0 продукта

Лекарствен справочник

КЛИНДАМИЦИН табл. 300 мг.* 16 МИП ФАРМА

КЛИНДАМИЦИН табл. 300 мг.* 16  МИП ФАРМА - изображение
Цена:  10.58 лв.

НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАКУПЕН ОНЛАЙН

КЛИНДАМИЦИН табл. 300 мг.* 16  МИП ФАРМА

В тази листовка:

1. Какво представлява Клиндамицин-МIР 300 мг и за какво се използва
2. Преди да приемете Клиндамицин-МIР 300 мг.
3. Как да приемате Клиндамицин-МIР 300 мг
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Клиндамицин-МIР 300 мг
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КЛИНДАМИЦИН-МIР 300 мг И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Клиндамицин-МIР 300 мг е антибиотик от групата на линкозамидите. Той се използва за лечение на инфекции, причинени от микроорганизми, чувствителни към клиндамицин [като например чувствителни анаеробни бактерии, чувствителни щамове на аеробни Грам-положителни бактерии (стрептококи, стафилококи и пневмококи), инфекции на костите и ставите;инфекции на уши, нос и гърло: зъбно-челюстни инфекции; инфекции на долните дихателни пътища: вътрекоремни инфекции; гинекологични инфекции: инфекции на кожата и меките тъкани; скарлатина.

В случай на тежки инфекции, лечението трябва да започне с парентерално (интравенозно) приложение на клиндамицин съдържащи лекарствени продукти.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ КЛИНДАМИЦИН-МIР 300 мг

Не приемайте Клиндамицин-МIР 300 мг

•  ако   сте   алергични   (свръхчувствителни)  към  клиндамицин  или  към  някоя  от  другите   съставки  на Клиндамицин-МIР 300 мг филмирани таблетки  (описани в точка 6 „Какво съдържа Клиндамицин-МIР 300 мг").
•  ако сте алергични (свръхчувствителни) към линкомицлн.

Обърнете специално внимание при употребата на Клиндамицин-МIР 300 мг

Клиндамицин-МIР 300 мг трябва да се прилага с особено внимание при:
•  нарушена чернодробна функция;
•  смущения в  невро-мускулната  проводимост  (напр.  миастения  гравис:  болезнена мускулна слабост и Паркинсонова болест: т.н. вибрираща парализа):
•  предишни стомашно-чревни заболявания (напр. предишно възпаление на дебелото черво).
В случай на продължително лечение (повече от три седмици), периодично трябва да се изследва кръвната картина, както и функцията на черния дроб и бъбреците.

При поява на тежка и упорита диария по време на лечение с клиндамицин, незабавно прекратете приема на лекарството и уведомете лекуващия лекар.

Продължителната и повторна употреба на клиндамицин може да доведе до инфекция на кожата и лигавиците с микроби, срещу които Клиндамищш-МIР 300 мг е неефикасен, както и населяване с бластомицети. Клиндамицин- МIР 300 мг не трябва да се прилага в случай на остра респираторна инфекция, причинена от вируси.

Клиндамицин-МIР 300 мг е неефикасен за лечение на менингит, тъй като достигнатите концентрации на клиндамицин в церебро-спиналната течност не са достатъчни за лечение.

Прием на други лекарства

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.
Клиндамицин-МIР 300 мг не трябва да се комбинира с макролидни антибиотици (напр. еритромицин), поради взаимно подтискане на ефикасността.
Доказана е кръстосана устойчивост между клиндамицин, който е активна съставка Клиндамицин-МIР 300 мг и линкомицин съдържащи лекарствени продукти.
Клиндамицин-МIР 300 мг може да усили действието на мускулно-релаксиращите лекарства (напр. етер, тубокурарин и панкурониев бромид), дължащо се на неговата способност за нервно-мускулно блокиране. Този ефект може да доведе до неочаквани, животозастрашаващи инциденти по време на хирургически операции.
Ефикасността на пероралните противозачатъчни средства, когато се приемат едновременно с Клиндамицин-МIР 300 мг, не е гарантирана. Поради тази причина трябва да се използват други, допълнителни контрацептивни методи.

