0 продукта

Лекарствен справочник

ТЕРЦЕФ фл. 1 гр.

ТЕРЦЕФ фл.  1 гр. - изображение
Цена:  2.00 лв.

НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАКУПЕН ОНЛАЙН

 

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

 

TERCEF® ТЕРЦЕФ

 

 

СЪСТАВ


Лекарствено вещество в един флакон: Ceftriaxone sodium екв. 1 g Ceftriaxone

 

 ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И ОПАКОВКА

Tercef® прах за инжекционен разтвор в безцветни стъклени флакони от 30 ml по
1 g, 5 флакона в картонена кутия

ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

"Актавис" АД
бул." Княгиня Мария Луиза" №2 София, България

ПРОИЗВОДИТЕЛ

"Балканфарма-Разград" АД ул. "Априлско въстание"№68 Разград

 

ДЕЙСТВИЕ

Активното вещество в Терцеф® е цефтриаксон - трето поколение бактерициден цефалоспоринов антибиотик, характеризиращ се с повишена устойчивост спрямо повечето ензими на бактериалните клетки, които разрушават антибиотиците, широк спектър на действие и висока активност особено спрямо Грам-отрицателни бактерии.
Цефтриаксон унищожава микроорганизмите като потиска синтезата на клетъчната им мембрана.

 

ПОКАЗАНИЯ

Терцеф® се прилага за лечение на тежки инфекции, причинени от чувствителни на цефтриаксон микроорганизми като:

• Инфекции на дихателните пътища - остри и хронични бронхити,

• уши-нос-гърло инфекции,

• менингит (възпаление на мозъчните обвивики);

• коремни инфекции - перитонит, инфекции на жлъчните пътища . и храносмилателния тракт - салмонелози, шигелози;

• инфекции на бъбреците и пикочните пътища (когато аминогликозидите са неподходящи);

• генитални - мек шанкър (венерична язва), гонорея, сифилис (първичен, вторичен, латентен);

• септицемия (бактериална инфекция на кръвта);

• Лаймска болест;

• инфекции на кожата и кожните структури, костите, ставите, меките тъкани, инфектирани рани;

• инфекции при болни с имунен дефицит.

Профилактично в хирургията (при хирургични интервенции, за които се счита, че има първично заразяване или се очаква такова).

 

ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМА ПРЕДИ УПОТРЕБА НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Установена свръхчувствителност към цефалоспоринови и пеницилинови антибиотици.

 

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА

 

Терцеф® се прилага при доказана чувствителност на патогенните микроорганизми, определена чрез микробиологични методи.
Преди всеки нов курс на лечение пациентът трябва внимателно да бъде разпитан, за да се установи дали е имал предишни реакции на свръхчувствителност към цефалоспорини, пеницилини или други лекарства.
Препоръчва се повишено внимание и медицинско наблюдение след първата инжекция при пациенти, свръхчувствителни към пеницилин, пенициламин и гризеофулфин (кръстосана алергия), както и при пациенти с някаква форма на алергия.
При липса на алергична анамнеза се прави скарификационна (с одраскване) кожна проба с разтвор от продукта. При данни за алергия в миналото като начало се извършва епикутанна (кожна) проба и ако тя е отрицателна се пристъпва към скарификационна проба. Пробите се отчитат след 30 минути. В случай на развитие на тежка остра реакция на свръхчувствителност е необходимо прилагане на 0,5 -1 mg адреналин подкожно, венозна инфузия на кортикостероидни препарати, антихистаминов продукт (парентерално), новфилин и селективни бета-адреномиметици при бронхоспазъмq, кислород обдишване и ако е необходимо, интубация.

 При пациенти с бъбречна недостатъчност не се изисква промяна в обичайната доза. Препоръчва се периодичен контрол на серумните концентрации на продукта и при наличие на доказателство за акумулиране дозата трябва да се намали съответно.
При пациенти с нарушена чернодробна функция не е необходимо намаляване на дозата, но при наличие на съпътстващо бъбречно заболяване тя не трябва да надвишава 2 g, освен при стриктен контрол на серумните концентрации. Може да се наблюдава удължаване на протромбиновото време, затова е необходимо контролирането му, особено при пациенти с увредена продукция и ниски депа на витамин К при хронични чернодробни заболявания и недохранване. При необходимост може да се прилага витамин К (10 mg седмично).
Терцеф® трябва да се предписва с повишено внимание при пациенти със стомашно-чревни заболявания в анамнезата, особено колит. Както всички антибактериални средства, така и Терцеф® може да промени нормалната чревна флора и да се развие тежко заболяване (псевдомембранозен колит). Необходимо е повишено внимание при пациенти с появила се диария след приложението на продукта. При диагноза псевдомембранозен колит трябва да се предприемат необходимите терапевтични мерки. Леките случаи се овладяват само с прекъсване на лечението, а средните и по-тежките - с прилагане на повече течности, електролити, добавка на протеини и перорални антибактериални продукти срещу Clostridium difficile.
Лечението с Терцеф® трябва да се прекъсне при пациенти, развиващи симптоми на жлъчно заболяване (жълтеница и жлъчна колика).
При пациенти с гранулоцитопения (нисък брой на белите кръвни клетки), Терцеф®може да се назначава в комбинация с аминогликозидни антибиотици.
Продължителната употреба на Терцеф® може да доведе до свръхрастеж гъбички илидруги микроорганизми. При наличие на вторична инфекция по време на терапията трябва да се предприемат подходящи мерки.
Поради високата степен на свързване с плазмените протеини, Терцеф® трябва да се прилага с повишено внимание при новородени с хипербилирубинемия и при болни, приемащи продължително време верапамил.
При продължително приложение на Терцеф" кръвната картина трябва да се контролира периодично.
По време на лечението е възможно фалшиво позитивиране на реакциите за глюкоза в урината, затова се препоръчва определянето да се извършва най-малко 4 часа след приложение на продукта или чрез глюкозо-оксидазен метод. Възможно е фалшиво позитивиране на теста на Coombs. Не се препоръчва Терцеф® да се прилага за профилактика в неврохирургията. Да се вземе под внимание количественото съдържание на натрий в продукта (~70 mg/g) при пациенти, спазващи диета с ограничаване на натрия.

 Интрамускулните инжекции на Терцеф' без лидокаин са болезнени. При употреба на разтворител лидокаин, задължително трябва да се направи проба за свръхчувствителност към него.
Недопустимо е лидокаиновите разтвори на Терцеф® да- се прилагат интравенозно!
Препоръчва се винаги след убождане при интрамускулните инжекции да се изтегли буталото на спринцовката (не трябва да се появява кръв), за да е сигурно, че иглата не е засегнала кръвоносен съд. Препоръчва се да се употребяват прясно приготвени разтвори.

 

ЛЕКАРСТВЕНИ И ДРУГИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Наблюдаван е адитивен и синергичен ефект между цефтриаксон и аминоглюкозидни антибиотици спрямо Грам-отрицателни микроорганизми, включително Pseudomonas aeruginosa и Streptococcus faecalis. В случаи, когато Терцеф® се прилага с аминоглгокозиди, задължително е интрамускулното приложение на антибиотиците да се извърши на различни места и да не се смесват в една спринцовка за инжектиране или в инфузионни разтвори, тъй като се инактивират. Продуктът е несъвместим с ванкомицин.
Едновременното приложение с перорални антикоагуланти (продукти намаляващи съсирваемостта на кръвта) може да доведе до засилване ефекта на последните, поради потискане синтезата на вит К.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ БРЕМЕННИ И В ПЕРИОДА НА КЪРМЕНЕ

Въпреки че не е наблюдаван тератогенен и мутагенен ефект не се препоръчва приложение на Терцеф® при бременни жени (особено през първите три месеца), освен ако не е абсолютно наложително.
Терцеф® се излъчва в ниски концентрации в майчиното мляко, което налага повишено внимание при прилагането му на кърмещи жени.

 

ЕФЕКТИ ВЪРХУ СПОСОБНОСТТА ЗА ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ

Терцеф® не влияе върху способността за шофиране и работа с машини.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА

ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Продуктът се прилага по лекарско предписание!
Терцеф® се прилага дълбоко интрамускулно или интравенозно като директна инжекция или в инфузия. Възрастни и деца над 12 години
Обичайната доза е 1-2 g дневно, еднократно (или на две еднакви дози двукратно), а при животозастрашаващи инфекции - на 12 часа. Максималната дневна доза не трябва да надвишава 4 g.

 За лечение на неусложнени гонококови инфекции се препоръчва еднократна интрамускулна инжекция от 250 mg.
За профилактика при хирургични интервенции се препоръчва еднократна i.v. инжекция от 1 g Терцеф® 0,5 - 2 часа преди операцията. -
Деца под 12 години
Обичайната доза е 50-75 mg/kg еднократно дневно. Максималната дневна доза не трябва да надвишава 2 g.
При недоносени и новородени - 20-50 mg/kg еднократно дневно. При менингити Терцеф® може да се прилага в доза 100 mg/kg, дневно, еднократно или в две еднакви дози през 12 часа. Максималната дневна доза не трябва да надвишава 4 g. Обикновено продължителността на терапията е 7-14 дни. Терцеф® следва да се прилага поне два дни след изчезване симптомите на инфекцията. При усложнени инфекции е възможно удължаване продължителността на терапията.
При болни с увредена бъбречна или чернодробна функция не е необходимо коригиране на дозата. Само в случаи с напреднала бъбречна недостатъчност с креатининов клирънс<10 ml/min, дозата не трябва да надвишава 2 g дневно. В случаи на едновременно наличие на тежки бъбречни и чернодробни функционални увреждания е необходимо контролиране на плазмената концентрация на цефтриаксон през определени интервали.
Продължителността на лечението с Терцеф® зависи от протичането на"' заболяването и обикновено трае от 4 до 14 дни. То трябва да продължи най-малко 2-3 дни след изчезване симптомите на заболяването - спадане на температурата или отрицателно микробиологично изследване. При третиране на инфекции, причинени от Streptococcus pyogenes терапията трябва да продължи най-малко 10 дни. Усложнени инфекции може да изискват по-продължителна терапия.
При пациенти на диализа не е необходимо допълнителна доза след диализирането. При такива пациенти е необходимо проследяване на плазмените концентрации на антибиотика и корекция на дозата. Начин на приготвяне на суспенсията
За интрамускулна инжекция lg и 2g Терцеф® се разтварят в 3,6 ml и съответно 7,2 ml 1%-ен разтвор на лидокаин (концентрация 250 mg/ml цефтриаксон). Необходимо е да се изпита предварително чувствителността на пациента към лидокаин. Интрамускулната инжекция на разтворите с вода за инжекции е болезнена. Ако е необходимо могат да се прилагат и по-разредени разтвори. Апликацията се извършва дълбоко интраглутеално. Препоръчва се на едно място да се прилага не повече от lg Терцеф®. Приготвените с лидокаин разтвори на Терцеф® за интрамускулно приложение не се прилагат интравенозно!

За директна интравенозна инжекция 1 g и 2g Tercef® се разтварят съответно в 9,6 ml и 19,2 ml стерилна двойно дестилирана вода (концентрация 100 mg/ml цефтриаксон). Времето за инжектиране е 2-5 минути.
За кратка интравенозна инфузия lg и 2g Tercef® се разтварят както за директна интравенозна инжекция и се разреждат до концентрации 100 mg/ml Ceftriaxone съответно в 50 ml и 100 ml разтворител. Подходящи разтворители за интравенозна инфузия са вода за инжекции, 0,9 % разтвор на натриев хлорид, 5 % разтвор на глюкоза, 10% разтвор на глюкоза, 5 % разтвор на левулоза. Продължителността на инфузията е 15-30 минути.

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПРЕДОЗИРАНЕ

Няма съобщения за предозиране на Терцеф®.

 

НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Обикновено Терцеф® се понася добре. Понякога могат да се наблюдават:

• алергични кожни обриви и повишена температура (втрисания); рядко анафилактичен шок;

• стомашно-чревни разстройства - гадене, повръщане, диария, начални симптоми на псевдомембранозен колит;

• обратими хематологични реакции - еозинофилия, тромбоцитоза, левкопения, по-рядко анемия, хемолитична анемия, намаляване броя на белите кръвни клетки и тромбоцитите;

• промени в някои лабораторни показатели- протромбиновото време, преходно покачване на серумните трансаминази;

• суперинфекции-гъбични или от други причинители;

• жълтеница и жлъчна колика, хипербилирубинемия;

• в редки случаи се наблюдават ехографски установени седименти в жлъчния мехур, които независимо дали са придружени или не с клинична симптоматика са обратими след спиране на приложението;

• ЦНС - при прилагане на високи дози бета-лактамни антибиотици, особено при пациенти с бъбречна недостатъчност може да се наблюдават главоболие и замайване;

• промени в чревната флора поради по-високата степен на жлъчна екскреция на цефтриаксон;

• наблюдавано е увреждане на бъбречната функция при лечение с бета-лактамни антибиотици, особено при едновременното им приложение с аминогликозиди или мощни диуретици;

• други - намалено образуване на урина, болки в мястото на приложение, флебити. 

 

СЪХРАНЕНИЕ

При температура под 25°С!
Да се съхранява в оригиналната опаковка!
Разтворите на Терцеф® имат характерен светло жълт до кехлибарен цвят в зависимост от концентрацията, което не е свързано с активността, ефективността и поносимостта им и запазват стабилността си в продължение на 24 часа при съхранение в хладилник (2-8°С).
Желателно е разтворите да се апликират веднага след приготвянето им.

СРОК НА ГОДНОСТ

Три (3) години от датата на производство

 

За повече информация, поръчки и въпроси можете да се свържете с нас по следните начини:
  • На телефони: 042 605 300, 0893 376 735.
    Понеделник - Петък, от 9.00 до 17.30 часа
  • Като ни пишете на електронната поща (натиснете тук)

Взаимодействия

на ТЕРЦЕФ фл. 1 гр. с продукти, активни съставки, заболявания, храни и напитки.

Силно клинично значими взаимодействия (10)

Умерено клинично значими взаимодействия (25)

Маловажно клинично значими взаимодействия (5)

Виж подробно всички.

Оцени страницата и я сподели с приятели
12345 2.8, 28 Гласа
Сподели в Facebook
Коментирай във Facebook

!. forum.framar.bg

Споделете вашето мнение, задайте въпрос или отворете дискусия за "ТЕРЦЕФ фл. 1 гр." във форума.

?. www.framar.bg:

Коментирайте "ТЕРЦЕФ фл. 1 гр."
--- 3 скрити --- Прочети всички тук

4. site admin: (2009-02-16 09:23:42)

За ползата или вредата на дадено лекарство най-правилна преценка има лекуващия лекар. За да го предпише на бременна жена би трябвало да е преценил плюсовете и минусите. Потърсете и второ лекарско мнение.

5. ивана: (2009-12-14 17:35:08)

много ефикасно лекарство използвах го при остър бронхит,който не се излекува от хапчета и като се започна лечение с терцеф още след втората игла имаше подобрение

6. gavazovi123@abv.bg: (2010-07-09 14:44:22)

Много съм доволна от това лекарство.Бързо се вижда неговото действие, въобще по добре, от колкото антибиотик през устата.

7. Venislav: (2011-02-27 02:40:46)

лекували са ме с Терцеф..доволен съм...обаче е доста болезнен...при мен вместо да ме бодат постоянно ми сложиха абокат и си е чиста работ :) вместо да ма бодат нон-стоп :)

8. Йохо: (2014-04-03 18:28:08)

Този антибиотик пребори гнойна ангина за 2 дни, но при мен предизвика гъбички - сега пак на лекар..

ТЕРЦЕФ фл. 1 гр. е свързан към

Фармакологични групи (Активни съставки):

Заболявания:

Случвало ли ви се е да ви откажат лекарство, ако нямате рецепта за него?

Фармацевтите винаги ми отказват дадено лекарство, ако нямам рецепта за него.
Фармацевтите отказват, но променят решението си, ако съм редовен клиент или много им се помоля.
Някъде искат, другаде не искат рецепта, въпрос на фирмена политика.
Никога не съм имал проблем с получаването на лекарства, рецептата е само формалност.

Бюлетин

Промоции.

Актуални продукти.

Информация и новини.

При възникнало съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, моля винаги се обръщайте за медицинска консултация към квалифициран и правоспособен лекар или фармацевт. В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава.