Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта STADA ПРОПАСТАД табл. 150 мг. * 20

ПРОПАСТАД табл. 150 мг. * 20

Арт. #30000881

ПРЕДИ УПОТРЕБА ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ!ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

 

PROPASTAD® 150

ПРОПАСТАД® 150

Propastad® 150

Всяка филм-таблетка съдържа като активно действуващо лекарствено вещество 150 mg propafenone hydrochloride.

Микрокристална целулоза, макрогол 6000, магнезиев стеарат, царевично нишесте, модифицирано царевично нишесте, хидроксипропил метилцелу-лоза, натриев лаурилсулфат, безводен колоидален силициев диоксид, по-видон, талк, титаниев диоксид (Е171).

 

Опаковка

Оригинална опаковка съдържаща 20 и 50 филм таблетки.

 

Лекарствена група:

Антиаритмични лекарства Клас ю

 

Производител и притежател на разрешението за употреба:

STADA Arzneimittel AG, StadastraBe 2-18, 61118 Bad Vilbel, Germany Phone: ++ 49 6101 603-0; Fax:' ++ 49 6101 603-259

 

Показания

Симптоматична и нуждаеща се от лечение суправентрикуларни сърдечни аритмии (ненормален сърдечен ритъм с повишена сърдечна честота, който произлиза от части на сърцето разположени над камерите), т.е.:

- AV проводни тахиаритмии (повишена сърдечна честота следствие про-водни нарушения между синоатриалния възел, предсърдията и камерите)

- Суправентрикуларни тахикардии при WPW синдром (пароксизмално появяващ се учестен сърдечен ритъм следствие засилване проводимостта на импулсите от предсърдията към камерите)

- Пароксизмална предсърдна фибрилация (пароксизмално появяващ се абнормален сърдечен ритъм следствие патологично повишена пред-сърдна възбудимост).

Помощни вещества:

Симптоматични пароксизмални тахиаритмии (учестен сърдечен ритъм на вентрикулите).

 

Противопоказания

Кога не трябва да се приема Propastad® 150?

- Пациенти с изразена сърдечна недостатъчност

- Пациенти с кардиогенен шок, освен ако той не се дължи на абнормал-ния сърдечен ритъм

- Пациенти с тежка симптоматична брадикардия (забавена сърдечна дейност)

- През първите 3 месеца след миокарден инфаркт или при пациенти с намалена сърдечна дейност (левокамерен изтласкващ обем по-малко от 35%) освен при пациенти с живото-застрашаващи вентрикуларни аритмии

- Пациенти със съществуващи синоатриални проводни нарушения, атриовентрикуларни или вътрекамерни проводни нарушения

- Пациенти със синдром на болния синусов възел, който може да се изразява в синусова брадикардия (сърдечен ритъм < 60 удара в минута), брадикардия-тахикардия синдром, синоатриален блок или синусов арест

- Пациенти с изразена хипотония

- Пациенти с изразен електролитен дисбаланс (т.е. заболявания свързани с калиевия метаболизъм)- Пациенти с тежко обструктивно белодробно заболяване- Пациенти с патологична мускулна слабост или лесна уморяемост, следствие имунологични заболявания на скелетната мускулатура (ми-астения гравис

- Пациенти със свръхчувствителност към активно действуващото вещество, propafenone или някое от помощните вещества.

 

Какво трябва да се има предвид при бременност и кърмене?

Не съществуват достатъчно клинични данни за използването на пропафе-нон по време на бременност и кърмене. При използване на терапевтични дози не са наблюдавани нежелани ефекти върху новородените при експерименти върху животни. Трябва да се има предвид, че пропафенон преминава през плацентата и се секретира в майчиното мляко. Следователно прилагането на пропафенон по време на бременност и кърмене трябва да става само по изрично лекарско наблюдение.

 

Какво трябва да се има предвид при малки деца и възрастни пациенти?

Безопасността на Propastad® 150 при деца не е установена.Дозирането при възрастни пациенти и пациенти с тежки нарушения на сърдечния мускул, трябва да е особено прецизно и постепенно според лекарското назначение по време на фазата на стабилизиране.

 

Специални предупреждения

Какво трябва да имате предвид?

По време на терапията с propafenone hydrochloride честотата и чувствителността на сърдечните пейсмейкъри могат да се променят. Функцията на пейсмейкъра трябва да се провери и ако е необходимо да се препрограмира.Трябва да се има предвид, че не е установено удължаване на преживяе-мостта с което и да е лекарство от Клас I антиаритмични лекарства.

При лечение на пароксизмална предсърдна фибрилация, по време на фазата, когато атриалната фибрилация преминава във флутер 2:1 или 1:1 импулси към вентрикулите, е възможно да се развие много бърза честота на сърцето (т.е. >180 удара в минута).

 

Какво трябва да имате предвид при шофиране и работа с машини?

Пропафенон намалява възможността за бързо реагиране, която е необходима при шофиране или работа с машини, дори и при точно спазване на дозовия режим. Това е особено изразено в началото на терапията, при повишаване на дозата, както и при приемане с алкохол.

 

Взаимодействия с други лекарства

Кои лекарства могат да повлияят ефектите на Propastad® 150 или как Propastad® 150 може да повлияе ефектите на други лекарства?

Едновременното използване на лекарства с локални анестетични свойства (т.е. по време на имплантация на пейсмейкър, хирургични или стоматологични процедури), както и лекарства с потискащ ефект върху сърдечния ритъм и/или контрактилитет (т.е. бета блокери, трициклични антидепре-санти) могат да се повишат ефектите на Propastad® 150.

В допълнение, повишаване плазмените концентрации или нивата в кръвта на пропранолол, метопролол, дезипрамин, циклоспорин и дигоксин се наблюдават при терапия с Propastad® 150. Това може да доведе до повишаване ефектите на тези лекарства.

Описан е 1 случай на двойно повишаване плазмените концентрации на теофилин при едновременно използване с пропафенон. Ако се появят симптоми на предозиране на споменатите лекарства, трябва да се мони-торират плазмените концентрации и ако е необходимо дозата да се намали.Едновременното-използване на циметидин или хинидин и Propastad 150 може (следствие повишаване плазмените концентрации на- пропафенон) да повиши ефектите на Propastad® 150.Едновременното използване на Propastad® 150 и фенобарбитал или ри-фампицин може (следствие намаляване плазмените концентрации на пропафенон) да намали антиаритмичните ефекти на Propastad® 150.При пациенти приемащи лекарства, които намаляват съсирването на кръвта (орални антикоагуланти, като фенпрокумон) трябва редовно да се проследява коагулационния статус, тъй като едновременното приемане на Propastad® 150 може да повиши ефикасността на тези лекарства.Трябва да имате предвид, че тези предупреждения могат да се отнасят и за съответните лекарства приемани наскоро.

 

Дозиране и продължителност на терапията

Инструкциите за дозиране дадени по-долу са само когато лекаря не е предписал друга схема на дозиране на Propastad® 150. Спазвайте точна инструкциите на лекаря за ефективна и безопасна терапия с Propastad® 150.

В каква доза и колко често трябва да приемате Propastad® 150?

Стабилизиране на пациенти с вентрикуларна аритмия с това лекарство, трябва да става само под изрично лекарско наблюдение от лекар-кардиолог и може да се извърши само при наличие на апаратура за спешна кардиологична помощ и непрекъснат запис на ЕКГ. По време на лечението пациентите редовно трябва да посещават лекар (което включва 1 път месечно стандартно ЕКГ, както и продължителен запис на ЕКГ, а ако е необходимо на 3 месеца може да се прави ЕКГ след физическо натоварване). В случай на влошаване на индивидуалните параметри, т.е. разширяване на QRS комплекса или удължаване на QT интервала с повече от 25%, или удължаване на PQ интервала с повече от 50%, или удължаване на QT интервала с повече от 500 ms, или повишаване случаите или тежестта на абнормалния сърдечен ритъм, лечебния режим трябва да бъде ревизиран.Индивидуалната подържаща доза се определя след неколкократно ЕКГ записване и измерване на кръвното налягане (стабилизирана фаза).Във фазата на стабилизиране и подържаща терапия - дневна доза от 450-600 mg (1 таблетка Propastad® 150 mg 3 пъти дневно до 2 таблетки Propastad® 150 2 пъти дневно), обикновена е достатъчна за пациент с тегло 70 kg.

В отделни случаи може да се наложи да се повиши дневната доза до 900 mg (2 таблетки Propastad® 150 3 пъти дневно). При пациенти с по-ниско телесно тегло, съответно дозата трябва да се намали. Дозата не трябва да се повишава преди да е изминал интервал от 3-4 дни.При възрастни пациенти и пациенти със значително намалена левокамер-на функция (LVEF < 35%) или органично миокардно заболяване, стабилизацията трябва да започне с особено внимание (постепенно). Същото важи и за подържащата терапия.При необходимост от повишаване на дозата това трябва да става през интервал от 5-8 дни.При пациенти с намалена бъбречна и/или чернодробна функция, терапевтичната доза може да предизвика кумулиране. Чрез ЕКГ мониториране и определяне на плазмените концентрации, тези пациенти също могат да бъдат стабилизирани чрез Propastad® 150.

 

Забележка:

Трябва да се има предвид, че не е установено удължаване на преживяемостта с което и да е лекарство от Клас I антиаритмични лекарства.

Как и кога трябва да приемате Propastad® 150?

Таблетките не трябва да бъдат смучени или сдъвквани, а трябва да се поглъщат цели след хранене с чаша вода.

 

Колко дълго трябва да се приема Propastad® 150?

Продължителността на терапията се определя от лекар.

 

Предозиране

Какво трябва да се направи при предозиране (случайно или умишлено) на Propastad® 150?

Ако има съмнение за предозиране на Propastad® 150, трябва незабавно да се свържете с вашия лекар. Той/тя ще реши какви мерки да се вземат в зависимост от симптомите. Отравяне и/или сериозни симптоми изискват незабавна терапия.

 

Симптоми при предозиране:

Симптоми от страна на сърцето:

Токсичните ефекти на пропафенон върху сърцето се изразяват в генериране на импулси и проводни нарушения, включващи удължаване на PQ интервала, разширяване на QRS комплекса, потискане автоматизма на синусовия възел, AV блок, вентрикуларна тахикардия, вентрикуларна фибрилация и флутер. В допълнение, намаляването на контрактилитета (отрицателен инотропен ефект) може да резултира в хипотония и кардиогенен шок.

 

Други симптоми:

Главоболие, замаяност, нарушено виждане, парестезии, тремор (треперене), гадене, констипация и сухост в устата са чести симптоми на интокси-кация.Тежката интоксикация (отравяне) може да предизвика тонично-кпонични гърчове, парестезии, сънливост, кома и спиране на дишането

Терапевтични мерки:

Терапевтичните мерки са в зависимост от естеството и тежестта на симптомите. Лечението е симптоматично, като основните жизнени функции трябва да се проследяват и коригират в интензивно отделение.

 

Какво трябва да направите ако сте приели по-ниска от предписаната доза Propastad® 150 или сте пропуснали да приемете доза?

Следващият път не приемайте двойна доза, а продължете дозовия режим както ви е предписано от лекаря.

 

Нежелани ефекти

Какви нежелани ефекти могат да се наблюдават при приемане на Propastad® 150?

Отделни случаи на стомашно-чревни нарушения се наблюдават при начални високи дози (т.е. загуба на апетит, гадене, повръщане, подуване на корема, запек), сухост в устата, горчив вкус, чувство на схващане на устата, както и парестезии, нарушено виждане, замаяност и повишена температура.При възрастни пациенти с намалена миокардна функция могат да се наблюдават циркулаторни нарушения с тенденция за намаляване на кръвното налягане при изправяне или продължително стоене прав (ортостатична хипотония).

Пациентите могат да почувстват проаритмични (засилващи аритмия-та)ефекти, като промени в/ или влошаване на ненормалния сърдечен ритъм, което може да доведе до значително повлияване на сърдечната функция и потенциална възможност за спиране на сърцето.Тези проаритмични ефекти могат да се изразят в забавяне на сърдечния ритъм (брадикардия), нарушение на проводимостта (синоатриален, атрио-вентрикуларен или интравентрикуларен блок), или повишаване на сърдечния ритъм (нови вентрикуларни тахикардии). Съществуват единични съобщения за вентрикуларен флутер или фибрилация ( трептене или мъждене). Сърдечната недостатъчност може да се влоши.

Рядко се съобщава за уморяемост, главоболие, психически нарушения, като тревожност и обърканост, безпокойство, нощни кошмари и нарушение на съня и много рядко се съобщава за конвулсии след предозиране. Рядко се съобщава за екстрапирамидални симптоми (нарушаване на неволевите мускулни движения), алергични кожни реакции (т.е. зачервяване, пруритус, обрив, уртикария) и задух при пациенти склонни към спазъм на бронхите (бронхоспазъм).Рядко се съобщава за холестаза (задръжка на жлъчка), като израз на хи-перергична/алергична реакция и/или потисната чернодробна функция.

Високи дози пропафенон, в единични случаи, са свързани с намалена потентност и намален брой на сперматозоидите. Тези промени са обратими при спиране на лечението. Терапията с пропафенон е живото-спасяваща и не бива да се спира заради този нежелан ефект, освен по изрично лекарско предписание.

Съществуват единични случаи на повишаване на антинуклеарните (насочени срещу клетъчните ядра) антигени, лупус еритематозус-подобен синдром и левкопения, както и гранулоцитопения или тромбоцитопения (намален брой гранулоцити/тромбоцити в кръвта), които са обратими при спиране на терапията с пропафенон. Съществуват единични съобщения за агранулоцитоза (потискане на кръвотворенето).Трябва да съобщите на вашия лекар или,фармацевт ако изпитвате нежелани ефекти, особено такива неописани в листовката за пациента.

 

Срок на годност

Срокът на годност на този продукт е изписан на опаковката и на блистера.

Не използвайте след изтичане срока на годност!

Съхранявайте при температура до +25°С.

Пазете всички лекарства на място недостъпно за деца!

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ПРОПАСТАД табл. 150 мг. * 20

  • Силно клинично значими взаимодействия (44)
  • Умерено клинично значими взаимодействия (168)
  • Маловажно клинично значими взаимодействия (16)
Виж подробно всички ›

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ ПРОПАСТАД табл. 150 мг. * 20

ПО НЗОК

Информация за ПРОПАСТАД табл. 150 мг. * 20 по НЗОК

Код по НЗОК:CF010
Цена за НЗОК:7.31 лв.
Реимбурсация:1.49 лв.
Пациентът заплаща:5.82 лв.
Безплатно:НЕ
Тип рецепта:Нормална и хронична
Наркотично:НЕ
Протокол:Без протокол
Възрастова граница:Няма възрастово ограничение

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ С ПРОПАСТАД табл. 150 мг. * 20

КОМЕНТАРИ КЪМ ПРОПАСТАД табл. 150 мг. * 20

ПРОПАСТАД табл. 150 мг. * 20 Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФармакологични групи (Активни съставки):