Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта MERCK AG КОНКОР табл. 5 мг. * 30

КОНКОР табл. 5 мг. * 30

Арт. #30000063

Уважаеми пациенти,Моля прочетете внимателно тази листовка преди да вземете този лекарствен продукт. Тя съдържа важна информация за Вашето лечение. Ако имате допълнителни въпроси, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

CONCOR® 5 mg

КОНКОР 5 mg

 

Състав:

Лекарствено вещество: bisoprolol fumarate (2:1)

Сопсог 5 mg: 1 филмирана таблетка съдържа лекарствено вещество: 5 mg bisoprolol fumarate (2:1)

 

Помощни съставки:

 

Сопсог 10 mg: Колоидален силиконов диоксид, магнезий (стеарат), кросповидон, микрокристална целулоза, царевично нишесте, калциев хидроген фосфат, железен (III) оксид (Е172), железен хидрооксид (172), диметикон, макрогол 400, титаниев диоксид (Е171), хипромелоза

 

Опаковка

Сопсог 5 mg: Филмирани таблетки, светло жълти, с форма на сърце, с делителна чертаОпаковка от 30, 50 и 100 таблетки

 

 

Фармакологична група

Кардиоселективен бета-рецепторен блокер

Притежател на разрешението за употреба и производител

Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250,64293 Darmstadt, Germany

 

Показания

- Високо кръвно налягане (хипертония)

- Исхемична болест на сърцето (гръдна жаба)

 

Противопоказания

Кога не трябва да използвате Сопсог 5/10 mg? Сопсог 5/10 mg не трябва да се приема при:

- остра миокардна недостатъчност (сърдечна недостатъчност) или по време на влошаване (декомпенсация) на сърдечната недостатъчност, изискваща интравенозна терапия със средства, повишаващи контрактилитета (способността за свиване) на сърцето.

- шок, предизвикан от нарушения на сърдечната функция (кардиогенен шок)

- тежки нарушения на проводимостта на предсърдно-камерния импулс (втора или трета степен AV) без пейсмейкър

- синдром на болния синус

- нарушена проводимост на импулса между синусовия възел и предсърдието (синоатриален блок)

- подчертано забавени сърдечни удари (ниво на пулса по-малко от 50 удара/мин) преди започване на терапията

- подчертано понижено кръвно налягане (систолично кръвно налягане по-ниско от 90 mm Hg)

- тежка бронхиална астма или тежко хронично обструктивно белодробно заболяване

- късни стадии на периферно артериално оклузивно заболяване или спазми на съдовете на пръстите на краката и ръцете (синдром на Рейно)

- нелекувани тумори на надбъбречната медула (феохромцитом)

- метаболитна ацидоза (повишаване на киселинните вещества)

- доказана свръхчуствителност към bisoprolol или някое от помощните вещества

 

Кога може да се приема Сопсог 5/10 mg само след консултация с Вашия лекар?

Следните ситуации описват кога може да приемате Сопсог 5/10 mg само при определени условия и само със специално внимание. Моля, питайте за това Вашия лекар. Това се отнася и ако сте били засегнати от някоя от следните ситуации в миналото.

Пациенти, с подобни обстоятелства, трябва да бъдат наблюдавани особено внимателно.

- бронхоспазъм (бронхиална астма, обструктивни заболявания на дихателните пътища)

- съпътстващо лечение с инхалаторни анестетици

- захарен диабет, показващ големи вариации на нивата на кръвната захар; симптомите на подчертано намалена кръвна захар (хипогликемия) може да се маскират

- стриктно постене

- продължаваща десенсибилизираща терапия

- умерени нарушения на проводимостта на предсърдно-камерния импулс (AV блок от първа степен)

 

- нарушен сърдечен кръвоток, поради еластично свиване на коронарните съдове (Ангина на Prinzmetal)

- периферно артериално оклузивно заболяване (може да се случи засилване на оплакванията, особено по време на започване на терапията)

При пациенти с персонални или фамилни случаи на псориазис р-рецепторните блокери (като Сопсог 5/10 mg) трябва да се използват, само ако съотношението полза/риск е внимателно преценено. При пациенти с тумор на надбъбречната медула (феохромцитом) Сопсог 5/10 mg може да се прилага след предходна блокада на алфа-рецепторите.

 

На какво трябва да обърнат внимание бременните жени и кърмещите майки?

По време на бременността Сопсог трябва да се използва само, след като лекарят внимателно е преценил съотношението риск/полза.

По принцип бета-рецепторните блокери намаляват кръвотока на плацентата и могат да повлияят развитието на нероденото дете. Кръвотокът на плацентата и матката, както и развитието на нероденото дете, трябва да се наблюдават, и ако се изисква, да се обмислят алтернативни терапевтични мерки.Новороденото дете трябва стриктно да се наблюдава след раждането. Симптоми на понижена кръвна захар и забавена честота на пулса по принцип се появяват през първите три дни след раждането. Не е известно дали Сопсог преминава в кърмата. Затова не е препоръчително лечение с Сопсог 5/10 mg по време на кърмене. На какво трябва да се обърне особено внимание при деца и по-възрастни пациенти?Сопсог 5/10 mg не трябва да се предписва на деца, тъй като няма наличен адекватен терапевтичен опит в този смисъл. Няма специални забележки при лечението на по-възрастни хора.

 

Предпазни мерки при употреба и предупреждения

Какви предпазни мерки трябва да се съблюдават?

При нарушена функция на черния дроб и бъбреците трябва да се съблюдават инструкциите за дозировка, (виж т. Инструкции за дозировка)

Лечението с Сопсог 5/10 mg изисква редовно наблюдение от лекар. При бронхиална астма или други хронични обструктивни белодробни заболявания, които могат да бъдат свързани със симптоми, е показана съпътстваща терапия с бронходилататор. Понякога може да се появи повишение на резистентността на дихателните пътища при астматици, което изисква по-висока доза бета2-симпатикомиметик. Както и другите бета-рецепторни блокери, така и Сопсог 5/10 mg може да повиши чуствителността към алергени и тежестта на анафилактичните реакции, т.е. острите общи алергични реакции. Адреналин не винаги води до желания терапевтичен ефект в тези случаи.

Симптомите на свръхфункция на щитовидната жлеза (тиреотоксикоза) може да се маскират от Сопсог 5/10 mg.

Лечението с Сопсог 5/10 mg не трябва да се спира рязко без категорично показание.

 

На какво трябва да обърнете внимание, ако шофирате превозно средство, работите с машини или работите без сигурна опора?

При проучване на пациенти с исхемична болест на сърцето Bisoprolol не засяга способността за шофиране. Въпреки това, поради индивидуалните вариации на реакциите към лекарствения продукт, способността за шофиране на превозно средство, работа с машини или работа без сигурна опора, може да се влоши. Това трябва да се има предвид, особено при започване на терапията, увеличаване на дозата и при промяна на лечението, както така и в комбинация с алкохол.

 

Лекарствени взаимодействия

Кои други лекарствени продукти влияят на действието на Сопсог 5/10 mg или какво вияние има Сопсог 5/10 mg върху ефекта на други лекарствени продукти?

Едновременно приложение със следните лекарствени продукти не е препоръчително:

След едновременно приложение с калциеви антагонисти се наблюдава засилено понижение на кръвното налягане, забавена проводимост на предсърдно-камерния, (AV) импулс, както и намалена способност за свиване на сърдечния мускул. Особено, интравенозното приложение на калциеви антагонисти от верапамилов тип може да доведе до изразена хипотензия и AV блокада.

Съпътстващата употреба на Сопсог 5/10 mg и клонидин може да доведе до по-силно намаление на сърдечната честота и до забавяне на проводимостта на импулса в сърцето. Спирането на клонидин може също така да доведе до крайно повишение на кръвното налягане. Едновременното приложение на моноаминооксидазни инхибитори (с изключение на МАО-В инхибитори) може да влияе на кръвното налягане (намаление на кръвното налягане, но също така и крайно повишение на кръвното налягане).

Следните лекарствени продукти могат да се използват по едно и също време с Сопсог 5/10 mg при определени условия и с особено внимание:

Подтискащите ефекти на Сопсог 5/10 mg и антиаритмиците върху проводимостта на импулса и способността за свиване на сърцето могат да се кумулират.Парасимпатикомиметиците (вкл. такрин) могат да удължат времето на предсърдно-камерна проводимост.Други бета-рецепторни блокери, дори те да се съдържат в капки за очи, потенцират ефекта на Сопсог 5/10 mg.

Съпътстващата употреба на Сопсог 5/10 mg и инсулин или други лекарствени продукти, намаляващи нивата на кръвната захар (орални антидиабетни средства) може да потенцира действието на последните. Предупредителните признаци на понижената кръвна захар (хипогликемия), особено учестения пулс (тахикардия), могат да се маскират или подтиснат.Съпътстваща терапия с Сопсог 5/10 mg и анестетици може да доведе до изразен спад в кръвното налягане. Противорегулаторните механизми като увеличение на сърдечната честота (рефлекторна тахикардия) могат да се нарушат. Продължението на бета-блокадата намалява риска от аритмия по време на започване на анестезията и интубацията. Анестезиологът трябва да бъде информиран за лечението с Сопсог 5/10 mg.

Съпътстваща терапия с Сопсог 5/10 mg и кардиоселективни гликозиди (дигиталис) може да доведе до явно забавяне на сърдечния удар и проводимостта на импулса в сърцето.Едновременното приложение на мефлокин също допълнително забавя сърдечния удар.Инхибиторите на простагландиновата синтеза (напр. ацетилсалицилова киселина) могат да намалят антихипертензивния ефект на Сопсог 5/10 mg.

Съпътстващата употреба на производни на ерготамина (напр. ерготамин съдържащи лекарствени продукти против мигрена) и Сопсог 5/10 mg може да доведе до повишение на нарушенията на периферната циркулация.

Съпътстващата употрба на Сопсог 5/10 mg и симпатикомиметици може да намали ефекта и на двата продукта. Лечението на алергични реакции може да изиска повишена доза адреналин.Антихипертензивния ефект на Сопсог 5/10 mg може да се потенцира от трициклични антидепресенти, барбитурати, фенотиазини и други антихипертензивни лекарствени продукти.Съпъстващото приложение на рифампицин и Сопсог 5/10 mg може слабо да скъси полу-живота на bisoprolol. Адаптиране на дозата по принцип не се изисква.

 

Кои храни, напитки и т.н. трябва да избягвате?

Антихипертнзивният ефект на Сопсог 5/10 mg може да се засили от алкохол.Инструкции за дозировката, начина и продължителността на употреба

Следните инструкции са приложими за Сопсог 5/10 mg, освен ако Вашия лекар не е предписал нещо друго.

Моля, следвайте тези указания внимателно, защото в противен случай Сопсог 5/10 mg не може да има подходящия ефект. Каква доза Сопсог 5/10 mg трябва да вземете и колко често? Лечението по принцип трябва да се започне постепенно с ниски дози, които да се повишават бавно. Във всички случаи дозата трябва да се адаптира индивидуално, особено според честотата на пулса и терапевтичния успех. Високо кръвно налягане (хипертензия):

Ако не е предписано друго, препоръчителната доза е 1 филмирана таблетка Сопсог 5 mg (5 mg bisoprolol fumarate (2:1)) еднократно дневно. При умерена хипертензия (диастолично кръвно налягане до 105 mmHg) лечение с ЛА филмирана таблетка Сопсог 5 mg (еквивалентен на 2.5 mg bisoprolol fumarate (2:1)) еднократно дневно може да е адекватно.

Ако е ефектът не е задоволителен, дозата може да се увеличи на 2 филмирани таблетки Сопсог 5 mg или 1 филмирана таблетка Сопсог 10 mg (еквивалентна на 10 mg bisoprolol fumarate (2:1)) еднократно дневно. Допълнително увеличение на дозата е оправдано само в изключителни случаи.

Исхемична болест на сърцето (гръдна жаба)

Ако не е предписано друго, препоръчителната доза е 1 филмирана таблетка Сопсог 5 mg (5 mg bisoprolol fumarate (2:1)) еднократно дневно.Ако е ефектът не е задоволителен, дозата може да се увеличи на 1 филмирана таблетка Сопсог 10 mg (еквивалентна на 10 mg bisoprololfumarate (2:1)) еднократно дневно. Допълнително увеличение на дозата е оправдано само в изключителни случаи.

Доза при нарушена бъбречна и/или чернодробна функция

При пациенти с бъбречни или чернодробни функционални нарушения, с лека до умерена тежест, по принцип, не се изисква адаптиране на дозата. При пациенти с напреднала бъбречна недостатъчност(креатининов клирънс < 20 ml/min) и при пациенти с тежки нарушения на чернодробната функция не трябва да се надвишава дневна доза от 10 mg bisoprolol fumarate (2:1).

 

Как и кога трябва да приемате Сопсог 5/10 mg?

Вие трябва да приемате филмирата таблетка сутрин, цяла, с малко течност, преди по време или след закуската. Колко продължително трябва да приемате Сопсог 5/10 mg? Продължението на лечението не е ограничено. То зависи от произхода и тежестта на заболяването.

Дозата на Сопсог 5/10 mg не трябва да се променя, освен по нареждане на лекаря. Също така, лечението се прекъсва или спира преждевременно, само ако е предписано от лекар.

Лечението с Сопсог 5/10 mg не трябва - особено при пациенти с нарушен кръвоток на коронарните артерии (исхемична болест на сърцето: гръдна жаба) - да се спира внезапно, а трябва по принцип да се спира постепенно (напр. чрез намаляване на половина на дозата на седмични интервали), тъй като рязкото спиране може да доведе до остро влошаване на състоянието на пациента. Лекуващият лекар определя продължението на лечението.

 

Грешки при приемането и предозиране

Какво трябва да направите, ако сте приели твърде много Сопсог 5/10 mg (умишлено или по погрешка)?В случай на подозирано предозиране с Сопсог 5/10 mg, моля, информирайте Вашия лекар незабавно. В зависимост от степента на предозиране Вашия лекар ще реши кои мерки да бъдат предприети.

Най-честите признаци на предозиране с Сопсог 5/10 mg включват забавена сърдечна дейност (брадикардия), бронхоспазъм, изявен спад на кръвното налягане, остра миокардна недостатъчност (сърдечна недостатъчност) и хипогликемия (понижена кръвна захар). В случай на предозиране терапията с Сопсог 5/10 mg трябва да се спре след консултация с лекуващия лекар.

На какво трябва обърнете внимание, ако сте взели твръде малко Сопсог 5/10 mg или сте забравили да го приемете?

Не взимайте двойна доза следващия път, а продължете вашия режим, както е описан в "Инструкции за дозировката" или както Ви е предписан от Вашия лекар.

 

На какво трябва обърнете внимание, ако сте прекъснали лечението с Сопсог 5/10 mg или сте го прекратили преждевременно ?

Моля, не прекъсвайте и не спирайте лечението с Сопсог 5/10 mg, без да се консултирате с Вашия лекар.Лечението с Сопсог 5/10 mg не трябва - особено при пациенти с нарушен кръвоток на коронарните артерии (исхемична болест на сърцето: гръдна жаба) - да се спира внезапно, а трябва по принцип да се спира постепенно (напр. чрез намаляване на половина на дозата на седмични интервали), тъй като рязкото спиране може да доведе до остро влошаване на състоянието на пациента.

 

Нежелани лекарствени реакции

Кои нежелани лекарствени реакции могат да се появят, докато приемате Сопсог 5/10 mg?Следните данни са основани на терапевтичния опит, достигнат след одобрението на bisoprolol за лечение на хипертония, както и исхемична болест на сърцето.

Тип Честота

Централна нервна система: Изморяване*, изтощаване*, замайване*, главоболие* Понякога нарушения на съня, депресия

Редки Кошмари, халюцинации

Много редкиОчи намалено сълзотечение (да се има предвид при пациенти, използващи лещи)

Много редки

Конюнктивит

Единични случаи

Уши Нарушения на слуха

Много редки

Сърдечно -съдова система Усещане за студ или изтръпване на крайници

Понякога Забавяне на съречния удар (брадикардия) Нарушена сърдечна активност Нарушена проводимост на предсърдно-камерния импулс (AV блок) Влошаване на миокардната недостатъчност (сърдечна недостатъчност) Силно спадане на кръвното налягане (също при ставане от легнало положение, ортостатична хипотензия)

Редки

Дихателна система Бронхоспазъм при пациенти с анамнеза за бронхиална астма или обструктивно заболяване на дихателните пътища

Редки Алергична настинка (ринит)

Много рядко

Стомашно-чревна (мстема гадене, повръщане, диария, констипация

Понякога

Мускулна слабост и мускулни крампи

Редки

Кожа Реакции на свръхчуствителност (сърбеж, зачервяване, обрив) Много редки р-блокерите може да отключат псориазис, да влошат състоянието или да доведат до псориазис-подобен обрив загуба на коса

Единични случаи

Урогенитални органи нарушения на потентността

Много редки

Метаболизъм Увеличени нива на чернодробните ензими (GOT, GPT), хепатит, повишени нива на триглицеридите

Много редки

 

Тези симптоми се появяват особено в началото на лечението. Те са леки и обикновено изчезват до 1-2 седмици след началото на лечението. Ако наблюдавате при Вас някакви нежелани лекарствени реакции, неописани в тази листовка; трябва да съобщите за тях на Вашия лекар или фармацевт.

 

Какви мерки трябва да се предприемат в случай на нежелани лекарствени реакции?

Вашият лекар ще реши какви възможни контрамерки се изискват. Бележки за стабилностДата на срока на годност е отбелязан на опаковката и на гърба на всеки блистер. Не използвайте тази опаковка след изтичане на срока на годност.

Как трябва да съхранявате Сопсог 5/10 mg?

Да се съхранява при температура до 30°С. Да се съхранява на места, недостъпни за деца.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА КОНКОР табл. 5 мг. * 30

  • Силно клинично значими взаимодействия (22)
  • Умерено клинично значими взаимодействия (361)
  • Маловажно клинично значими взаимодействия (29)
Виж подробно всички ›

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ КОНКОР табл. 5 мг. * 30

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ С КОНКОР табл. 5 мг. * 30

КОМЕНТАРИ КЪМ КОНКОР табл. 5 мг. * 30

КОНКОР табл. 5 мг. * 30 Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФармакологични групи (Активни съставки):