Прием на Клиндамицин-МIР 300 мг с храни и напитки

Вие може да приемате това лекарство със или без храна.

Бременност и кърмене

При употребата по време на бременност и кърмене, трябва да бъде обмислено внимателно съотношението полза/риск. Досега експерименталните проучвания при хора не показват никакъв тератогенен ефект на клиндамицин.
При кърмачета може да се наблюдава сенсибилизация (развиване на свръхчувствителност), диария и колонизация на лигавиците с бластомицети.
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата, на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини

Клиндамицин-МIР 300 мг не повлиява способността за шофиране или работа с машини.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ КЛИНДАМИЦИН-МIР 300 мг

Винаги приемайте Клиндамицин-МIР 300 мг точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Филмираните таблетки се поглъщат цели (без да се сдъвкват или натрошават) с достатъчно количество течност (напр. чаша вода). Препоръчва се филмираните таблетки да се вземат на няколко приема, разпределени през деня, за предпочитане на всеки 6 до 8 часа.
Ако Вашият лекар не Ви е предписал друго за Клиндамицин-МIР 300 мг, валидни са долупосочените указания. Моля, спазвайте предписанията за употреба, тъй като в противен случай Клиндамицин-МIР 300 мг няма да има желания ефект.

В зависимост от тежестта и мястото на инфекцията, възрастни и деца над 14-годишна възраст приемат 3 до 6 филмирани таблетки Клиндамицин-МIР 300 мг (съответстващи на 0,9 гр до 1,8 гр клиндамицин) дневно. Дневната доза се разпределя на 3-4 приема.

Дозировка при деца от 6 до 14-годишна възраст

От 8 до 25 мг/кг дневно, разделени в 3-4 приема. Тази лекарствена форма не е подходяща за деца под 6-годишна възраст.

Дозировка при пациенти с чернодробни увреждания

При пациенти със средно тежка до тежка степен на чернодробни увреждания времето, за което лекарственият продукт се разгражда наполовина в организма, се удължава. Намаляване на дозата обикновено не се налага, ако Клиндамицин-МIР 300 мг е предписан на всеки 8 часа. Но, при пациенти с тежка степен на чернодробна недостатъчност концентрацията на лекарствения продукт в кръвта трябва да се контролира. В съответствие с резултатите е необходимо да се прибегне до намаляване на дозата или алтернативно удължаване на времето между отделните приеми.

Дозировка при пациенти с бъбречни увреждания

При пациенти с бъбречни увреждания времето за отделяне на половината от приетото количество лекарствен продукт е също удължено, като намаляване на дозата в повечето случаи не е необходимо. Но, при пациенти с тежка бъбречна недостатъчност или спиране на отделяне на урина (анурия), концентрацията на лекарството в кръвта трябва да се контролира. В съответствие с резултатите е необходимо намаляване на дозата или удължаване на времето между отделните приеми от 8 до 12 часа.

Дозировка при пациенти на хемодиализа

Клиндамицин не се отделя при хемодиализа. Така че преди и след диализа не се налага промяна в предшестващата дозировка.

Ако сте приели повече от необходимата доза Клиндамицин-МIР 300 мг

Информирайте Вашия лекар или фармацевт незабавно. Ако е възможно, вземете Вашето лекарство и тази листовка с Вас.

Ако сте пропуснали да приемете Клиндамицин-МIР 300 мг

Обикновено симптомите на болестта не се утежняват особено, ако една доза е била пропусната. Продължете лечението с предписаната доза и не компенсирайте пропуснатия прием с двойна доза. Но, моля да запомните, че Клиндамицин-МIР 300 мг може да бъде безопасен и ефективен само, ако се взема редовно.

Ако сте спрели приема на Клиндамицин-МIР 300 мг

В случай на нежелани реакции, Вашият лекар ще Ви информира за възможни спешни мерки и ще Ви посъветва, дали други лекарствени продукти са подходящи за Вашето лечение. Моля, не прекъсвайте лечението в никакъв случай, без да сте се консултирали с Вашия лекар.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства. Клиндамицин-МIР 300 мг може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Нежеланите реакции може да настъпват с определена честота, която се дефинира по следния начин:
- много чести: засягат повече от 1 потребител на 10
- чести: засягат от 1 до 10 потребители на 100
- нечести: засягат от 1 до 10 потребители на 1 000
- редки: засягат от 1 до 10 потребители на 10 000
- много редки: засягат по-малко от 1 потребител на 1 000
- с неизвестна честота: честотата не може да се определи от наличните данни.

Нарушения на кръвта и лимфна система

Редки: Тромбоцитопения, левкопения, еозинофилия, неутропения или гранулоцитопения (нарушения в броя на различните кръвни клетки и тромбоцити в кръвта).

Стомашно-чревни нарушения
Чести: Стомашен дискомфорт, повдигане, гадене, повръщане и диария.
Редки: Езофагит (възпаление на хранопровода), стоматит (възпаление на устната кухина) и глосит (възпаление на езика).
С  неизвестна  честота: Псевдомембранозен ентероколит (инфекция на червата)

Нарушения на нервната система

Редки: Ефект на нервно-мускулно блокиране (нарушение на предаването на импулси от нервите към мускулите).

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Редки: Вагинит (възпаление на външните полови органи при жени) и лющене на кожата.
Много редки: Еритема ексудативум мултиформе (напр. синдром на Стивънс - Джонсън) и синдром на Лайел (последните две са тежки кожни реакции с образуване на мехури по кожата, устата, очите и половите органи).
Чести: Обрив, сърбеж и уртикария (обширни зачервени и уплътнени участъци по кожата).

Нарушения на мускулно-скелетната система и съединителната тъкан

С неизвестна честота: Артралгия (болка в ставите).

Жлъчно-чернодробни нарушения:

Редки: Жълтеница, отклонения в тестовете за чернодробната функция.

Нарушения на имунната система

С неизвестна честота: Анафилактичен шок, оток на Квинке (подуване на устата, езика и гърлото).

5.  КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ КЛИНДАМИЦИН-МIР 300 мг

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Да се съхранява под 30° С на място, защитено от светлина.

Не използвайте Клиндамицин-МIР 300 мг след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистера след «Годен до». Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт, как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Клиндамицин-МIР 300 мг

-  Активното вещество е клиндамицин.  1 филмирана таблетка съдържа 344 мг Clindamycin hydrochloride, съответстващ на 300 мг клиндамицин.
-  Другите съставка са: микрокристална целулоза, манитол, талк, магнезиев стеарат, кросповидон, безводен силициев диоксид, титаниев диоксид (Е 171), макрогол, бутил метакрилат-(2-диметиламиноетил) метакрилатметил метакрилат-съполимер (1:2:1).

Как изглежда Клиндамицин-МIР 300 мги какво съдържа опаковката

Клиндамицин-МIР 300 мг филмирани таблетки са бели филмирани таблетки.

Картонена кутия с 6 филмирани таблетки Картонена кутия с 12 филмирани таблетки

Картонена кутия с 16 филмирани таблетки Картонена кутия с 30 филмирани таблетки

1  блистер  х 6 филмирани таблетки

2 блистера х 6 филмирани таблетки

2 блистера х 8 филмирани таблетки

5 блистера х 6 филмирани таблетки

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител: Германия

Информация за продукта по НЗОК
Код по НЗОК:JF501
Цена за НЗОК:10.58 лв.
Реимбурсация:1.95 лв.
Пациентът заплаща:8.63 лв.
Безплатно:НЕ
Тип рецепта:Нормална
Наркотично:НЕ
Протокол:Без протокол
Долна възрастова граница:Няма
Горна възрастова граница:18 г.
За повече информация, поръчки и въпроси можете да се свържете с нас по следните начини:
  • На телефони: 042 605 300, 0893 376 735.
    Понеделник - Петък, от 9.00 до 17.30 часа
  • Като ни пишете на електронната поща (натиснете тук)
Оцени страницата и я сподели с приятели
12345 3.1, 32 Гласа
Сподели в Facebook
Коментирай във Facebook

!. forum.framar.bg

Споделете вашето мнение, задайте въпрос или отворете дискусия за "КЛИНДАМИЦИН табл. 300 мг.* 16 МИП ФАРМА" във форума.

?. www.framar.bg:

Коментирайте "КЛИНДАМИЦИН табл. 300 мг.* 16 МИП ФАРМА"
--- 11 скрити --- Прочети всички тук

12. www.framar.bg отговаря: (2011-11-27 14:36:36)

Боряна

Изписаха ни го за дете на 3.8 г. В аптеката отказаха да ни го дадат. Подходящ ли е за тази възраст?

Да антибиотикът е показан за деца над 4 седмици, при тях дозата е от 8 до 25мг. клиндамицин дневно на килограм тегло.

13. steista: (2012-03-22 21:44:03)

Ужасен антибиотик,Досега повръщах от него и имам стомашен дискомфорт.Мнго ми е зле от него,а ми го изписаха за абцес.Не ми понася въобще.

14. www.framar.bg отговаря: (2012-03-23 08:26:06)

steista

Ужасен антибиотик,Досега повръщах от него и имам стомашен дискомфорт.Мнго ми е зле от него,а ми го изписаха за абцес.Не ми понася въобще.

Добре е след като чувствате дискомфорт да се обърнете към лекуващия Ви лекар.

15. ивелина: (2013-02-27 09:21:10)

Добър ден детето ми е на 4 години и има възпаление на горен зъб. Стоматологът ни изписа това лекарство по 1 таблетка през 8 часа, но сега като чета виждам че има други дозировки за деца. Дали сме и два приема както е изписано от стоматолога по едан цяла таблетка през осем часа и се се притеснявам да не се получи натравяне от това, че е взела по-висока. доза. Моля ви за съвет какво да правя

16. www.framar.bg отговаря: (2013-02-27 11:04:20)

ивелина

Добър ден детето ми е на 4 години и има възпаление на горен зъб. Стоматологът ни изписа това лекарство по 1 таблетка през 8 часа, но сега като чета виждам че има други дозировки за деца. Дали сме и два приема както е изписано от стоматолога по едан цяла таблетка през осем часа и се се притеснявам да не се получи натравяне от това, че е взела по-висока. доза. Моля ви за съвет какво да правя

Добре е да се консултирате и с личния лекар или Педиатъра на детето.

КЛИНДАМИЦИН табл. 300 мг.* 16 МИП ФАРМА е свързан към

Фармакологични групи (Активни съставки):

Кърменето на обществени места – естествено, допустимо или неприемливо?

Майката има право да кърми детето си независимо от възрастта му когато и където пожелае, без разголването й да се отъждествява с форма на ексхибиционизъм. Собствениците на търговския комплекс следва да бъдат осъдени и да платят обезщетение.
Кърменето на обществени места не подлежи на коментар, когато майката се стреми да запази интимността на този акт встрани от чуждите погледи като наметне себе си и бебето с шал. Искът на БХК не следва да бъде удовлетворен.
Кърменето на бебето и детето извън дома е редно да се практикува в уединението на специални помещения, предназначени за хранене и преобличане. Майката основателно е била помолена да преустанови храненето на детето си, щом не желае да завоалира процеса.
Не само тютюнопушенето, но и кърменето на обществена места трябва да бъде забранено.

Бюлетин

Промоции.

Актуални продукти.

Информация и новини.

При възникнало съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, моля винаги се обръщайте за медицинска консултация към квалифициран и правоспособен лекар или фармацевт. В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава.