0 продукта

Лекарствен справочник

СТИМУЛОТОН табл. 50 мг. * 30

СТИМУЛОТОН табл. 50 мг. * 30 - изображение
Цена:  14.12 лв.

НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАКУПЕН ОНЛАЙН


ЛИСТОВКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Стимулотон 50 мг филмирани таблетки
Стимулотон 100 мг филмирани таблетки
Сергралин


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство.
•  Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
•  Ако имате допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
•  Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
•  Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.


В тази листовка:
1.  Какво представлява Стимулотон и за какво се използва
2.  Преди да приемете Стимулотон
3.  Как да приемате Стимулотон
4.  Възможни нежелани реакции
5.  Как да съхранявате Стимулогои
6.  Допълнителна информация


1.КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СТИМУЛОТОН И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Стимулогон е лекарство, което действа върху централната нервна система (антидепресант) и се използва за лечение на депресия, паническо разстройство, обсесивно-компулсивно разстройство, социална фобия (социално тревожно разстройство) и посттравматично стресово разстройство.


2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ СТИМУЛОТОН

Не приемайте Стимулотон
•  Ако сте алергични (свръхчувствителни) към сертралин или към някоя от останалите съставки на Стимулотон.
•  Ако приемате едновременно лекарства от типа на МАО-инхибиториге (например моклобемид, сележелин). Лечението със Сгимулогон може да започне най-малко 14 дни след прекратяване приема на сележелин и обратното, 14 дни преди започване приема на МАО-инхибитор след края на лечението със Стимулотон. Стимулотон може да се прилага 1 ден след спирането на моклобемид, обаче, най-малко 14 дни трябва да изминат преди приема на моклобемид след спиране на лечението със Стимулотон.
•  Ако сте с епилепсия и получавате чести епилептични пристъпи въпреки приема на антиепилелтично лекарство.
•  Лекарството не може да се дава на деца на възраст под 6 години (ефикасността и безопасността му не са изследвани в тази възрастова група).
•  Ако едновременно приемате лекарство съдържащо промозид.


Обърнете специално внимание при употребата на Стимулотон

Обърнеге специално внимание при лечението с този лекарствен продукт в следните случаи и кажете на Вашия лекар незабавно, ако някое от долуизброените се отнася за Вас:
•  Ако във Вашата медицинска история има нарушения в настроението, свързани с патологично повишено настроение (епизоди на мания), тъй като - подобно на други антидепресанти - в много редки случаи (около 0,4 %) Стимулотон може да доведе до повтаряне на манийните епизоди.
•  Ако сте епилептик, но без да получавате пристъпи или сте имали мускулни крампи по-рано, тъй като лекарства, използвани за лечение на депресия, паническо разстройство и обсесивно-компулсивно разстройство могат да предизвикат епилептични припадъци. Употребата на лекарството трябва да бъде спряна при появата на пристъпи.
•  Ако имате чернодробно заболяване, тъй като в зависимост от тежестта на заболяването, може да се наложи промяна в дневната доза; елиминирането на активното вещество на тези таблетки е понижено и неговата концентрация се увеличава при пациенти тежко чернодробно заболяване.
•   Мислите за самоубийство и влошаване на Вашата депресия или тревожно разстройство.
Ако сте депресирани и/или имате тревожно разстройство понякога може да имате мисли за самонараняване или самоубийство. Тези мисли може до се засилят, когато за първи път приемате антидепресанти, тъй като при всички тези лекарства е необходимо време, за да започнат да действат - обикновено около две седмици, но понякога и по-дълго.
Вие може да бъдете по-предразположени да мислите по този начин:
•  Ако и преди сте имали мисли за самоубийство или самонараняване.
•  Ако сте млад човек. Данни от клинични проучвания показват повишен риск от поведение, свързано със самоубийство при млади хора (под 25 години)
с психични заболявания, които са лекувани с антидепресант. Ако по което и да е време у Вас се появят мисли за самонараняване или самоубийство, свържете се с Вашия лекар или незабавно отидете в болница. Може да прецените, че е полезно да споделите с роднина или близък приятел, че сте депресирани или имате тревожно разстройство и да ги помолите да прочетат тази листовка. Можете да ги помолите да Ви кажат, ако мислят, че Вашата депресия или тревожност се влошават или са обезпокоени от промени в поведението Ви.


Прием на други лекарства
Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта. Обърнете внимание, че по-долната информация се отнася до лекарства, използвани в миналото или ще бъдат използвани в бъдеще.
•  Ако приемате други лекарства, действащи върху централната нервна система, тъй като тези лекарства и Стимулотон могат взаимно да повлияят ефектите си.
•  Ако приемате други лекарства с висока степен на свързване с плазмените протеини, тъй като те могат да променят кръвната картина и по този начин взаимно да повлияят ефектите си.
•  Ако приемате цимегидин-съдържащи антиацидни лекарства, тъй като едновременното приложение може да намали елиминирането на активното вещество на Стимулотон. Клиничното значение на това взаимодействие не е известно.
•  Ако приемате кумаринов тип антикоагуланти, тъй като едновременната употреба на Стимулотон може да повиши риска от кървене. Параметрите на кръвна коагулация трябва да се проверят внимателно преди и след лечението със Сгимулотон.
•  Ако използвате други лекарстава, които се метаболизират в черния дроб, тъй като тези лекарства и Стимулотон могат да променят метаболизма и по този начин взаимно да повлияят ефектите си.
•  Ако използвате литий, тъй като е наблюдаван увеличен тремор след едновременно приложение като това, може да сочи за лекарствено взаимодействие.
•  Ако до сега сте приемали друг антидепресант с един и същ механизъм не действие; продължителността на периода, в който не приемете лекарство необходима, преди да преминете към Стимулогон, ще бъде определена от Вашия лекар.


Прием на Стимулотон с храни и напитки
Употребата на алкохолни напитки трябва до се избягва по време на лечението със Сгимулотон.


Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата, на което и да е лекарство.
За предпочитане е употребата на лекарството да се избягва по време на бременност, въпреки това, той може да бъде използван под строг медицински контрол и Вашият лекар може да Ви го предпише, ако смята, че във Вашия случай очакваните ползи надхвърлят потенциалния риск.
Активната съставка на лекарството се отделя в кърмата и поради това употребата му не се препоръчва по време на кърмене.


Шофиране и работа с машини
Според резултатите от клиничните проучвания, лекарството не оказва влияние върху психомоторното поведение. Тъй като, обаче, лекарството, използвано за дадените показания може да засегне психомоторната поведение, Вашият лекар ще реши дали шофирането и използването на машини трябва да се ограничи по време на терапията, в зависимост от вашия отговор при лечението със Стимулотон, а също и другите видове лекарства, които използвате едновременно.


3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ СТИМУПОТОН
Винаги приемайте Стимулотон точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Ако Вашият лекар не е предписал друго, обичайните дози са:
•   При депресия или обсесивно-комлулсивно разстройство 50 мг дневно.
•   При паническо разстройство, социална фобия и при лечение на посттравматично стресово разстройство: 25 мг дневно. Дневната доза може да бъде приемана по всяко време през деня (но за предпочитане по едно и също време всеки ден).

Едновременното приемане на храна не оказва ефект върху абсорбцията, ето защо лекарството може до се приема по време или независимо от храненето. Ако е необходимо, Вашият лекар може да увеличи дозата в рамките на няколко седмици до 1 х 200 мг дневно. Симптомите могат от време на време да спрат или утихнат в рамките на 7 дни, но в повечето случаи се изискват от 2 до 4 седмици, но лечение за постигане на цялостен ефект. Облекчение на симптомите се постига дори по-бавно в случай на обсесивно-компулсивно разстройство. За да се избегне рецидив, лечението трябва да продължи от 6 до 12 месеца след като симптомите започнат да утихват. Не спирайте лечението произволно, тъй като това може да доведе до възвръщане на Вашето първоначално състояние.


•  Употреба при деца и юноши под 18 годишна възраст

Стимулотон не трябва да се използва при деца и юноши под 18 години, освен при пациенти с обсесивно-компулсивно разстройство. Също тока, Вие трябва да знаете, че пациентите под 18 години са с повишен риск от поява на странични ефекти като опит за самоубийство, суицидни мисли и враждебност, когато те приемат този клас лекарства. Въпреки това, Вашият лекар може да предпише Стимулотон на пациенти под 18 години, защото може да реши, че това е в техен интерес. Ако Вашият лекар е предписал Стимулотон, но даден пациент под 18 години и искате да обсъдите това, моля да се върнете при Вашия лекар. Трябва да уведомите Вашия лекар ако се развият или влошат някои от симптомите, изброени по-долу при пациенти под 18 години, приемащи Сгимупотон. Също така, дългосрочния ефект на Стимуяотон по отношение безопасността при растежа, съзряването, познавателното и поведенческото развитие в тази възрастова група все още не е доказана.


Деца

•   При деца на възраст 13-17 години с обсесивно-компулсивно разстройство обичайната начална доза е 50 мг дневно.
•   При деца на възраст 6-12 години с обсесивно-компулсивно разстройство препоръчваното начална доза е 25 мг дневно, която може да бъде увеличена до 50 мг дневно след 1 седмица. В случай на незадоволителен терапевтичен резултат, лекарят може да увеличи дозата до 200 мг дневно.


Особени групи пациенти
• Пациент в старческо възраст (над 65 години): Не се налага промяна на дозата при пациенти в старческа възраст.
•  Пациенти с бъбречни заболявания: Не се налага коригиране на дозата.
•  Пациенти с чернодробни заболявания: В тези случаи се препоръчва намаляване на дозата или увеличаване на интервала между дозите.
Моля, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, ако считате, че ефектите на Стимулотон са прекалено силни или прекалено слаби.


Ако сте приели повече от необходимата доза Стимулотон
Незабавно се консултирайте с Вашия лекар или фармацевт.


Ако сте пропуснали да приемете Стимулотон

Ако сте пропуснали да приемете Стимулотон по обичайното време, не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Може да приемете пропуснатата доза, само ако има достатъчно време до следващата, в противен случай рискувате да предозирате. След това продължете с лечението по начина и дозите, които са предписани от Вашия лекар.


Ако сте спрели приема Стимулотон
Не спирайте приема на Стимулотон дори ако се чувствате по-добре, освен ако Вашият лекар не Ви каже да го направите.
Важно е да продължавате да приемате лекарството.
Убедете се, че лекарство Ви не е на привършване.
При спиране приема на Стимулотон, Вашият лекар ще ви помогне като намалява дозата бавно за една или две седмици - това ще спомогне за намаляване на възможността от поява на симптоми на отнемане.
След спиране приема на Стимулотон, могат да се наблюдават следните ефекти: замаяност; мравучкане; нарушения на съня (живи сънища, кошмари, неспособност за спане); чувство на неспокойство и вълнение; чувство на безпокойство; гадене/повръщане (гадене или разболяваме); тремор (разтрепереност); главоболия.
Повечето хора смятат, че всички симптоми след спиране на Стимулотон са леки и ще преминат от само себе си в ромките на няколко седмици. Ако почувствате симптоми, когато спрете лечението, се обърнете към Вашия лекар.
Ако имате някакви допълнителни въпроси относно употребата на този лекарствен продукт, попитайте Вашия лекар или фармацевт.


4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства Стимулотон може да предизвиква нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Нежеланите лекарствени реакции са разделени в следните категории според
честото на поява: много чести (≥ 1/10), чести (≥ 1/100 до < 1/10), нечести (≥ 1/1000 до < 1/100), редки (≥1/10 000 до < 1/1000), много редки (< 1/10 000), с неизвестна честота (не може до се прецени според наличните данни).


Изследвания

Нечести:
описано е асимптоматично повишаване на нивата на чернодробните трансаминази (ГОТ, ГПТ). Промените настъпват през първите 9 седмици на лечение и отзвучават веднага след спиране на лекарството.


Нарушения на нервната система
Много чести: сънливост, замаяност; Чести: треперене.


Нарушения на окото
Чести: зрителни нарушения.


Стомашно-чревни нарушения

Много чести: диария, редки изпражнения, гадене, сухота в устата; Чести: повръщане, стомашно разстройство, метеоризъм.


Нарушения на метаболизма и храненето

Чести: загуба на апетит.
С неизвестна честота: Наблюдавано е и обратимо намаление на нивото на натрий в кръвта. Това се среща главно при пациенти в старческо възраст и при такива, лекувани с диуретици.


Общи нарушения
Много чести: умора.
Чести: повишено потене, вълни.


Нарушения на половата система и млечната жлеза
Много чести: проблеми с еякулацията.


Психиатрични нарушения

Много чести: безсъние; Чести: нервност, понижено либидо.


Случаи на суицидни намерения и суицидно поведение са докладвани по време на лечението със сертролин или непосредствено след прекратяване му. Спорадично - въпреки че причинно-следствена връзка с лечението не е била доказана - двигателни нарушения, безпокойство, епилептични припадъци, нередовен цикъл, инициране образуване на кърма са описани във връзка с прилагането на това лекарство. В повечето случаи, двигателните нарушения са наблюдавани при пациенти на съпътстващо лечение с други лекарства, действащи върху централната нервна система (известно е, че води до такива странични ефекти) или при такива, с двигателни нарушения в миналото. Рядко се наблюдават симптоми на отнемане след прекратяване на лечението. Както и при други антидепресанти, могат да настъпят някои симптоми, които е трудно да бъдат различени от симптомите на основното заболяване: агресивни реакции, халюцинации и намалена сетивност. Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.


