием на по-висока доза от предписаната веднага се обьрнете за помощ към лекар!Остра, животозасграшаваща токсичност при предозиране на Габаневрал в дози до 49 g не е установена. Симптомите на предозиране са замаяност, двойно виждане, неясна реч, сънливост, летаргия, диария. Тъй като продуктът се абсорбира в по-слаба степен при високи дози, това ограничава абсорбцията и при предозиране.Продуктът може да се отстрани от организма с хемодиализа, но това не се препоръчва. При пациенти с тежко бъбречно увреждане това е средство на избор.Ако сте пропуснали да приложите Габаневрал:Ако сте пропуснали да приемете поредната доза, то приемете пропусната час по-скоро, но не я приемайте едновременно със следващата.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всеки друг лекарствен продукт, Габаневрал може за предизвика нежелани лекарствени реакции Епилепсия при възрастни

Тъй като Габаневрал е прилаган по-често в комбинация с други антиепилептични лекарства, не е възможно да се определи кой продукт е причинил съответната нежелана реакция.

• Най-чести нежелани реакции (> 1/10) - унесеност и обърканост;

• Чести възможни нежелани реакции (между 1/10 и 1/100) - агаксия, уморяемост, зрителни нарушения (нистагъм), треперене, двойно виждане,. късогледство, нарушения в говора, забравяне, отслабване, мравучкане, ставни болки, пурпура, киселини, тревожност, повишение на теглото, пикочни инфекции и фарингит;

• Нечести възможни нежелани реакции (между 1/100 и 1/1000) -намален брой бели кръвни клетки, нервност, хрема, импотентност.

Рядко се наблюдават изпускане на урина, възпаление на панкреаса, повишени чернодробни ензими, тежки кожни реакции (erythema multiforme и синдром на Stevens Johnson), депресия, емоционална лабилност, враждебност, промени в мисленето и психози/халюцинации. Докладвани са. нестабилност на нивото на глюкозата у пациенти с диабет. Рядко са докладвани още мускулни болки, главоболие, гадене и/или повръщане.

Епилепсия при децаПри деца на възраст 3-12 години най-честите (>10%) нежелани реакции са емоционална лабилност, нервност, промени в мисленето (абнормни мисли). Всички тези реакции са оценени като леки до умерени и не се налага често прекъсване на лечението.

При деца на възраст 3-12 години при клинични изпитвания са наблюдавани нежелани реакции с честота от 2% и повече в сравнение с плацебо: унесеност, уморяемост, наддаване на тегло, враждебност, емоционална лабилност, обърканост, двигателни нарушения (хиперкинезия), гадене/повръщане, вирусни инфекции, повишена температура, бронхит, дихателни инфекции. Някои от тези реакции могат да бъдат отнесени към банално вирусно заболяване при деца.

Невропатна болкаНай-честите нежелани реакции (>1/10), свързани с лечението на невропатната болка с продукта са обърканост и унесеност.

• Чести нежелани реакции (между 1/10 и 1/100) - диария, сухота в устата, периферни отоци, увеличаване на теглото, ненормална походка, забравяне, нарушение на движенията (атаксия), абнормно мислене, обрив и късогледство.

• Нечести нежелани реакции (между 1/100 и 1/1000) - наранявания, отслабване, болки в гърба, констипация, газове в червата, гадене, дезориентация, хиперестезии, световъртеж, задух, фарингит.

Нежелани уеакиии пои постмаукетингово наблюдение

Други нежелани реакции, наблюдавани при лечение на епилепсия и невропатна болка са остра бъбречна недостатъчност, алергични реакции, вкл. уртикария, плешивост, гръдна болка, хепатит, жълтеница, халюцинации, двигателни нарушения (хореоатетоза, дискинезия и дистония), палпитации, намален брой кръвни плочки, шум в ушите.От нежеланите реакции след прекратяване на лечението най-често се съобщават тревожност, безсъние, гадене, болка и изпотяване.Ако забележите каквито и да е нежелани реакции, които не са отразени в тази листовка, моля съобщете за това на лекуващия лекар или фармацевт.

5. УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

При температура под 25°С.Да се съхранява на място, недостъпно за деца!Да не се употребява след срока на годност, указан на опаковката!Срок на годност: 3 (три) години .

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За всяко допълнителна информация относно този лекарствен продукт се обръщайте към местното представителство на Притежателя на разрешението за употреба.

Актавис ЕАДБул."Княгиня Мария Луиза"№21000 София, БългарияТел. ++359 2 9321762; ++359 2 9321771

Информация за продукта по НЗОК
Код по НЗОК:NF454
Цена за НЗОК:40.18 лв.
Реимбурсация:0.00 лв.
Пациентът заплаща:40.18 лв.
Безплатно:НЕ
Тип рецепта:Нормална
Наркотично:НЕ
Протокол:Без протокол
Възрастова граница:Няма възрастово ограничение
Изображение 2 към продукта ГАБАНЕВРАЛ капс. 300 мг. * 100
За повече информация, поръчки и въпроси можете да се свържете с нас по следните начини:
  • На телефони: 042 605 300, 0893 376 735.
    Понеделник - Петък, от 9.00 до 17.30 часа
  • Като ни пишете на електронната поща (натиснете тук)

Взаимодействия

на ГАБАНЕВРАЛ капс. 300 мг. * 100 с продукти, активни съставки, заболявания, храни и напитки.

Силно клинично значими взаимодействия (4)

Умерено клинично значими взаимодействия (177)

Маловажно клинично значими взаимодействия (11)

Виж подробно всички.

Оцени страницата и я сподели с приятели
12345 3.0, 93 Гласа
Сподели в Facebook
Коментирай във Facebook

!. forum.framar.bg

Споделете вашето мнение, задайте въпрос или отворете дискусия за "ГАБАНЕВРАЛ капс. 300 мг. * 100" във форума.

?. www.framar.bg:

Коментирайте "ГАБАНЕВРАЛ капс. 300 мг. * 100"
--- 31 скрити --- Прочети всички тук

32. Кръстев: (2013-04-23 22:12:12)

Това лекарство се предписва за лечение на силни болки,а не за десерт. Така,че който предпочита да го боли,нека не го пие! Хора,пишете на кирилца. Да пишеш на български с латински букви е все едно да пишеш с л...а по стената-чете се,но не е приятно!

33. flora: (2013-06-09 17:34:32)

Изписаха ми го есеента, имах прискрипан седалищен нерв и адски болки. Не се прояви нито основният му ефект, нито странични, и се наложи да мина към инджекции и други лечения. Вчера ме заболя наново кръста, изтръпнах при мисълта че ще се повтори адът от есента. Следобедът си сложих космодиск, и изпих едно хапче, останало ми от сента, и си легнах. През нощта не съм усетила нищо, дори и да е имало болка, но днес не ме боли почти никак. Все още съм с космодиска и довечера пак ще го пия, но мисля с това да спра, защото май е наистина доста силно и не искам да се чувствам като дрогирана. Все пак си струва, щом болката ми изчезна.

34. papi: (2013-10-25 23:32:52)

Предписаха ми Габаневрал 300 мг по 1 капсула вечер при болки и парене на ходилата и пръстите на краката засега без подобрение кръвната ми захар е 5,2 моля , ако някой е имал подобен проблем да сподели . Благодаря !

35. галя: (2013-12-17 16:25:47)

през какъв период от време може да се пие габаневрала.Аз го пих 2месц.и от 1 месц.сам го спряла.Мога ли пак да започна да го пия защото ми помагна при болки в кръста от дис.херния.

36. www.framar.bg отговаря: (2013-12-17 16:31:22)

галя

през какъв период от време може да се пие габаневрала.Аз го пих 2месц.и от 1 месц.сам го спряла.Мога ли пак да започна да го пия защото ми помагна при болки в кръста от дис.херния.

Спазвайте предписанието на лекуващия лекар! Габаневрал се отпуска с рецепта!

ГАБАНЕВРАЛ капс. 300 мг. * 100 е свързан към

Кърменето на обществени места – естествено, допустимо или неприемливо?

Майката има право да кърми детето си независимо от възрастта му когато и където пожелае, без разголването й да се отъждествява с форма на ексхибиционизъм. Собствениците на търговския комплекс следва да бъдат осъдени и да платят обезщетение.
Кърменето на обществени места не подлежи на коментар, когато майката се стреми да запази интимността на този акт встрани от чуждите погледи като наметне себе си и бебето с шал. Искът на БХК не следва да бъде удовлетворен.
Кърменето на бебето и детето извън дома е редно да се практикува в уединението на специални помещения, предназначени за хранене и преобличане. Майката основателно е била помолена да преустанови храненето на детето си, щом не желае да завоалира процеса.
Не само тютюнопушенето, но и кърменето на обществена места трябва да бъде забранено.

Бюлетин

Промоции.

Актуални продукти.

Информация и новини.

При възникнало съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, моля винаги се обръщайте за медицинска консултация към квалифициран и правоспособен лекар или фармацевт. В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава.