0 продукта

Лекарствен справочник

КО-ЕНАЛАПРИЛ табл. 20 мг./12.5 мг. * 30

КО-ЕНАЛАПРИЛ табл. 20 мг./12.5 мг. * 30 - изображение
Цена:  11.68 лв.

НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАКУПЕН ОНЛАЙН

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

 

Co-Enalapril - Tchaikapharma/

Коеналаприл - Чайкафарма

 

Състав:

Лекарствени вещества в 1 таблетка: Enalapril maleate 20 mg, Hydrochlorothiazide 12,5 mg

Помощни вещества: микрокристална целулоза, монохидратна лактоза, магнезиев стеарат, царевично нишесте, натриев хидроген карбонат.

 

Лекарствена форма и опаковка:

30 таблетки КО-ЕНАЛАПРИЛ - ЧАЙКАФАРМА 20/12,5 mg в блистер.

 

Име и адрес на притежателя на разрешението за употреба:

"Чайка фарма- висококачествените лекарства" АД, гр. Пловдив 4000, бул. "Санкт Петербург" 53

 

Име и адрес на производителя:

"Чайка фарма - висококачествените лекарства" АДгр. Пловдив 4000, бул."Санкт Петербург" № 53, България

 

Действие:

КО-ЕНАЛАПРИЛ - ЧАЙКАФАРМА е комбиниран продукт за лечение на артериална хипертония (високо кръвно налягане).

Продуктът намалява повишеното съпротивление в перифернита съдове, повишава сърдечния дебит и не променя сърдечната честота. Има положителен ефект върху сърдечната дейност при пациенти с увеличение на лявата камера.

 

Показания:

Артериална хипертония, когато не е постигнат достатъчен контрол на артериалното налягане при терапия само с АСЕ- инхибитор и / или когато е постигнато стабилизиране на артериалното налягане с отделните компоненти, давани в същите дози.

 

Дозировка:

По лекарско предписание!

Приема се през устата.

♦ Артериална хипертония:

Препоръчвана доза - 1 таблетка дневно КО- ЕНАЛАПРИЛ - ЧАЙКАФАРМА

♦ След лечение с диуретици: След началната доза КО-ЕНАЛАПРИЛ -ЧАЙКАФАРМА може да настъпи силно понижение на кръвното налягане, което е по-често при пациенти на предходно лечение с диуретици. Поради това диуретичното лечение трябва да се прекрати 2-3 дни преди началното приложение на КО-ЕНАЛАПРИЛ - ЧАЙКАФАРМА.

 

♦ Дозиране при пациенти с увредена бъбречна функция:

Тъй като при пациенти с увредена бъбречна функция началната доза на еналаприл е 2,5 до 5 mg, начална терапия с КО-ЕНАЛАПРИЛ - ЧАЙКАФАРМА при тях не се препоръчва.

 

ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМА ПРЕДИ УПОТРЕБА НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Противопоказания:

Продуктът не се прилага при:

♦ алергия към активните или някое от помощните вещества или към сулфонамиди;

♦ алергична реакция от съдов произход (ангиоедем) проявила се при предишно лечение

АСЕ-инхибитори или при пациенти с вроден или идиопатичен ангиоедем;

♦ анурия (спиране отделянето на урина);

♦ подагра;

♦ остра хипертония;

♦ остра чернодробна недостатъчност или чернодробна енцефалопатия;

♦ хиперкалиемия;

♦ двустранна бъбречно-артериална стеноза или стеноза на артерията, водеща до дисфункция на единия бъбрек;

♦ бъбречна недостатъчност, с креатининов клирънс под 30ml/min;

♦ бременност и кърмене.

 

Специални предпазни мерки при употреба:

♦ Ниско кръвно налягане (хипотония) и нарушения водно-солевия баланс:

както при всяко лечение на високото кръвно налягане у някои пациенти може да настъпи рязко спадане на кръвното налягане. Това се наблюдава по-често при нарушения на водно-солевия баланс, което може да е предизвикано от лечение с диуретици. Поради това на 2-3 дни преди започване на терапия с КО-ЕНАЛАПРИЛ -ЧАЙКАФАРМА диуретичното лечение трябва да бъде прекратено и редовно да се извършва контрол на серумните електролити.

Особено внимание трябва да се обръща на пациенти с мозъчно-съдова болест и с исхемична болест на сърцето, защото силното понижаване на артериалното налягане може да предизвика исхемични мозъчни инциденти или инфаркт на миокарда.

При понижаване на кръвното налягане пациентът се поставя в хоризонтално положение и при нужда се прилага интравенозно вливане на физиологичен разтвор. Преходното понижаване на кръвното налягане не е противопоказани е за продължаване на лечението.

♦ Аортна стеноза Хипертрофичиа кардиомиопатия:

Както всички съдоразширяващи продукти и АСЕ-инхибиторите трябва да се прилагат с повишено внимание при пациенти с някои заболявания на сърцето (хипертрофичиа кардиомиопатия и субаортна стеноза).

♦ Бъбречни увреждания:

КО-ЕНАЛАПРИЛ - ЧАЙКАФАРМА не трябва да се прилага при пациенти с бъбречна недостатъчност (креатининов клирънс < 80т1/ min и >30 ml/ min или по-малко).При някои пациенти със скрито бъбречно заболяване, с двустранно стеснение на бъбречната артерия или стеснение на артерията при единствен бъбрек приложението на еналаприл с диуретик може да повише преходно нивата на уреята и серумния креатинин. Те се нормализират след прекратяване на лечението.

♦ Нива на калия в кръвта:

Комбинацията на еналаприл с ниска доза диуретик не може да изключи възможността от развитие на хиперкалиемия (повишено ниво на калий в кръвта).

 

♦ Пациенти със съпътстваща сърдечна недостатъчност:

При пациенти със сърдечна недостатъчност и хипертония не трябва да се прилага КО-ЕНАЛАПРИЛ -ЧАЙКАФАРМА като начално лечение, тъй като в тези случаи се препоръчва по-ниска доза доза еналаприл.

♦ Чернодробни заболявания.

-Тиазидните диуретици се прилагат с повишено внимание при пациенти с увредена чернодробна функция или прогресивно чернодробно заболяване, тъй като дори малки нарушения на водно-солевия баланс могат да доведат до чернодробна кома.

♦ Ефекти върху обмяната на веществата и жлезите с вътрешна секреция:

Лечението с тиазидни диуретици може да повиши нивата на кръвната захар, холестерола и триглицеридите и да намали серумните нива на на натрий, магнезий и калий.У някои пациенти лечението с тиазидни диуретици е свързано с повишение на пикочната киселина и/ или развитие на подагра. Тиазидните диуретици могат да намалят отделянето на калций с урината и да предизвикат леко повишение на калия в кръвта.

♦ Алергични прояви:

свръхчувствителност- ангионевротичен едем: Ангионевротичен оток на лицето, крайниците, устните, езика, гълтана и/ или гърлото се съобщават рядко при пациенти, които се лекуват с АСЕ-инхибитори, включително еналаприл. Той може да настъпи по всяко време на лечението. В такива случаи приемът на КО-ЕНАЛАПРИЛ - ЧАЙКАФАРМА трябва да се прекрати незабавно и да се осигури подходящо лечение. При нужда се прилага незабавно адреналин lmg/ml (0,3-0,5) подкожно и се предприемат мерки за нормален достъп на въздух.Съобщава се, че при пациенти от негроидната раса има повишена честота на андноедем при лечение с АСЕ-инхибитори.Пациенти с проявен в миналото ангионевротичен оток от други медикаменти са с повишен риск от развитие на такъв при лечение с АСЕ-инхибитори.Реакции на свръхчуствителност от продукта могат да се наблюдават при пациенти с или без прояви на алергия или астма в миналото. Съобщава се и за обостряне на някои заболявания на съединетелната тъкан (лупус еритематодес) при лечение с тиазидни диуретици.

 

♦ Кашлица:

При лечение с АСЕ-инхибитори се съобщава за поява на кашлица. Тя е непродуктивна, продължителна и отзвучава след спиране на лечението.

♦ Хирургични интервенции/ упойка:

Еналаприл намалява способността на организма да компенсира понижаването на артериалното налягане у пациенти, подлежащи на хирургични интервенции и анестезия с медикаменти, водещи до хипотония. Спадане на кръвното налягане, настъпващо по този механизъм може да се коригира с вливания.

 

Лекарствени и други взаимодействия:

♦ Други антихипертензивни (понижаващи артериалното налягане) продукти: когато КО-ЕНАЛАПРИЛ - ЧАЙКАФАРМА се комбинира други антихипертензивни продукти може да настъпи взаимно засилване на ефекта им.

♦ Серумен калий: Серумният калий остава обикновенно в нормални стойности. Използването на калий-допълващи продукти или солеви заместители, особено при пациенти с бъбречни увреждания, може да доведе до увеличаване на серумния калий.

♦ Литий: Диуретиците и АСЕ-инхибиторите намаляват бъбречното отделяне на литий и увеличават риска от литиева интоксикация; едновременното приложение не е препоръчително.

♦ Нестероидни противовъзпалителни продукти: Приемът на НПВС може да намали антихипертензивния ефект на АСЕ-инхиби торите.

При пациенти с бъбречно увреждане лечението с тези продукти може да доведе до по-нататъшно намаляване на бъбречната функция. Това обикновено е обратимо.

♦ Недеполаризиращи мускулни релаксанти: Тиазидните диуретици могат да повишат действието на тубокурарина.

♦ Инхибитори на простагландиновата синтеза: Инхибиторите на простагландиновата синтеза могат да намалят диуретичния, натриуричния и антихипертензивен ефект на диуретиците.

♦ Антипсихотични/ наркотични вещества: Употреба съвместно с АСЕ- инхибитори може да доведе до постурална хипотония.

♦ Циклоспорин: Повишен риск от хиперкалиемия при приложение на АСЕ- инхибитори и циклоспорин.

 

Специални предупреждения относно употребата при специфични групи пациенти:

Приложение при деца: Не е изследвана сигурността и ефективността при деца. Приложение при пациенти в напреднала възраст: В клинични изследвания за едновременно приложение на еналаприл и хидрохлортиазид ефектът и поносимостта у пациенти в напреднала възраст и по-млади пациенти са едни и същи.

Бременност и кърмене:

♦ Бременност: КО-ЕНАЛАПРИЛ - ЧАЙКАФАРМА не се използва по време на бременност, освен ако лечението не е животоспасяващо за майката. АСЕ-инхибиторите могат да доведат до увреждане и смърт на плода и новороденото, когато се прилагат на бременни жени в последните 6 месеца от бременността. Могат да се наблюдават хипотония, бъбречна недостатъчност, хиперкалиемия и/ или черепна хипоплазия (недоразвитие на черепа) у новородените. Наблюдаван е олигохидрамнион (аномалии в околоплодния мехур) като проява на увредена бъбречна функция на плода. Това може да доведе до контрактури на крайниците, деформации на черепната кутия и лицевия череп и недоразвитие на белия дроб.Няма достатъчна информация, относно сигурността на продукта по време на първите три месеца на бременността. Няма данни приложението му в този период да води до изброените по-горе нежелани реакции у ембриона и плода.Не се препоръчва редовно приложение на диуретици от здрави бременни жени. Това излага майката и плода на риск от жълтеница у плода и новороденото, тромбоцитопения (намаляване броя на кръвните плочки) и възможни други нежелани реакции, които се наблюдават при възрастните. Ако КО-ЕНАЛАПРИЛ - ЧАЙКАФАРМА се прилага повреме на бременността, пациентката трябва да бъде информирана за възможния риск за плода. В тези редки случаи, когато лечението е наложително, трябва да се провеждат редовни прегледи с ултразвук с цел оценка състоянието на околоплодния мехур. Ако се установят изменения, лечението трябва да се преустанови, освен ако то не е животоспасяващо за майката.

Деца и майки, които са приемали КО-ЕНАЛАПРИЛ - ЧАЙКАФАРМА трябва да бъдат наблюдавани за ниско кръвно налягане, намалено количество урина и повишено ниво на калия в кръвта. Еналаприлът, който преминава през плацентата, може да отстранен от циркулацията на плода чрез перитонеална диализа и, теоритично, чрез обменно кръвопреливане. Няма опит в извеждането от циркулацията на плода на хидрохлортиазида, който също преминава през плацентата.

♦ Кърмене: Еналаприл и хидрохлортиазид преминават в майчиното мляко. Ако приложението им е наложително, пациентката трябва да преустанови кърменето.

 

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини:

В началото на лечението с КО-ЕНАЛАПРИЛ - ЧАЙКАФАРМА може да се наблюдават временна обърканост и световъртеж, което да повлияе шофирането и работата с машини.Начин на действие при предозиране: Най-често наблюдаваните прояви на предозиране са свързани с развитието на силно понижаване на артериалното налягане, нарушения на водно-солевия баланс, обезводняване и бъбречна недостатъчност. При данни за предозиране приемът на продукта трябва да се прекрати и пациентът да се постави под лекарско наблюдение. Лечението е симптоматично и подържащо. Ако лекарството е прието неотдавна се препоръчва предизвикване на повръщане, прием на активен въглен и слабителни средства. Прилага се корекция на водно-солевия баланси хипотонията чрез венозни вливания на физиологичен разтвор. Еналаприл малеат може да се отстрани от циркулацията чрез хемодиализа.

 

Нежелани лекарствени ефекти:

Еналаприл/ хидрохлортиазид се понася добре. В клинични изпитвания нежеланите реакции са обикновено леки и преходни и в повечето случаи не налагат прекратяване на лечението.Най-често срещаните нежелани реакции, съобщавани в в клинични изследвания са главоболие и кашлица.

Други нежелани реакции, съобщавани само за еналаприл са:

♦ Общи - обърканост, умора и слабост;

♦ Сърдечно-съдови - хипотомия, спадане на кръвното налягане при изправяне, сърдечен инфаркт или мозъчно-съдови инциденти като вторични от хипотонията във високо-рискови пациенти, гръдна болка, сърцебиене, промени в сърдечния ритъм, ангина пекторис, феномен на Рейно;

♦ Стомашно-чревни - чревна непроходимост, панкреатит, хепатит, жълтеница, коремна болка, повръщане, диспепсия, запек, безапетитие, възпаление на лигавицата на устната кухина, гадене, диария;

♦ От страна на нервната система - депресия, обърканост, сънливост , унесеност, нервност, мравучкане, световъртеж, нарушения на съня, замайване.

♦ Дихателни - бронхоспазъм/ астма, задух, секрет от носа, болезнено гърло и дрезгав глас;

♦ Кожни - еритема мултиформе, ексфолиативен дерматит, синдром на Stevens- Johnson, сърбеж, уртикария, падане на косата, обрив;

♦ От страна на сетивните органи - нарушения на вкуса, шум в ушите, замъглено виждане;

♦ Пикочо-полови - бъбречна дисфункция, бъбречна недостатъчност, намалено количество урина;

Може да се наблюдава комплекс, който включва някои от следните симтоми -повишена температура, възпаление на серозните обвивки, съдови промени, мускулни болки, ставни болки/ артрит, положителни ANA, ускорена утайка, еозинофилия и левкоцитоза. Могат да се наблюдават и обрив, фоточуствителност и други кожни прояви.♦ Алергични прояви (свръхчуствителност/ ангиоедем) - ангионевротичен оток по лицето, крайниците, устните, езика, гълтана и/ или ларинкса са редки; промени в лабораторните показатели- обикновено не са от клинично значение. При лечение с еналаприл може да се установи повишаване на серумните креатинин и урея, чернодробните ензими и/ или серумния билирубин. Повишението е обратимо и стойностите се нормализират след преустановяване на лечението. Съобщава се и за повишени нива на калия и натрия, както и за намаляване на хемоглобина и хематокрита.

 

Съхранение:

При температура под 25°С!

Срок на годност: 4 (четири) години от датата на производство.

Да не се употребява след изтичане срока на годност, указан на опаковката.

Информация за продукта по НЗОК
Код по НЗОК:CF568
Цена за НЗОК:11.68 лв.
Реимбурсация:3.51 лв.
Пациентът заплаща:8.17 лв.
Безплатно:НЕ
Тип рецепта:Нормална и хронична
Наркотично:НЕ
Протокол:Без протокол
Възрастова граница:Няма възрастово ограничение
За повече информация, поръчки и въпроси можете да се свържете с нас по следните начини:
  • На телефони: 042 605 300, 0893 376 735.
    Понеделник - Петък, от 9.00 до 17.30 часа
  • Като ни пишете на електронната поща (натиснете тук)
Оцени страницата и я сподели с приятели
12345 2.8, 24 Гласа
Сподели в Facebook
Коментирай във Facebook

!. forum.framar.bg

Споделете вашето мнение, задайте въпрос или отворете дискусия за "КО-ЕНАЛАПРИЛ табл. 20 мг./12.5 мг. * 30" във форума.

?. www.framar.bg:

Коментирайте "КО-ЕНАЛАПРИЛ табл. 20 мг./12.5 мг. * 30"

1. тонка радева петкова: (2008-10-15 09:30:31)

От една седмица вземат ко-еналаприл . Имам високо кръвно налягане , но не се чувствам добре. Имам и диагноза хипопаратиреоидизъм след операция на щитовидна жлеза. Стойностите на кръвното ми са над 200/120. Не ми достига въздух,зачервяване и т.н.

2. аделина: (2011-03-31 23:05:38)

Азсе чуствам добре от това лекарство вземамго от 1 година и ми помага. Стоиностите на кървното налягане се нормализираха.

КО-ЕНАЛАПРИЛ табл. 20 мг./12.5 мг. * 30 е свързан към

Случвало ли ви се е да ви откажат лекарство, ако нямате рецепта за него?

Фармацевтите винаги ми отказват дадено лекарство, ако нямам рецепта за него.
Фармацевтите отказват, но променят решението си, ако съм редовен клиент или много им се помоля.
Някъде искат, другаде не искат рецепта, въпрос на фирмена политика.
Никога не съм имал проблем с получаването на лекарства, рецептата е само формалност.

Бюлетин

Промоции.

Актуални продукти.

Информация и новини.

При възникнало съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, моля винаги се обръщайте за медицинска консултация към квалифициран и правоспособен лекар или фармацевт. В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава.