Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта F.HOFFMAN-LA ROCHE ДИЛАТРЕНД табл. 25.00 мг. * 28

ДИЛАТРЕНД табл. 25.00 мг. * 28

Арт. #30000017

ДИЛАТРЕНД таблетки 25.00 мг.

28 броя

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това

включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

Какво съдържа тази листовка?

1.    Какво представлява Дилатренд и за какво се използва?

2.    Какво трябва да знаете, преди да използвате Дилатренд?

3.    Как да използвате Дилатренд?

4.    Възможни нежелани реакции

5.    Как да съхранявате Дилатренд?

6.    Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.    Какво представлява Дилатренд и за какво се използва?

Наименованието на това лекарство е Дилатренд. Дилатренд съдържа лекарственото вещество карведилол, който е бета-блокер и разширява кръвоносните съдове (вазодилататор).

Използва се за лечение на стенокардия (гръдна жаба) и лека, средна или тежка форма на сърдечна недостатъчност. Дилатренд се използва и за лечение на високо кръвно налягане (хипертония).

2.    Какво трябва да знаете, преди да използвате Дилатренд?

Не използвайте Дилатренд:

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към карведилол или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);

- ако сте имали хрипове, причинени от астма или друго белодробно заболяване;

- ако наскоро сте имали влошена сърдечна недостатъчност или тежка задръжка на течности и са Ви били прилагани лекарства във вената (ингравенозно), които да подпомогнат работата на сърцето; ако имате чернодробно заболяване;

- ако имате нарушена проводимост на сърцето (или сърдечен блок) ако имате много ниско кръвно налягане.

Ако някое от тези състояния се отнася до Вас, моля, консултирайте се с лекуващия си лекар или фармацевта.

Предупреждения и предпазни мерки

Ако някое от следните състояния се отнася до Вас, НЕ ВЗЕМАЙТЕ това лекарство, преди да се консултирате с Вашия лекар:

- ако Вие имате много забавен сърдечен ритъм (брадикардия); ако Вие страдате от заболяване, наречено вариантна ангина на Принцметал; ако Вие имате някакви други проблеми със сърцето; ако Вие имате проблеми с черния дроб, бъбреците или щитовидната жлеза; ако Вие имате диабет;

- ако Вие имате феохромоцитом (тумор на надбъбречната жлеза, причиняващ висок ако Вие имате кожно заболяване, наречено псориазис;

- ако Вие имате нарушено кръвообращение (лошо оросяване на пръстите на ръцете и на краката), наречено феномен на Рейно;

- ако Вие сте имали някога тежка алергична реакция или провеждате десенсибилизиращо лечение за алергия;

- ако Вие носите контактни лещи;

- ако Вие сте бременна. Консултирайте се веднага с лекар, ако забременеете по време на лечението с това лекарство, - Ако Вие кърмите.

Други лекарства и Дилатренд


Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Незабавно уведомете Вашия лекар или фармацевта, ако приемате някое от следните лекарства:

  • ако Вие вземате някакви други лекарства за лечение на сърце или на високо кръвно налягане, включително диуретици (таблетки за обезводняване), калциеви антагонисти (например, дилтиазем или верапамил), амиодарон или дигоксин;
  • ако Вие вземате лекарство, наречено флуоксетин (използвано за лечение на депресия); ако Вие вземате лекарство, наречено рифампицин (при туберкулоза);
  • ако Вие вземате катехоламин-изчерпващи лекарства (например, резерпин и инхибитори на моноаминооксидазата (МАО), използвани за лечение на депресия);
  • ако Вие вземате лекарство, наречено клонидин (при мигрена, зачервяване на лицето при менопауза, хипертония);
  • лекарства за диабет (например, инсулин и други, които се приемат през устата (перорално); циклоспорим (използван след органна трансплантация); нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС);
  • бронходилататори бета-агонисти (използвани за лечение на стягане в гърдите и хрипове при астма или други гръдни състояния).


Операции

Ако Ви предстои операция, кажете на Вашия лекар, че приемате Дилатренд. Това е необходимо, защото някои анестетици може да понижат кръвното Ви налягане и то може да стане твърде ниско.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди употребата, на което и да е лекарство.

Не приемайте Дилатренд, ако сте бременна, ако възнамерявате да забременеете или ако кърмите, освен ако Вашият лекар не Ви посъветва.

Шофиране и работа с машини


Ако по време на лечението с Дилатренд се чувствате уморени или замаяни, не трябва да шофирате или да работите с инструменти, или машини. Това е по-вероятно да се случи при започване на лечението, след увеличение на дозата, при промяна на лекарствата и при комбинация с алкохол. Трябва да избягвате употребата на алкохол, тъй като това може да влоши подобни оплаквания.

Дилатренд съдържа лактоза и захароза, които са вид захар.

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да вземете този продукт.

3.    Как да използвате Дилатренд?

 
Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни попитайте Вашия лекар или фармацевт. Върху опаковката фармацевтът ще напише колко таблетки да  приемате.

Дилатренд не е подходящ за деца на възраст под 18 години.

Календарната опаковка ще Ви помогне да разберете дали сте взели таблетките си или не. Вашият фармацевт може също да Ви помогне, ако не сте сигурни за дозата на Дилатренд, която трябва да вземате.

Вземайте таблетките с някаква течност, без да ги сдъвквате или смачквате.

Хронична сърдечна недостатъчност

При лечение на сърдечна недостатъчност се препоръчва терапията с Дилатренд да се започне от лекар-специалист в болница.

•    Трябва да се опитвате да вземате таблетките едновременно с някаква храна. Трябва да вземате таблетките си дори и ако нямате апетит.

•    Препоръчителната начална доза е 3,125 mg, два пъти дневно, в продължение на две седмици.

•    След това Вашият лекар постепенно ще увеличава дозата, в продължение на няколко седмици, докато достигне до 25 mg два пъти дневно.

•    При пациенти с тегло над 85 kg препоръчителната максимална доза е 50 mg два пъти дневно.

•    Ако сте спрели приема на Дилатренд за повече от една или две седмици, трябва да се консултирате с Вашия лекар, за да Ви обясни как да възобновите лечението (вижте точка „Ако сте спрели приема на Дилатренд").

Понякога в хода на лечението с Дилатренд сърдечната недостатъчност може да се влоши, особено в началото на лечението. Симптомите могат да се задълбочат (например, умора, задух) заедно с проявите на задръжка на течности (например, повишаване на теглото и оток на краката).

Ако Вашите симптоми или състоянието Ви се влошат, трябва да информирате лекуващия си лекар, тъй като може да се наложи промяна на дозата на другите лекарства или на Дилатренд.

Съобщете в болницата, че провеждате лечение с Дилатренд, ако трябва да Ви бъде приложена анестезия по повод хирургична операция.

Едновременно с приемания Дилатренд трябва да продължите лечението и с останалите лекарства за сърдечна недостатъчност, предписани Ви от Вашия лекар.

Високо кръвно налягане (хипертония)

•    Препоръчителната начална доза е 12,5 mg веднъж дневно за първите два дни.

•    След два дни препоръчителната доза е 25 mg веднъж дневно.

•    Ако е необходимо, Вашият лекар може да увеличава дозата Ви бавно, в продължение на няколко седмици, докато достигне максимално до 50 mg веднъж дневно или в разделени приеми.

•    Ако сте пациент в старческа възраст, препоръчителната начална доза е 12,5 mg дневно. Ако е необходимо, дозата може да се повиши максимално до 50 mg веднъж дневно или в разделени приеми.

Ако Вашият лекар Ви е казал да вземете само половин таблетка Дилатренд, счупете таблетката през делителната черта и поставете половинката, която няма да използвате в момента, обратно в блистерната опаковка, като я покриете с фолиото.

Стенокардия

•    Препоръчителната начална доза е 12,5 mg два пъти дневно за първите два дни.

•    След два дни препоръчителната доза е 25 mg два пъти дневно.

•    Ако сте пациент в старческа възраст Вашият лекар ще определи каква е най-добрата за Вас доза. Препоръчителната максимална дневна доза за пациенти в старческа възраст е 50 mg в разделени приеми.

Ако сте приели повече от необходимата доза Дилатренд

Ако случайно вземете повече таблетки, отколкото Ви е предписано (ако предозира лекарството може да  почувствате световъртеж, слабост, задух/хрипове или силно изразена отпадналост. Незабавно информирайте Вашия лекар или се свържете с най-близкото спешно отделение.

Ако сте пропуснали да приемете Дилатренд


Ако забравите да приемете една доза, не се притеснявайте. Вземете я веднага щом се сетите, ако скоро след това не трябва да вземате следващата доза. Следващата таблетка вземете в обичайното за това време, но не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка.

Прекратяване на лечението

Ако сте спрели приема на Дилатренд

Не прекратявайте рязко лечението с Дилатренд таблетки, преди да се консултирате с Вашия лекар. Ако внезапно прекратите лечението, може да се развият нежелани реакции. Лекарят ще Ви посъветва как да намалите постепенно приеманата доза и след това да прекратите лечението.

Ако приемате едновременно клонидин, никога не прекратявайте лечението с него, освен ако лекарят не Ви каже.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Дилатренд може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Според тяхната честота нежеланите лекарствени реакции се определят като: чести (засягат по-малко от 1 от 10 души); Много чести (засягат повече от 1 от 10 души); Нечести (засягат по-малко от 1 от 100 души); Редки (засягат по-малко от 1 от 1 000 души); Много редки (засягат по-малко от 1 от 10 000 души).

Нежелани лекарствени реакции при хронична сърдечна недостатъчност:

Нарушения на кръвта и лимфната система

Редки: Необичайно намаляване на броя на тромбоцитите в кръвта (тромбоцитопения), което повишава риска от кървене или образуване на синини. Има съобщения за отделни случаи на левкопения - състояние, при което броят на белите кръвни клетки (левкоцитите) в кръвта намалява, което увеличава вероятността от възникване на инфекция.

Нарушения на метаболизма и храненето

Чести: Може да се повиши телесното Ви тегло, а при някои пациенти със сърдечна недостатъчност леко се повишават стойностите на холестерол (масти) в кръвта. При пациенти със захарен диабет може да се наблюдава повишение или понижение на нивото на глюкозата (захарта) в кръвта.

Централна нервна система

Много чести: При някои хора се наблюдава световъртеж/замайване (особено при изправяне), чувстват се много изморени и отпаднали, и имат главоболие. Тези ефекти обикновено са слабо изразени и възникват предимно в началото на лечението.

Сърдечносъдова система

Чести: Понякога се наблюдава силно забавен сърдечен ритъм, спадане на кръвното налягане при изправяне, което причинява замайване, прималяване, обща слабост или припадък, понижено кръвно налягане, подуване (оток) на цялото тяло, подуване на части от тялото, например на краката, ръцете и лицето, на половите органи, повишаване на количеството на кръвта в организма..

Нечести: В отделни случаи може да се наблюдава краткотрайна загуба на съзнание (синкоп) и сърдечна недостатъчност по време на повишаване на дозата.

Стомашно-чревни нарушения


Чести: Някои хора се чувстват зле (гадене и повръщане) или се появява диария. Други

Чести: Може да се наблюдава нарушение на зрението.

Редки: Рядко може да се развие бъбречна недостатъчност и бъбречни проблеми при пациенти с дифузно съдово заболяване и/или увредена бъбречна функция.

 Нарушения на кръвта на лимфната система

Съобщават се изолирани случаи на кръвни тестове, които са показали промени във функционирането на черния дроб; има съобщения за отделни случаи на необичайно намаляване на броя на тромбоцитите в кръвта (тромбоцитопения), което повишава риска от кървене или образуване на синини. Има съобщения за случаи на левкопения - състояние, при което броят на белите кръвни клетки (левкоцитите) в кръвта намалява, което увеличава вероятността от възникване на инфекция.

Централна нервна система


Чести: Замайване, главоболие и умора, които обикновено са слабо изразени и възникват предимно в началото на лечението.

Нечести: При някои пациенти може да се наблюдава потиснато настроение, нарушения на съня, изтръпване и мравучкане по кожата (парестезия).

Сърдечносъдова система

Чести: Силно забавен сърдечен ритъм, спадане на кръвното налягане при изправяне, което причинява замайване, прималяване, обща слабост или припадък, краткотрайна загуба на съзнание (синкоп), които може да се наблюдават особено в началото на лечението.

Нечести: В отделни случаи може да се наблюдава нарушения на периферното кръвообращение (с проява на студени крайници, феномен на Рейно), а ако страдате от заболяване, наречено интермитентно накуцване (внезапна болка в мускулите на краката, появяваща се при ходене в резултат на незадоволително кръвоснабдяване), Вашите симптоми в хода на лечението може да се влошат. Понякога може да има прояви на стенокардия (включително болка в гръдния кош), симптоми на сърдечна недостатъчност и периферен оток.

Респираторни нарушения


Чести: Може да се появи астма и задух при предразположени пациенти. Редки: Запушен нос.

Стомашно-чревни нарушения

Чести: При някои индивиди се наблюдава стомашно-чревно разстройство (със симптоми като гадене, коремна болка и диария). ^Нечести: Запек и повръщане.

Нарушения на кожата и подкожната тъкан


Нечести: Понякога може да се проявят кожни реакции (например, алергична екзантема, дерматит, уртикария и сърбеж).

Други

Чести: Болка в крайниците, намалено сълзоотделяне и очно дразнене.

Нечести: При мъже има съобщения за случаи на сексуална импотентност (затруднена ерекция), съобщения и за нарушено зрение.

Редки: Може да се появи сухота в устата и са наблюдавани отделни случаи на смущение при уриниране.

Може също така да възникнат алергични реакции.

Нарушения на метаболизма и храненето


Дилатренд може също да предизвика проява на признаците на диабет при хора с много лека форма на захарен  диабет, наречен „латентен диабет"; при наличие на съществуващ диабет, неговото състояние може да се  влоши, поради това при проява на такива признаци незабавно информирайте Вашия лекар

Нарушения на бъбреците и пикочните пътища


Наблюдавани са отделни случаи на незадържане на урина при жени (инконтиненция на урината), което отзвучава при преустановяване приема на лекарството.

Ако забележите проява на някои от тези симптоми или на други, които Ви притесняват, информирайте Вашия лекар.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.

5.    Как да съхранявате Дилатренд?

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Съхранявайте блистерите в картонената опаковка, за да се предпазят от светлина и влага. Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след Годен до. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не използвайте това лекарство, ако таблетките показват белези на нарушено качество, а потърсете съвета на фармацевт, който ще Ви каже какво да направите.

Ако лекуващият Ви лекар реши да спре лечението, върнете останалите таблетки на фармацевта. Запазете ги само ако лекарят Ви каже.

Не изхвърляте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Дилатренд?

Активното вещество е: карведилол. Всяка таблетка съдържа 25 mg карведилол.

Другите съставки са: лактоза монохидрат, захароза, повидон К25, кросповидон тип А, силициев диоксид, колоиден безводен и магнезиев стеарат.

Как изглежда Дилатренд и какво съдържа опаковката

Дилатренд 25 mg таблетки са кръгли, бели до бледо жълтеникаво-бежови, с делител на черта и от двете страни, с надпис ВМ от едната страна и D5 от другата страна.

Дилатренд 25 mg таблетки се предлага в блистери от алуминий/алуминий, които съдържат 28 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба:

Рош България ЕООД, ул. „Бяло поле" № 16, София 1618, България

Продуктът се опакова и освобождава от „Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД по лиценз и под запазената търговска марка на F.Hoffmann-La Roche Ltd, Швейцария.

Производител, отговорен за освобождаване на партидите:

„Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД, бул. „Г.М.Димитров" № 1, гр. София 1172, България

За всякаква информация относно този лекарствен продукт, моля, обръщайте се към представителя на F.Hoffmann-La Roche в България.

Дата на последна актуализация на листовката


Август 2012 г.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ДИЛАТРЕНД табл. 25.00 мг. * 28

  • Силно клинично значими взаимодействия (36)
  • Умерено клинично значими взаимодействия (390)
  • Маловажно клинично значими взаимодействия (40)
Виж подробно всички ›

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ ДИЛАТРЕНД табл. 25.00 мг. * 28

ПО НЗОК

Информация за ДИЛАТРЕНД табл. 25.00 мг. * 28 по НЗОК

Код по НЗОК:CG219
Цена за НЗОК:13.00 лв.
Реимбурсация:1.98 лв.
Пациентът заплаща:11.02 лв.
Безплатно:НЕ
Тип рецепта:Нормална и хронична
Наркотично:НЕ
Протокол:Без протокол
Възрастова граница:Няма възрастово ограничение

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ С ДИЛАТРЕНД табл. 25.00 мг. * 28

КОМЕНТАРИ КЪМ ДИЛАТРЕНД табл. 25.00 мг. * 28

ДИЛАТРЕНД табл. 25.00 мг. * 28 Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФармакологични групи (Активни съставки):