5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ СТИМУЛОТОН
Да се съхранява под 25°С.


Да се съхранява на място, недостъпно за деца.


Не използвайте Сгимулотон след срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът на годност отговоря на последния ден от посочения месец. Не използвайте Стимулотон, ако забележите видими признаци на влошаване (например в цвета).


Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера с домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.


6.ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Стимулотон
Лекарственото вещество:
Стимулогон 50 мг: Всяко филмирано таблетка съдържа 50 мг сертралин (под
формата на сертралинов хидрохлорид 55,95 мг).
Стимупотон 100 мг:
Всяко филмирана таблетка съдържа 100 мг сертралин
(под формата на сертралинов хидрохпорид 111,90 мг).


Помощни вещества: магнезиев стеорат, хидроксипропилцелулоза, натриев
нишестен гликолат (тип А), калциев хидрогенфосфат дихидрат, целулоза
микрокристолна, макрогол 6000, титанов диоксид (Е171), хипромелоза.


Как изглежда Стимулотон и какво съдържа опаковката

Външен вид
Бели или почти бели, без миризма, двойно-изпъкнали, продълговати, филмирани таблетки с надпис но „Е271" (50 тд) и „Е272" (100 тд) върху едната страна и делителна линия от другата страна.
Таблетките могат да се разделят на равни половини.


Опаковка
Стимулотон 50 мг: 30 филмирани таблетки (3 х 10);
Стнмулотон 100 мг: 28 филмирани таблетки (2 х 14)
в РVС/РVDС блистерни ленти и картонената кутия.

Производител: Унгария                                                                                       

Информация за продукта по НЗОК
Код по НЗОК:NF387
Цена за НЗОК:14.12 лв.
Реимбурсация:2.34 лв.
Пациентът заплаща:11.78 лв.
Безплатно:НЕ
Тип рецепта:Нормална и хронична
Наркотично:НЕ
Протокол:Без протокол
Възрастова граница:Няма възрастово ограничение
За повече информация, поръчки и въпроси можете да се свържете с нас по следните начини:
  • На телефони: 042 605 300, 0893 376 735.
    Понеделник - Петък, от 9.00 до 17.30 часа
  • Като ни пишете на електронната поща (натиснете тук)

Взаимодействия

на СТИМУЛОТОН табл. 50 мг. * 30 с продукти, активни съставки, заболявания, храни и напитки.

Силно клинично значими взаимодействия (78)

Умерено клинично значими взаимодействия (330)

Маловажно клинично значими взаимодействия (7)

Виж подробно всички.

Оцени страницата и я сподели с приятели
12345 3.2, 26 Гласа
Сподели в Facebook
Коментирай във Facebook

!. forum.framar.bg

Споделете вашето мнение, задайте въпрос или отворете дискусия за "СТИМУЛОТОН табл. 50 мг. * 30" във форума.

?. www.framar.bg:

Коментирайте "СТИМУЛОТОН табл. 50 мг. * 30"
--- 64 скрити --- Прочети всички тук

65. Ан: (2014-07-17 07:03:14)

Здравейте, не знам да ли изобщо някой влиза още в този форум. Искам да споделя моята история: На 24 години съм. От доста години насам някъде 7 - 8 вече, получавам ужасни сърцебиения. Отначало си мислех,че това е заради живота който водих като по-малък ( алкохол - цигари - наркотици - треви - липса на спане и т.н ) След първите ризи които получих, спрях наркотици и трева, но продължих да си живея все едно нищо не е станало. В годините имах по 1 период от 2-3 месеца в които изживявах това. Ходих на купища лекари, няма и няма, всеки ме пращаше на психиатар, но малко по-малко оправях се и забравях изобщо за тези кризи до следващия път. И така до 25 март тази година, бях на рожден ден, още в заведението се почуствах много зле, имах чуство че се гледам от страни, втрисаше ме адски много, хората бяха по тениски аз бях с риза и отгоре с дебело яке и умирах от студ. Но ми мина след няколко часа, ходих ядох всичко беше 6 прибрах се легнах си. Станах няколко часа по късно и имах да свърша някой неща, свърших си задачите и минах през мола да си взема да хапна, и там беше повратния момент, докато чакам на опашка почуствах нещо което никога не бях в предните 7 години, освем сърцебиението почуствах адски болки в главата все едно някой ме стискаше за мозъка и не можех да се противопостовя, причърня ми адски много целия се разтреперих сърцето ми щеше да се пръсне, ходих като пиян едвам стигнах до колата си и не помня как съм се прибралл. Прибрах се легнах, за съжаление когато станах добрите стари кризи се завърнаха, почна всеки ден ( работя в мобилен оператор ) преди когато съм ги получвал когато работя или нещо се занимавам 1 път на 100 пъти ми се случваше но този път и това не помагаше , постоянно на работа по 3-4-5 пъти , до вкъщи като се прибера пак, в къщи пак, докато спя пак, постоянно. Напуснах работа, депресирах се много ( последняи път отново бях се депресирал но имах и много сериозна връзка, която ме изкара за 2-3 месеца от това ). Не излизах,страх ме беше да отида до магазина който е на 1 минута пеша до нас, никъде не излизах, или като изляза беше нещо страшно, винаги планирах точно как да се случат нещата, близо до болница да съм,близо до приятели да съм ако стане нещо да мога да се обадя да ме вземат, постоянно гледах да се подсигоря като отида някъде. Но в последствие и това не помагаше вече и хептен се затворих в себе си и в къщи, почнах да игаря комп. игри, само стоях в нас и не можех да изляза. Дори имах мчета от малка да отида на мач на Ливъпрул бях си купил с приятели билети за последния мач и от страх не отидох а го прдадох. Почна да ми писва и почнах да ходя пак по лекари , първо ме пратиха на невролог ( понеже имам травма на главата от удар с бухалка ), всичко там беше ОК, после Личния ми каза да отида да психиатър просто друго няма да ми помогне,но аз отново на частно отидох на кардиолог, и то доста скъп и известен, който ме върза на холстер , прави ми снимки на сърцето вкарваха ме в нещо като барокамера и отново ми казаха че всичко със сърцто ми е наред и най-добре да се посъветвам с психиатър, и след толкова години вече се реших да отида и там. Отидох разказах същото което ви разказвам и на вас,само че с малко повече подробности за това какво точно чуствам и усещам. Изписа ми ксанакс по схема ( 1/2 1/2 1/2 първите 5 дни и след 1/2, 1/2, 1 ) Пиех го и в интерес на истина малко по добре се почуствах в 1вия месец. Но започнах работа при 1 приятел уж да се разсейвам която е само нощни смени, отделно се занимавам с едно момиче с което имам доста главоболия но все пак се справях отново получавах леки кризички доакто отивах до работа и сутрин като се прибирах ( най вече като карам колата ) но ги преодолявах. До преди 4 дни, когато ксанакса ми свърши, още на деня в който свърши отидох при психиатара който ми го изписа и какво да видя, отпуска за 40 дни.Реших,че ще се справя и без хапчета както съм го правил цели 7 години, но още на 2рия ден докато бях на работа започнаха адски зле да се чуствам , страх , паника , в гърдите си имах чуство че имам 1 топка гной и като преглъщам усехах вкус на гной, спрях д апуша в този ден и се чудих какво да правя, валидола и Алората не ми помагаха защото нямах сърцебиения а странно състояние. Така стигнах до там,че ми беше изписала със ксанакса да си взема и Стимулотон ако в 1вите 10 дни нямам подобрения от ксанакса, пия 2ра вечер по 1/2, и се чуствам ужасно. в/у да се чуствам по-добре се чуствам 3 пъти по зле, имам много странно усещане в главата изтръпване в ръцете и краката , имам чуство че не мисля с моята глава и че полудявам наистина. Не знам вече какво да правя, това ми съсипа живота в последните 2 години. Заради това изгубих приятелката си и безброй приятели а сега губя и много повече неща защото съм г вогидините в които трябва да оправя живота си, а аз не правя нищо освем да стоя в нас и да мисля и да се панирам. Някой може ли да ми даде оше някой страничен съвет ? В годините съм ходил 100тици пъти да ми леят коршуми да ме весят и т.н. не искам да пия тези хапчета, колкото и да знам че трябва страх ме е да не почна да се чуствам по-добре и в последствие да не мога да се откажа от тях и цял живот да ходя като надрусан наркоман с хапчетата си в джоба.

66. alinna: (2014-10-12 13:02:30)

Пия стимулотон от 2 седмици. Вече псито ми го вдигна на 75 мг. Нормално ли е още да не съм почувствала подобрение. Преди години-2 пъти ме е спасявал от рецидиви ПР, но не помня кога започваше подобряването. Освен него ми изписаха и хлорпротиксен и тритико, а също така и ксанакс, но не смея да пия ксанакса, за да не се пристрастя. До колко време може да се пие ксанакс с SSRI, без да се получи пристрастяване.

67. www.framar.bg отговаря: (2014-10-12 15:03:53)

alinna

Пия стимулотон от 2 седмици. Вече псито ми го вдигна на 75 мг. Нормално ли е още да не съм почувствала подобрение. Преди години-2 пъти ме е спасявал от рецидиви ПР, но не помня кога започваше подобряването. Освен него ми изписаха и хлорпротиксен и тритико, а също така и ксанакс, но не смея да пия ксанакса, за да не се пристрастя. До колко време може да се пие ксанакс с SSRI, без да се получи пристрастяване.

Най-добре е да уточните с лекуващия Ви лекар!

68. Bobo: (2014-11-13 01:38:39)

Ан

Здравейте, не знам да ли изобщо някой влиза още в този форум. Искам да споделя моята история: На 24 години съм. От доста години насам някъде 7 - 8 вече, получавам ужасни сърцебиения. Отначало си мислех,че това е заради живота който водих като по-малък ( алкохол - цигари - наркотици - треви - липса на спане и т.н ) След първите ризи които получих, спрях наркотици и трева, но продължих да си живея все едно нищо не е станало. В годините имах по 1 период от 2-3 месеца в които изживявах това. Ходих на купища лекари, няма и няма, всеки ме пращаше на психиатар, но малко по-малко оправях се и забравях изобщо за тези кризи до следващия път. И така до 25 март тази година, бях на рожден ден, още в заведението се почуствах много зле, имах чуство че се гледам от страни, втрисаше ме адски много, хората бяха по тениски аз бях с риза и отгоре с дебело яке и умирах от студ. Но ми мина след няколко часа, ходих ядох всичко беше 6 прибрах се легнах си. Станах няколко часа по късно и имах да свърша някой неща, свърших си задачите и минах през мола да си взема да хапна, и там беше повратния момент, докато чакам на опашка почуствах нещо което никога не бях в предните 7 години, освем сърцебиението почуствах адски болки в главата все едно някой ме стискаше за мозъка и не можех да се противопостовя, причърня ми адски много целия се разтреперих сърцето ми щеше да се пръсне, ходих като пиян едвам стигнах до колата си и не помня как съм се прибралл. Прибрах се легнах, за съжаление когато станах добрите стари кризи се завърнаха, почна всеки ден ( работя в мобилен оператор ) преди когато съм ги получвал когато работя или нещо се занимавам 1 път на 100 пъти ми се случваше но този път и това не помагаше , постоянно на работа по 3-4-5 пъти , до вкъщи като се прибера пак, в къщи пак, докато спя пак, постоянно. Напуснах работа, депресирах се много ( последняи път отново бях се депресирал но имах и много сериозна връзка, която ме изкара за 2-3 месеца от това ). Не излизах,страх ме беше да отида до магазина който е на 1 минута пеша до нас, никъде не излизах, или като изляза беше нещо страшно, винаги планирах точно как да се случат нещата, близо до болница да съм,близо до приятели да съм ако стане нещо да мога да се обадя да ме вземат, постоянно гледах да се подсигоря като отида някъде. Но в последствие и това не помагаше вече и хептен се затворих в себе си и в къщи, почнах да игаря комп. игри, само стоях в нас и не можех да изляза. Дори имах мчета от малка да отида на мач на Ливъпрул бях си купил с приятели билети за последния мач и от страх не отидох а го прдадох. Почна да ми писва и почнах да ходя пак по лекари , първо ме пратиха на невролог ( понеже имам травма на главата от удар с бухалка ), всичко там беше ОК, после Личния ми каза да отида да психиатър просто друго няма да ми помогне,но аз отново на частно отидох на кардиолог, и то доста скъп и известен, който ме върза на холстер , прави ми снимки на сърцето вкарваха ме в нещо като барокамера и отново ми казаха че всичко със сърцто ми е наред и най-добре да се посъветвам с психиатър, и след толкова години вече се реших да отида и там. Отидох разказах същото което ви разказвам и на вас,само че с малко повече подробности за това какво точно чуствам и усещам. Изписа ми ксанакс по схема ( 1/2 1/2 1/2 първите 5 дни и след 1/2, 1/2, 1 ) Пиех го и в интерес на истина малко по добре се почуствах в 1вия месец. Но започнах работа при 1 приятел уж да се разсейвам която е само нощни смени, отделно се занимавам с едно момиче с което имам доста главоболия но все пак се справях отново получавах леки кризички доакто отивах до работа и сутрин като се прибирах ( най вече като карам колата ) но ги преодолявах. До преди 4 дни, когато ксанакса ми свърши, още на деня в който свърши отидох при психиатара който ми го изписа и какво да видя, отпуска за 40 дни.Реших,че ще се справя и без хапчета както съм го правил цели 7 години, но още на 2рия ден докато бях на работа започнаха адски зле да се чуствам , страх , паника , в гърдите си имах чуство че имам 1 топка гной и като преглъщам усехах вкус на гной, спрях д апуша в този ден и се чудих какво да правя, валидола и Алората не ми помагаха защото нямах сърцебиения а странно състояние. Така стигнах до там,че ми беше изписала със ксанакса да си взема и Стимулотон ако в 1вите 10 дни нямам подобрения от ксанакса, пия 2ра вечер по 1/2, и се чуствам ужасно. в/у да се чуствам по-добре се чуствам 3 пъти по зле, имам много странно усещане в главата изтръпване в ръцете и краката , имам чуство че не мисля с моята глава и че полудявам наистина. Не знам вече какво да правя, това ми съсипа живота в последните 2 години. Заради това изгубих приятелката си и безброй приятели а сега губя и много повече неща защото съм г вогидините в които трябва да оправя живота си, а аз не правя нищо освем да стоя в нас и да мисля и да се панирам. Някой може ли да ми даде оше някой страничен съвет ? В годините съм ходил 100тици пъти да ми леят коршуми да ме весят и т.н. не искам да пия тези хапчета, колкото и да знам че трябва страх ме е да не почна да се чуствам по-добре и в последствие да не мога да се откажа от тях и цял живот да ходя като надрусан наркоман с хапчетата си в джоба.
zdrasti priatelio ima oshte hora v tozi forum koito az cheta mejdodrugoto ot 8 9 meseca az se chustvam po sashtiq nachin pih sertran predi s nego se 4ustvah dobre sega mi prepisaha zoloft predi 3 meseca i se chustvam ujasno i se chudq kakvo da pravq na 25 godini sam igraq kompiutarni igri zagubih priqtelkata si iiii abe znaesh kak e

69. Bobo: (2014-11-13 01:41:11)

Ан

Здравейте, не знам да ли изобщо някой влиза още в този форум. Искам да споделя моята история: На 24 години съм. От доста години насам някъде 7 - 8 вече, получавам ужасни сърцебиения. Отначало си мислех,че това е заради живота който водих като по-малък ( алкохол - цигари - наркотици - треви - липса на спане и т.н ) След първите ризи които получих, спрях наркотици и трева, но продължих да си живея все едно нищо не е станало. В годините имах по 1 период от 2-3 месеца в които изживявах това. Ходих на купища лекари, няма и няма, всеки ме пращаше на психиатар, но малко по-малко оправях се и забравях изобщо за тези кризи до следващия път. И така до 25 март тази година, бях на рожден ден, още в заведението се почуствах много зле, имах чуство че се гледам от страни, втрисаше ме адски много, хората бяха по тениски аз бях с риза и отгоре с дебело яке и умирах от студ. Но ми мина след няколко часа, ходих ядох всичко беше 6 прибрах се легнах си. Станах няколко часа по късно и имах да свърша някой неща, свърших си задачите и минах през мола да си взема да хапна, и там беше повратния момент, докато чакам на опашка почуствах нещо което никога не бях в предните 7 години, освем сърцебиението почуствах адски болки в главата все едно някой ме стискаше за мозъка и не можех да се противопостовя, причърня ми адски много целия се разтреперих сърцето ми щеше да се пръсне, ходих като пиян едвам стигнах до колата си и не помня как съм се прибралл. Прибрах се легнах, за съжаление когато станах добрите стари кризи се завърнаха, почна всеки ден ( работя в мобилен оператор ) преди когато съм ги получвал когато работя или нещо се занимавам 1 път на 100 пъти ми се случваше но този път и това не помагаше , постоянно на работа по 3-4-5 пъти , до вкъщи като се прибера пак, в къщи пак, докато спя пак, постоянно. Напуснах работа, депресирах се много ( последняи път отново бях се депресирал но имах и много сериозна връзка, която ме изкара за 2-3 месеца от това ). Не излизах,страх ме беше да отида до магазина който е на 1 минута пеша до нас, никъде не излизах, или като изляза беше нещо страшно, винаги планирах точно как да се случат нещата, близо до болница да съм,близо до приятели да съм ако стане нещо да мога да се обадя да ме вземат, постоянно гледах да се подсигоря като отида някъде. Но в последствие и това не помагаше вече и хептен се затворих в себе си и в къщи, почнах да игаря комп. игри, само стоях в нас и не можех да изляза. Дори имах мчета от малка да отида на мач на Ливъпрул бях си купил с приятели билети за последния мач и от страх не отидох а го прдадох. Почна да ми писва и почнах да ходя пак по лекари , първо ме пратиха на невролог ( понеже имам травма на главата от удар с бухалка ), всичко там беше ОК, после Личния ми каза да отида да психиатър просто друго няма да ми помогне,но аз отново на частно отидох на кардиолог, и то доста скъп и известен, който ме върза на холстер , прави ми снимки на сърцето вкарваха ме в нещо като барокамера и отново ми казаха че всичко със сърцто ми е наред и най-добре да се посъветвам с психиатър, и след толкова години вече се реших да отида и там. Отидох разказах същото което ви разказвам и на вас,само че с малко повече подробности за това какво точно чуствам и усещам. Изписа ми ксанакс по схема ( 1/2 1/2 1/2 първите 5 дни и след 1/2, 1/2, 1 ) Пиех го и в интерес на истина малко по добре се почуствах в 1вия месец. Но започнах работа при 1 приятел уж да се разсейвам която е само нощни смени, отделно се занимавам с едно момиче с което имам доста главоболия но все пак се справях отново получавах леки кризички доакто отивах до работа и сутрин като се прибирах ( най вече като карам колата ) но ги преодолявах. До преди 4 дни, когато ксанакса ми свърши, още на деня в който свърши отидох при психиатара който ми го изписа и какво да видя, отпуска за 40 дни.Реших,че ще се справя и без хапчета както съм го правил цели 7 години, но още на 2рия ден докато бях на работа започнаха адски зле да се чуствам , страх , паника , в гърдите си имах чуство че имам 1 топка гной и като преглъщам усехах вкус на гной, спрях д апуша в този ден и се чудих какво да правя, валидола и Алората не ми помагаха защото нямах сърцебиения а странно състояние. Така стигнах до там,че ми беше изписала със ксанакса да си взема и Стимулотон ако в 1вите 10 дни нямам подобрения от ксанакса, пия 2ра вечер по 1/2, и се чуствам ужасно. в/у да се чуствам по-добре се чуствам 3 пъти по зле, имам много странно усещане в главата изтръпване в ръцете и краката , имам чуство че не мисля с моята глава и че полудявам наистина. Не знам вече какво да правя, това ми съсипа живота в последните 2 години. Заради това изгубих приятелката си и безброй приятели а сега губя и много повече неща защото съм г вогидините в които трябва да оправя живота си, а аз не правя нищо освем да стоя в нас и да мисля и да се панирам. Някой може ли да ми даде оше някой страничен съвет ? В годините съм ходил 100тици пъти да ми леят коршуми да ме весят и т.н. не искам да пия тези хапчета, колкото и да знам че трябва страх ме е да не почна да се чуствам по-добре и в последствие да не мога да се откажа от тях и цял живот да ходя като надрусан наркоман с хапчетата си в джоба.
bet365borko@abv.bg pishi mu tuk da ti dam facebooka mi da pogovorim ako iskash

СТИМУЛОТОН табл. 50 мг. * 30 е свързан към

Фармакологични групи (Активни съставки):

Системи и органи:

Кърменето на обществени места – естествено, допустимо или неприемливо?

Майката има право да кърми детето си независимо от възрастта му когато и където пожелае, без разголването й да се отъждествява с форма на ексхибиционизъм. Собствениците на търговския комплекс следва да бъдат осъдени и да платят обезщетение.
Кърменето на обществени места не подлежи на коментар, когато майката се стреми да запази интимността на този акт встрани от чуждите погледи като наметне себе си и бебето с шал. Искът на БХК не следва да бъде удовлетворен.
Кърменето на бебето и детето извън дома е редно да се практикува в уединението на специални помещения, предназначени за хранене и преобличане. Майката основателно е била помолена да преустанови храненето на детето си, щом не желае да завоалира процеса.
Не само тютюнопушенето, но и кърменето на обществена места трябва да бъде забранено.

Бюлетин

Промоции.

Актуални продукти.

Информация и новини.

При възникнало съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, моля винаги се обръщайте за медицинска консултация към квалифициран и правоспособен лекар или фармацевт. В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава.