0 продукта

Лекарствен справочник

ТИОРИДАЗИН табл. 10 мг. * 25

ТИОРИДАЗИН табл. 10 мг. * 25 - изображение
Последна цена:  2.75 лв.

НЕ Е В НАЛИЧНОСТ

Тиоридазин Актавис 10мг.*25 филмирани таблетки

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТИОРИДАЗИН АКТАВИС И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Тиоридазин Актавис е невролептик от фенотиазиновата група. Повлиява благоприятно психическите нарушения и депресията. Понижава артериалното налягане, потиска повръщането. Тиоридазин Актавис се прилага за лечение на хронични форми на шизофрения и други форми на психози. Този продукт се прилага само при пациенти, при които не се постига очаквания лечебен ефект след проведено лечение с други подходящи продукти, приложени в необходимата доза и продължителност.
Преди започване на лечение е необходимо да се направят електрокардиограма и изследване нивото на калия в кръвта, които внимателно да се проследяват и в хода на лечението.

 

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТИОРИДАЗИН АКТАВИС
Не използвайте Тиоридазин Актавис:

 •  Ако сте алергични (свръхчувствителни) към активното, някое от помощните вещества или други фенотиазинови продукти;
 • Ако страдате от тежки сърдечно-съдови заболявания и/или имате или сте имали нарушения в сърдечния ритъм;
 • Ако приемате лекарства, които променят разграждането и излъчването на тиоридазин в организма, напр. флуоксетин, пропранолол, пиндолол и др.;
 • Ако имате заболявания на нервната система;
 • Ако имате повишено артериално налягане, както и ако неговите стойности са ниски;
 • Ако имате кожна светлочувствителност (фоточувствителност);
 • Ако сте бременна или кърмите. Обърнете специално внимание при употребата на Тиоридазин Актавис

Този продукт може да предизвика сериозни нарушения в сърдечния ритъм, които в някои случаи могат даже да застрашат живота на пациента. Това е причината той да се прилага само при пациенти, при които не се постига очаквания лечебен ефект след проведено лечение с други подходящи продукти, приложени в необходимата доза и продължителност. Тази възможност е по-изразена при пациенти със забавена сърдечна дейност, други сърдечно-съдови заболявания, тгациеттгспатазленотшво на~калия в кръвта. Това налага лечението с този продукт да става при периодичен лекарски контрол. Лечението с този продукт може да доведе до изразени нарушения в двигателната активност като нарушения в равновесието и координацията, мускулна слабост и др. При поява на тази или подобна симптоматика е необходимо веднага да бъде уведомен лекуващия лекар, който ще прецени целесъобразността от продължаване на лечението. При някои пациенти е възможно в хода на лечението появата на повишена температура, съчетана със затруднено движение, нарушения в паметта, неравномерен пулс, учестена сърдечна дейност, промени в артериалното налягане, обилно изпотяване. Появата на тези симптоми налага преустановяване на лечението с продукта. Не се препоръчва едновременно лечение с лекарства, които потискат функцията на нервната система, опиати, анестетици, алкохол, барбитурати  поради възможност от усилване на ефектите.
В хода на лечението е необходимо периодично изследване на кръвта и електролитите.
При болните с епилепсия е възможно зачестяване на гърчовете, тъй като този продукт води до понижаване на гърчовия праг.
При  продължително приложение са възможни някои нарушения в зрението, които се свързват с развитие  на т.н. пигментна   ретинопатия.                                                                                                                                                                          При продължително лечение трябва да се провеждат периодични прегледи от лекар специалист.
При лечение с този продукт съществува риск от развитие на ортостатична хипотония -рязко понижаване  на артериалното налягане при изправяне.
Продуктът може да доведе до повишаване нивата на хормона пролактин, което води до отделяне на секрет от млечните  жлези, увеличаване на млечните жлези при мъжете, нарушения в половата функция.
При пациентите в напреднала възраст рискът от развитие на нежелани реакции от страна на нервната система е по-висок.

Прием на други лекарства
Моля,   информирайте своя лекуващ лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.
Този продукт не трябва да се прилага едновременно с лекарства, съдържащи флувоксамин, пропранолол и пиндолол, тъй като се повишава рискът от тежки нежелани ефекти от страна на сърдечно-съдовата система.
Тиоридазин може да усили ефектите на лекарства от групата на барбитурати, анестетици, опиоидни
аналгетици, антимускаринови агенти, както усили негативния ефект върху сърцето на хинидин.
Продуктът може да понижи ефекта на леводопа (продукт за лечение на паркинсонизъм).
Едновременното приложение с лекарства от групата на МАО-инхибиторите може да доведе до удължаване и усилване ефектите на тиоридазин.
Едновременното приложение с литиеви продукти може да доведе до зачестяване и усилване на някои нежелани ефекти на тиоридазин, водещи до нарушения в движението и равновесието.
Антиациди и антидиарични средства ^догат да намалят усвояването на фенотйазините.

Прием на Тиоридазин Актавис с храни и напитки
По време на лечението не трябва да се консумира алкохол, поради усилване ефектите на лекарството.

Бременност и кърмене
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преби употребата на което и да е лекарство.
Тиоридазин преминава през плацентата и в майчиното мляко.
Продуктът не се прилага по време на бременност и в периода на кърмене.

Шофиране и работа с машини
По време на лечението с продукта е необходимо да се избягва шофирането и/или извършването на
дейности, изискващи повишено внимание и бързи психически и двигателни реакции.
Важна информация относно някои от съставките на Тиоридазин Актавис
Съдържанието на пшенично нишесте може да предизвика диария при пациенти, страдащи от  глутенова ентеропатия.
Продуктът съдържа лактоза и е неподходящ за хора с лактазна недостатъчност, галактоземия или глюкозен/галактозен синдром на малабсорбция. Касае се за нечесто срещани заболявания в обмяната на въглехидратите, свързани с изменение на активността на ферментите, които разграждат захарите, в това число и млечната захар (лактоза).

 

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ТИОРИДАЗИН АКТАВИС
Винаги приемайте Тиоридазин Актавис точно както в посочено в тази листовка. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт
За избягване на риска от развитие на сериозни нежелани реакции дозата и продължителността на лечение с продукта трябва да бъдат строго индивидуализирани.
Обичайната доза е:
Възрастни
Обичайната начална доза е 50-100 мг. три пъти дневно, която при необходимост постепенно може да бъде повишена до максимална дневна доза 800 мг.
Необходим е ефективен контрол на клиничната симптоматика и при възможност постепенно намаляване на дозата до определяне на минималната ефективна поддържаща доза. Дневната доза варира между 200 и 800 мг, разделени в два-четири приема.
Деца над б години
При деца препоръчваната начална дневна доза е 0.5 мг/кг  в отделни приеми. Дозировката може да бъде повишена до постигане на оптимален терапевтичен ефект или до достигане на максимална дневна доза 3 мг/кг.

Ако сте приели повече от необходимата доза Тиоридазин Актавис
При прием на по-висока доза от предписаната, веднвга се обърнете за помощ към лекар!

Предозирането с продукта обикновено води до нарушения в сърдечния ритъм, понижение на артериалното налягане, потиснатост или възбуденост, сънливост, двигателни нарушения, понижение или повишение на телесната температура, сухота в устата и суха кожа, задръжка на урината, припадъци, загуба на съзнание. В тези случаи е необходимо незабавно прекратяване приема на продукта, предприемане на мерки водещи до изваждане на продукта от стомашно-чревния тракт и прилагане на симптоматични средства.
Ако сте пропуснали да приемете Тиоридазин Актавис
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Направете това във времето на следващия регулярен прием. Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

 

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства, Тиоридазин Актавис може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
По-честите нежелани реакции са следните: Нарушения на нервната система -сънливост (особено при използване на високи начални дози), нарушения в движението, обърканост, възбудимост, безпокойство и главоболие. Появата на някои от тези симптоми изисква незабавна консултация с лекар. Възможна е поява на сухота в устата, нарушения в зрението, запек, гадене, повръщане, диария, бледност, неволеви движения на мускулите, особено в областта на лицето, устните, езика. В редки случаи може да се наблюдават повишение на температурата, трудна подвижност на мускулите, нарушения в паметта, съчетани с промени в пулса, учестена сърдечна дейност и нарушения в ритъма на сърцето, обилно изпотяване. Тези симптоми могат да бъдат проява на т.н. злокачествен невролептичен синдром и изисква незабавно прекратяване на лечението.
Сърдечни нарушения -нарушения в сърдечния ритъм, понижение на артериалното налягане, забавяне на сърдечния пулс.
Нарушения на ендокринната система– секреция от млечните жлези, нарушения в менструацията, нарушения в сексуалното влечение, фалшиво положителни резултати при тест за бременност.
Алергични реакции- кожни  обриви,  копривна треска, зачервяване, светлочувствителност, оток на ларинкса, астматичен пристъп.
Други- намаление броя на белите кръвни клетки и кръвните плочки, анемия, жълтеница, задръжка на жлъчка, задръжка на урина, неволево изпускане на урина, повишение на температурата, прогресираща  пигментация(оцветяване) на кожата или конюнктивите.
Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна или забележите други, неописани е тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

 

5. СЪХРАНЕНИЕ НА ТИОРИДАЗИН АКТАВИС
Съхранява се на място недостъпно за деца.
При температура под 25°С!

Не използвайте Тиоридазин Актавис след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

 

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържа Тиоридазин Актавис
Активната съставка в една филмирана таблетка е съответно:
Тиоридазинов хидрохлорид 5 мг.
Тиоридазинов хидрохлорид 10 мг.
Тиоридазинов-хидрехяерид-25 мг.
Другите съставки са: лактоза монохидрат, пшенично нишесте, повидон, талк, магнезиев стеарат.      Филмово покритие- основен бутилметакрилатен съполимер, титанов диоксид, макрогол,  полисорбат, жълт оцветител  Е110* и понсолак4R(Е124)**.
** съдържа се само в таблетките от 10 мг.
** съдържа се само в таблетките от 25 мгЗа повече информация, поръчки и въпроси можете да се свържете с нас по следните начини:
 • На телефони: 042 605 300, 0893 376 735.
  Понеделник - Петък, от 9.00 до 17.30 часа
 • Като ни пишете на електронната поща (натиснете тук)

Взаимодействия

на ТИОРИДАЗИН табл. 10 мг. * 25 с продукти, активни съставки, заболявания, храни и напитки.

Силно клинично значими взаимодействия (181)

Умерено клинично значими взаимодействия (375)

Маловажно клинично значими взаимодействия (23)

Виж подробно всички.

Оцени страницата и я сподели с приятели
12345 3.2, 19 Гласа
Сподели в Facebook
Коментирай във Facebook

!. forum.framar.bg

Споделете вашето мнение, задайте въпрос или отворете дискусия за "ТИОРИДАЗИН табл. 10 мг. * 25" във форума.

?. www.framar.bg:

Коментирайте "ТИОРИДАЗИН табл. 10 мг. * 25"
--- 8 скрити --- Прочети всички тук

9. Даниела: (2011-08-24 10:17:32)

Здравейте! Много съм изплашена за детето си, което е на 2 год. и 10 месеца. От няколко месеца насам се страхува от определени неща, но страховете му са преодолими и отминават.Имам един въпрос към вас възможно ли е дете на тази възраст да приема Тиоридазин 0,5мг. стрито на прах в лъжичка с вода?! Педиатърката ни го изписа. Попитах в аптеката дали е редно това нещо и те останаха учудени, защо точно това лекарство е изписано за дете на тази възраст. Прочетох листовката и останах шокирана за какви заболявания се прилага това лекарство, нима детeто ми е лудо?! Има и много странични ефекти, които са много опасни, пише, че се прилага на деца над 6 год. възраст.Силно притеснена за здравето на детето си! Моля Ви помогнете ми със съвет, как да постъпя! Благодаря Ви предварително!

10. www.framar.bg отговаря: (2011-08-24 11:08:06)

Даниела

Здравейте! Много съм изплашена за детето си, което е на 2 год. и 10 месеца. От няколко месеца насам се страхува от определени неща, но страховете му са преодолими и отминават.Имам един въпрос към вас възможно ли е дете на тази възраст да приема Тиоридазин 0,5мг. стрито на прах в лъжичка с вода?! Педиатърката ни го изписа. Попитах в аптеката дали е редно това нещо и те останаха учудени, защо точно това лекарство е изписано за дете на тази възраст. Прочетох листовката и останах шокирана за какви заболявания се прилага това лекарство, нима детeто ми е лудо?! Има и много странични ефекти, които са много опасни, пише, че се прилага на деца над 6 год. възраст.Силно притеснена за здравето на детето си! Моля Ви помогнете ми със съвет, как да постъпя! Благодаря Ви предварително!

Може да му давате КИЕТЮД сироп 200 мл. и да се консултирате с детски психолог. Ако симптомите се задълбочат може да се престъпи към лечение и с Тиоридазин или друг препарат.

11. Krum: (2012-03-22 15:16:47)

Ама това лекарство е отвратително с безброй странични явления, то не че другите са без, но чак пък за деца... Намерете добър психолог, не психиатър, или нетрадиционна медицина. Какво иначе биха ви посъветвали лекарите, освен че няма проблем да го давате. Все пак това са лекари.

12. anna: (2012-03-23 11:51:36)

Zdraveite Daniela, i az sashto imam dete na 3 godinki i nqkolko meseca i drugo blizo na 2 godinki Az mislq 4e e normalno na taq vazrast da se strahuvat ot mnogo neshta, taka 4e tova lekarstvo koeto sa mu ispisali nz dali deistvitelno ima nujda ot nego ... Razbirase zavisi ot problema na deteto vi Po golqmoto mi dete blizo do 3 godinki beshe mnogo nespokoen, po zqla ve4er ne speshe mnogo truden period prekarahme vsi4ki zaedno s nego. Ot kakto tragna na gradina se opravi, preodolq mnogo ot strahovete si s moq pomosht i s pomoshta na deckata u4itelka. I sega vsqkash e drugo dete,mnogo se promeni Dobre 4e ne sam mu davala lekarstva kakvito mu bqha ispisali deckite lekari diagnozite mnogo barzo se postavqt, no dali deistvitelno mogat vinagi da pomognat e drug vapros Moqt savet e ne barzaite da davate na malki deca takiva lekarstva... zavisi v kakvo polojeni e deteto , vsqka maika bi trqbvalo sama da preceni dali ima nujda

13. анна: (2012-03-27 00:27:46)

От дискова херния имам пареза на единия крак и трудно го движа. В началото болките бяха ужасни. Лекуваха ме с инжекции нивалин, мидокалм, милгама и лекаря ми изписа също така Тиоризадин 10мг 2х1. След като прочетох листовката въобще не го пих. Не виждам връзка между моето заболяване и предназначението на лекарството.

Кърменето на обществени места – естествено, допустимо или неприемливо?

Майката има право да кърми детето си независимо от възрастта му когато и където пожелае, без разголването й да се отъждествява с форма на ексхибиционизъм. Собствениците на търговския комплекс следва да бъдат осъдени и да платят обезщетение.
Кърменето на обществени места не подлежи на коментар, когато майката се стреми да запази интимността на този акт встрани от чуждите погледи като наметне себе си и бебето с шал. Искът на БХК не следва да бъде удовлетворен.
Кърменето на бебето и детето извън дома е редно да се практикува в уединението на специални помещения, предназначени за хранене и преобличане. Майката основателно е била помолена да преустанови храненето на детето си, щом не желае да завоалира процеса.
Не само тютюнопушенето, но и кърменето на обществена места трябва да бъде забранено.

Бюлетин

Промоции.

Актуални продукти.

Информация и новини.

При възникнало съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, моля винаги се обръщайте за медицинска консултация към квалифициран и правоспособен лекар или фармацевт. В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава.