0 продукта

Лекарствен справочник

ТЕРЦЕФ фл. 1 гр.

ТЕРЦЕФ фл.  1 гр. - изображение
Цена:  2.00 лв.

НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАКУПЕН ОНЛАЙН

 

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

 

TERCEF® ТЕРЦЕФ

 

 

СЪСТАВ


Лекарствено вещество в един флакон: Ceftriaxone sodium екв. 1 g Ceftriaxone

 

 ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И ОПАКОВКА

Tercef® прах за инжекционен разтвор в безцветни стъклени флакони от 30 ml по
1 g, 5 флакона в картонена кутия

ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

"Актавис" АД
бул." Княгиня Мария Луиза" №2 София, България

ПРОИЗВОДИТЕЛ

"Балканфарма-Разград" АД ул. "Априлско въстание"№68 Разград

 

ДЕЙСТВИЕ

Активното вещество в Терцеф® е цефтриаксон - трето поколение бактерициден цефалоспоринов антибиотик, характеризиращ се с повишена устойчивост спрямо повечето ензими на бактериалните клетки, които разрушават антибиотиците, широк спектър на действие и висока активност особено спрямо Грам-отрицателни бактерии.
Цефтриаксон унищожава микроорганизмите като потиска синтезата на клетъчната им мембрана.

 

ПОКАЗАНИЯ

Терцеф® се прилага за лечение на тежки инфекции, причинени от чувствителни на цефтриаксон микроорганизми като:

• Инфекции на дихателните пътища - остри и хронични бронхити,

• уши-нос-гърло инфекции,

• менингит (възпаление на мозъчните обвивики);

• коремни инфекции - перитонит, инфекции на жлъчните пътища . и храносмилателния тракт - салмонелози, шигелози;

• инфекции на бъбреците и пикочните пътища (когато аминогликозидите са неподходящи);

• генитални - мек шанкър (венерична язва), гонорея, сифилис (първичен, вторичен, латентен);

• септицемия (бактериална инфекция на кръвта);

• Лаймска болест;

• инфекции на кожата и кожните структури, костите, ставите, меките тъкани, инфектирани рани;

• инфекции при болни с имунен дефицит.

Профилактично в хирургията (при хирургични интервенции, за които се счита, че има първично заразяване или се очаква такова).

 

ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМА ПРЕДИ УПОТРЕБА НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Установена свръхчувствителност към цефалоспоринови и пеницилинови антибиотици.

 

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА

 

Терцеф® се прилага при доказана чувствителност на патогенните микроорганизми, определена чрез микробиологични методи.
Преди всеки нов курс на лечение пациентът трябва внимателно да бъде разпитан, за да се установи дали е имал предишни реакции на свръхчувствителност към цефалоспорини, пеницилини или други лекарства.
Препоръчва се повишено внимание и медицинско наблюдение след първата инжекция при пациенти, свръхчувствителни към пеницилин, пенициламин и гризеофулфин (кръстосана алергия), както и при пациенти с някаква форма на алергия.
При липса на алергична анамнеза се прави скарификационна (с одраскване) кожна проба с разтвор от продукта. При данни за алергия в миналото като начало се извършва епикутанна (кожна) проба и ако тя е отрицателна се пристъпва към скарификационна проба. Пробите се отчитат след 30 минути. В случай на развитие на тежка остра реакция на свръхчувствителност е необходимо прилагане на 0,5 -1 mg адреналин подкожно, венозна инфузия на кортикостероидни препарати, антихистаминов продукт (парентерално), новфилин и селективни бета-адреномиметици при бронхоспазъмq, кислород обдишване и ако е необходимо, интубация.

 При пациенти с бъбречна недостатъчност не се изисква промяна в обичайната доза. Препоръчва се периодичен контрол на серумните концентрации на продукта и при наличие на доказателство за акумулиране дозата трябва да се намали съответно.
При пациенти с нарушена чернодробна функция не е необходимо намаляване на дозата, но при наличие на съпътстващо бъбречно заболяване тя не трябва да надвишава 2 g, освен при стриктен контрол на серумните концентрации. Може да се наблюдава удължаване на протромбиновото време, затова е необходимо контролирането му, особено при пациенти с увредена продукция и ниски депа на витамин К при хронични чернодробни заболявания и недохранване. При необходимост може да се прилага витамин К (10 mg седмично).
Терцеф® трябва да се предписва с повишено внимание при пациенти със стомашно-чревни заболявания в анамнезата, особено колит. Както всички антибактериални средства, така и Терцеф® може да промени нормалната чревна флора и да се развие тежко заболяване (псевдомембранозен колит). Необходимо е повишено внимание при пациенти с появила се диария след приложението на продукта. При диагноза псевдомембранозен колит трябва да се предприемат необходимите терапевтични мерки. Леките случаи се овладяват само с прекъсване на лечението, а средните и по-тежките - с прилагане на повече течности, електролити, добавка на протеини и перорални антибактериални продукти срещу Clostridium difficile.
Лечението с Терцеф® трябва да се прекъсне при пациенти, развиващи симптоми на жлъчно заболяване (жълтеница и жлъчна колика).
При пациенти с гранулоцитопения (нисък брой на белите кръвни клетки), Терцеф®може да се назначава в комбинация с аминогликозидни антибиотици.
Продължителната употреба на Терцеф® може да доведе до свръхрастеж гъбички илидруги микроорганизми. При наличие на вторична инфекция по време на терапията трябва да се предприемат подходящи мерки.
Поради високата степен на свързване с плазмените протеини, Терцеф® трябва да се прилага с повишено внимание при новородени с хипербилирубинемия и при болни, приемащи продължително време верапамил.
При продължително приложение на Терцеф" кръвната картина трябва да се контролира периодично.
По време на лечението е възможно фалшиво позитивиране на реакциите за глюкоза в урината, затова се препоръчва определянето да се извършва най-малко 4 часа след приложение на продукта или чрез глюкозо-оксидазен метод. Възможно е фалшиво позитивиране на теста на Coombs. Не се препоръчва Терцеф® да се прилага за профилактика в неврохирургията. Да се вземе под внимание количественото съдържание на натрий в продукта (~70 mg/g) при пациенти, спазващи диета с ограничаване на натрия.

 Интрамускулните инжекции на Терцеф' без лидокаин са болезнени. При употреба на разтворител лидокаин, задължително трябва да се направи проба за свръхчувствителност към него.
Недопустимо е лидокаиновите разтвори на Терцеф® да- се прилагат интравенозно!
Препоръчва се винаги след убождане при интрамускулните инжекции да се изтегли буталото на спринцовката (не трябва да се появява кръв), за да е сигурно, че иглата не е засегнала кръвоносен съд. Препоръчва се да се употребяват прясно приготвени разтвори.

 

ЛЕКАРСТВЕНИ И ДРУГИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Наблюдаван е адитивен и синергичен ефект между цефтриаксон и аминоглюкозидни антибиотици спрямо Грам-отрицателни микроорганизми, включително Pseudomonas aeruginosa и Streptococcus faecalis. В случаи, когато Терцеф® се прилага с аминоглгокозиди, задължително е интрамускулното приложение на антибиотиците да се извърши на различни места и да не се смесват в една спринцовка за инжектиране или в инфузионни разтвори, тъй като се инактивират. Продуктът е несъвместим с ванкомицин.
Едновременното приложение с перорални антикоагуланти (продукти намаляващи съсирваемостта на кръвта) може да доведе до засилване ефекта на последните, поради потискане синтезата на вит К.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ БРЕМЕННИ И В ПЕРИОДА НА КЪРМЕНЕ

Въпреки че не е наблюдаван тератогенен и мутагенен ефект не се препоръчва приложение на Терцеф® при бременни жени (особено през първите три месеца), освен ако не е абсолютно наложително.
Терцеф® се излъчва в ниски концентрации в майчиното мляко, което налага повишено внимание при прилагането му на кърмещи жени.

 

ЕФЕКТИ ВЪРХУ СПОСОБНОСТТА ЗА ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ

Терцеф® не влияе върху способността за шофиране и работа с машини.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА

ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Продуктът се прилага по лекарско предписание!
Терцеф® се прилага дълбоко интрамускулно или интравенозно като директна инжекция или в инфузия. Възрастни и деца над 12 години
Обичайната доза е 1-2 g дневно, еднократно (или на две еднакви дози двукратно), а при животозастрашаващи инфекции - на 12 часа. Максималната дневна доза не трябва да надвишава 4 g.

 За лечение на неусложнени гонококови инфекции се препоръчва еднократна интрамускулна инжекция от 250 mg.
За профилактика при хирургични интервенции се препоръчва еднократна i.v. инжекция от 1 g Терцеф® 0,5 - 2 часа преди операцията. -
Деца под 12 години
Обичайната доза е 50-75 mg/kg еднократно дневно. Максималната дневна доза не трябва да надвишава 2 g.
При недоносени и новородени - 20-50 mg/kg еднократно дневно. При менингити Терцеф® може да се прилага в доза 100 mg/kg, дневно, еднократно или в две еднакви дози през 12 часа. Максималната дневна доза не трябва да надвишава 4 g. Обикновено продължителността на терапията е 7-14 дни. Терцеф® следва да се прилага поне два дни след изчезване симптомите на инфекцията. При усложнени инфекции е възможно удължаване продължителността на терапията.
При болни с увредена бъбречна или чернодробна функция не е необходимо коригиране на дозата. Само в случаи с напреднала бъбречна недостатъчност с креатининов клирънс<10 ml/min, дозата не трябва да надвишава 2 g дневно. В случаи на едновременно наличие на тежки бъбречни и чернодробни функционални увреждания е необходимо контролиране на плазмената концентрация на цефтриаксон през определени интервали.
Продължителността на лечението с Терцеф® зависи от протичането на"' заболяването и обикновено трае от 4 до 14 дни. То трябва да продължи най-малко 2-3 дни след изчезване симптомите на заболяването - спадане на температурата или отрицателно микробиологично изследване. При третиране на инфекции, причинени от Streptococcus pyogenes терапията трябва да продължи най-малко 10 дни. Усложнени инфекции може да изискват по-продължителна терапия.
При пациенти на диализа не е необходимо допълнителна доза след диализирането. При такива пациенти е необходимо проследяване на плазмените концентрации на антибиотика и корекция на дозата. Начин на приготвяне на суспенсията
За интрамускулна инжекция lg и 2g Терцеф® се разтварят в 3,6 ml и съответно 7,2 ml 1%-ен разтвор на лидокаин (концентрация 250 mg/ml цефтриаксон). Необходимо е да се изпита предварително чувствителността на пациента към лидокаин. Интрамускулната инжекция на разтворите с вода за инжекции е болезнена. Ако е необходимо могат да се прилагат и по-разредени разтвори. Апликацията се извършва дълбоко интраглутеално. Препоръчва се на едно място да се прилага не повече от lg Терцеф®. Приготвените с лидокаин разтвори на Терцеф® за интрамускулно приложение не се прилагат интравенозно!

За директна интравенозна инжекция 1 g и 2g Tercef® се разтварят съответно в 9,6 ml и 19,2 ml стерилна двойно дестилирана вода (концентрация 100 mg/ml цефтриаксон). Времето за инжектиране е 2-5 минути.
За кратка интравенозна инфузия lg и 2g Tercef® се разтварят както за директна интравенозна инжекция и се разреждат до концентрации 100 mg/ml Ceftriaxone съответно в 50 ml и 100 ml разтворител. Подходящи разтворители за интравенозна инфузия са вода за инжекции, 0,9 % разтвор на натриев хлорид, 5 % разтвор на глюкоза, 10% разтвор на глюкоза, 5 % разтвор на левулоза. Продължителността на инфузията е 15-30 минути.

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПРЕДОЗИРАНЕ

Няма съобщения за предозиране на Терцеф®.

 

НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Обикновено Терцеф® се понася добре. Понякога могат да се наблюдават:

• алергични кожни обриви и повишена температура (втрисания); рядко анафилактичен шок;

• стомашно-чревни разстройства - гадене, повръщане, диария, начални симптоми на псевдомембранозен колит;

• обратими хематологични реакции - еозинофилия, тромбоцитоза, левкопения, по-рядко анемия, хемолитична анемия, намаляване броя на белите кръвни клетки и тромбоцитите;

• промени в някои лабораторни показатели- протромбиновото време, преходно покачване на серумните трансаминази;

• суперинфекции-гъбични или от други причинители;

• жълтеница и жлъчна колика, хипербилирубинемия;

• в редки случаи се наблюдават ехографски установени седименти в жлъчния мехур, които независимо дали са придружени или не с клинична симптоматика са обратими след спиране на приложението;

• ЦНС - при прилагане на високи дози бета-лактамни антибиотици, особено при пациенти с бъбречна недостатъчност може да се наблюдават главоболие и замайване;

• промени в чревната флора поради по-високата степен на жлъчна екскреция на цефтриаксон;

• наблюдавано е увреждане на бъбречната функция при лечение с бета-лактамни антибиотици, особено при едновременното им приложение с аминогликозиди или мощни диуретици;

• други - намалено образуване на урина, болки в мястото на приложение, флебити. 

 

СЪХРАНЕНИЕ

При температура под 25°С!
Да се съхранява в оригиналната опаковка!
Разтворите на Терцеф® имат характерен светло жълт до кехлибарен цвят в зависимост от концентрацията, което не е свързано с активността, ефективността и поносимостта им и запазват стабилността си в продължение на 24 часа при съхранение в хладилник (2-8°С).
Желателно е разтворите да се апликират веднага след приготвянето им.

СРОК НА ГОДНОСТ

Три (3) години от датата на производство

 

За повече информация, поръчки и въпроси можете да се свържете с нас по следните начини:
  • На телефони: 042 605 300, 0893 376 735.
    Понеделник - Петък, от 9.00 до 17.30 часа
  • Като ни пишете на електронната поща (натиснете тук)

Взаимодействия

на ТЕРЦЕФ фл. 1 гр. с продукти, активни съставки, заболявания, храни и напитки.

Силно клинично значими взаимодействия (10)

Умерено клинично значими взаимодействия (25)

Маловажно клинично значими взаимодействия (5)

Виж подробно всички.

Оцени страницата и я сподели с приятели
12345 2.8, 28 Гласа
Сподели в Facebook
Коментирай във Facebook

!. forum.framar.bg

Споделете вашето мнение, задайте въпрос или отворете дискусия за "ТЕРЦЕФ фл. 1 гр." във форума.

?. www.framar.bg:

Коментирайте "ТЕРЦЕФ фл. 1 гр."
--- 3 скрити --- Прочети всички тук

4. site admin: (2009-02-16 09:23:42)

За ползата или вредата на дадено лекарство най-правилна преценка има лекуващия лекар. За да го предпише на бременна жена би трябвало да е преценил плюсовете и минусите. Потърсете и второ лекарско мнение.

5. ивана: (2009-12-14 17:35:08)

много ефикасно лекарство използвах го при остър бронхит,който не се излекува от хапчета и като се започна лечение с терцеф още след втората игла имаше подобрение

6. gavazovi123@abv.bg: (2010-07-09 14:44:22)

Много съм доволна от това лекарство.Бързо се вижда неговото действие, въобще по добре, от колкото антибиотик през устата.

7. Venislav: (2011-02-27 02:40:46)

лекували са ме с Терцеф..доволен съм...обаче е доста болезнен...при мен вместо да ме бодат постоянно ми сложиха абокат и си е чиста работ :) вместо да ма бодат нон-стоп :)

8. Йохо: (2014-04-03 18:28:08)

Този антибиотик пребори гнойна ангина за 2 дни, но при мен предизвика гъбички - сега пак на лекар..

ТЕРЦЕФ фл. 1 гр. е свързан към

Фармакологични групи (Активни съставки):

Заболявания:

Кърменето на обществени места – естествено, допустимо или неприемливо?

Майката има право да кърми детето си независимо от възрастта му когато и където пожелае, без разголването й да се отъждествява с форма на ексхибиционизъм. Собствениците на търговския комплекс следва да бъдат осъдени и да платят обезщетение.
Кърменето на обществени места не подлежи на коментар, когато майката се стреми да запази интимността на този акт встрани от чуждите погледи като наметне себе си и бебето с шал. Искът на БХК не следва да бъде удовлетворен.
Кърменето на бебето и детето извън дома е редно да се практикува в уединението на специални помещения, предназначени за хранене и преобличане. Майката основателно е била помолена да преустанови храненето на детето си, щом не желае да завоалира процеса.
Не само тютюнопушенето, но и кърменето на обществена места трябва да бъде забранено.

Бюлетин

Промоции.

Актуални продукти.

Информация и новини.

При възникнало съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, моля винаги се обръщайте за медицинска консултация към квалифициран и правоспособен лекар или фармацевт. В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава.