0 продукта

Лекарствен справочник

МИЛГАММА N амп. 2 мл.

МИЛГАММА N амп. 2 мл. - изображение
Цена:  1.61 лв.

НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАКУПЕН ОНЛАЙН

МИЛГАММА N АМПУЛИ 2 мл.
Тиаминов хидрохлорид / Пиридоксинов хидрохлорид / Цианкобаламин / Лидокаинов хидрохлорид
Thiamine hydrochloride / Pyridoxine hydrochloride / Cyanocobalamin / Lidocaine hydrochloride

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате този лекарствен продукт.
-  Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
-  Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
-  Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както Вашите.
-  Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява милгамма  N  инжекционен разтвор и за какво се използва
2. Преди да използвате милгамма N инжекционен разтвор
З. Как се използва милгамма N инжекционен разтвор
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате милгамма N инжекционен разтвор
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МИЛГАММА N И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА


Милгамма N инжекционен разтвор е В-комплекс витаминен/лекарствен продукт при невропатии. Милгамма N инжекционен разтвор се използва при:
-  неврологични заболявания от различен произход;
-  възпаления на нервите (неврити);
-  неврологични болки (невралгии);
-  полиневропатии (заболявания на нервите, например диабетни, алкохолни и др.);
-  мускулни болки (миалгии);
-  заболяване на прешлените на гръбначния стълб (радикуларни синдроми);
-  определени форми на възпаление на зрителния нерв (ретробулбарни неврити);
-  херпес зостер;
-  парализа на лицевия нерв (фациална пареза);
-  като укрепващо средство (роборант).

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ МИЛГАММА N
Не трябва да използвате милгамма N:
-  Ако сте алергични (свръхчувствителност) към тиаминов хидрохлорид (витамин В1), пиридоксинов хидрохлорид (витамин В6), цианкобаламин (витамин В12)  или към някои от помощните вещества в състава на милгамма N;
-  При тежки смущения на проводимостта и остра декомпенсирана сърдечна недостатъчност;
-  Ако сте бременна или кърмите.

Деца
Поради съдържанието на бензилов алкохол, милгамма N не трябва да се прилага при новородени и особено при преждевременно родени деца. Не трябва да се превишава концентрация от 90 mg бензилов алкохол дневно. При деца до 3 годишна възраст, по-високи концентрации на бензилов алкохол биха могли да причинят токсични и анафилактоидни реакции (бързо развиващи се, животозастрашаващи алергични реакции). При необходимост Вашият лекар ще Ви даде нужните указания.

Обърнете специално внимание при употребата на милгамма N инжекционен разтвор:
Това лекарство трябва да бъде инжектирано в мускул. Ако случайно лекарството бъде инжектирано във вена, Вашето състояние ще бъде наблюдавано от лекар и може да се наложи Вашето настаняване в болница в зависимост от тежестта на симптомите, които инжектирането е причинило.

Прием на други лекарствени продукти
Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако  приемате  или  наскоро  сте  приемали  други лекарства, включително и такива, отпускани без
рецепта.


Обърнете особено внимание на следното:

 • Разтвори съдържащи сулфити  (Витамин В1 се разгражда напълно под действието на разтвори, съдържащи сулфити. Другите витамини могат да се инактивират в присъствие на разпадни продукти на витамин В1);
 • ИНХА (изониазид), циклозерин - използвани за лечение на туберкулоза;
 • D-пенициламин - използван за лечение на ревматоиден артрит;
 • Епинефрин - използван за лечение на тежки алергични реакции (анафилаксия);
 • Норепинефрин - използван за лечение на депресия и ниско кръвно налягане;
 • Сулфонамиди - антибиотици, прилагани за лечение и на чревни възпаления;
 • L-Dора - използван за лечение на болест на Паркинсон.

Бременност и кърмене
Информирайте Вашия лекар ако сте бременна, имате съмнение, че сте бременна или планирате да забременеете, както и ако кърмите. При прилагането на витамин В6 по време на бременност и кърмене, в дневни дози до 25 mg, не съществуват рискове за майката и плода/бебето. Препаратът съдържа 100 mg витамин В6 ампула от 2 ml, поради което не трябва да се прилага в случай на бременност и кърмене.

Шофиране и работа с машини
Не се изискват специални предпазни мерки при шофиране и работа с машини.

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ МИЛГАММА N
Това лекарство трябва да бъде инжектирано в мускул. Ако случайно лекарството бъде инжектирано във вена, Вашето състояние ще бъде наблюдавано от лекар и може да се наложи Вашето настаняване в болница в зависимост от тежестта на симптомите, които инжектирането е причинило.
Вашият лекар ще определи точната доза за Вас и колко често трябва да я прилагате.

Обичайна дозировка: При тежки и остри болезнени състояния, начална дневна доза - по 1 инжекция (2 ml) дневно.
След отзвучаване на острия болков стадий и при полека симптоматика: 2-3 пъти седмично по 1 инжекция.
Вашият лекар може да Ви предпише таблетки, които да вземате в интервала между инжекциите или като последващо лечение. До 3 пъти дневно по 1 обвита таблетка милгамма или милгамма 100, или по 1 капсула милгамма N.
Приемайте милгамма N винаги точно според указанията на Вашия лекар. Моля, запитайте Вашия лекар или фармацевт, ако за нещо не сте съвсем сигурни.


Ако сте приели повече от необходимата доза
Това лекарство ще Ви бъде приложено при наблюдение от лекар. Въпреки, че е малко вероятно да Ви бъде приложено твърде много или твърде малко от това лекарство, информирайте Вашия лекар или медицинска сестра, ако имате съмнения.

Ако сте пропуснали прием на милгамма N
Ако Вие сте пропуснали предишния прием/прилагане на доза от продукта, не прилагайте двойна доза, а продължавайте да следвате предписанията на Вашия лекар.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Като всички лекарствени продукти и милгамма N инжекционен разтвор може да предизвика нежелани
реакции, въпреки че не всеки ги получава.
При оценяването на нежеланите лекарствени реакции са използвани следните данни за честотата на тяхното проявление:

 • Много чести: повече от 1 на 10 лекувани;
 • Чести: по-малко от 1 на 100, но повече от 1 на 100 лекувани;
 • Нечести: по-малко от 1 на 10, но повече охотна 1000 лекувани;
 • Редки: по-малко от 1 на 1000, но повече от 1 на 10 000 лекувани;
 • Много редки: по-малко от 1 на 10 000 лекувани, вкл. единични случаи.


Незабавно информирайте Вашия лекар ако почувствате:
Рядко:

 • Алергични реакции (напр. кожен обрив, задух, шок, подуване на очите, лицето, езика или гърлото). В редки случаи бензиловият алкохол може да доведе до алергични реакции.

Ако у Вас се проявят някои от нежеланите ефекти описани по-долу, консултирайте се с Вашия лекар възможно най-скоро:
Много рядко:

 • Палпитации (тахикардия);
 • Силно изпотяване, акне, кожни реакции със сърбеж и обриви (уртикария).

С неизвестна честота:

 • Замаяност, сънливост;
 • Намален сърдечен пулс (брадикардия), нарушен сърдечен ритъм;
 • Повръщане;
 • Крампи;
 • Системни реакции (реакции, включващи цялото тяло) са възможни при бързо проникване (случайно интравенозно прилагане, инжектиране  в  силно кръвоснабдена тъкан) или при предозиране.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ МИЛГАММА N
Да се съхранява на защитено от светлина и топлина място. Да се съхранява под 25 °С!
Да се съхранява на място, недостъпно за деца! Не използвайте милгамма N инжекционен разтвор след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния
ден от посочения месец. Инжекционният разтвор трябва да се прилага веднага след отваряне на ампулата. Не е допустимо съхранение на разтвора (или на част него) след нарушаване целостта на ампулата, с цел използване за следващо инжектиране.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържа милгамма N инжекционен разтвор
2 ml инжекционен разтвор съдържат:

Активни вещества:

Тиаминов хидрохлорид (витамин В1) 100mg
Пиридоксинов хидрохлорид (витамин В6)  
100 mg
Цианкобаламин (витамин В12) 1000 µg
Лидокаинов хидрохлорид 20 mg


Другите съставки са:
Бензилов алкохол - 40 mg
Вода за инжекции, вещества за поддържане на физиологично рН (натриев хидроксид), калиев хексацианоферат-III и натриев полифосфат.


Как изглежда милгамма N инжекционен разтвор и какво съдържа опаковката
5 ампули по 2 ml инжекционен разтвор;
10 ампули по 2 ml инжекционен разтвор;
25 ампули по 2 ml инжекционен разтвор.


Притежател на разрешението за употреба и производител: Worwag Pharma GmbH & Co. KG, Германия.

Дата на последна редакция: 03/2011.

Изображение 2 към продукта МИЛГАММА N амп. 2 мл.
За повече информация, поръчки и въпроси можете да се свържете с нас по следните начини:
 • На телефони: 042 605 300, 0893 376 735.
  Понеделник - Петък, от 9.00 до 17.30 часа
 • Като ни пишете на електронната поща (натиснете тук)
Оцени страницата и я сподели с приятели
12345 3.0, 82 Гласа
Сподели в Facebook
Коментирай във Facebook

!. forum.framar.bg

Споделете вашето мнение, задайте въпрос или отворете дискусия за "МИЛГАММА N амп. 2 мл." във форума.

?. www.framar.bg:

Коментирайте "МИЛГАММА N амп. 2 мл."
--- 13 скрити --- Прочети всички тук

14. www.framar.bg отговаря: (2011-02-23 09:35:13)

Радка

Здравейте, биха ми 10 инжекции милгама и за кратко качих доста килограми. Слушам мнения че е от милгамата вярно ли е ?

Не е описан подобен страничен ефект.

15. Александра: (2011-05-04 17:33:10)

Може ли милгама да се приложи инжективно на 80-годишна жена за радикулит, при положение, че тя приема таблетки за високо кръвно налягане-ренаприл, и за оросяване на мозъка-кавинтон?Ще навреди ли лидокаинът на сърцето, което иначе е здраво(като за тази възраст)?

16. www.framar.bg отговаря: (2011-05-05 08:13:02)

Александра

Може ли милгама да се приложи инжективно на 80-годишна жена за радикулит, при положение, че тя приема таблетки за високо кръвно налягане-ренаприл, и за оросяване на мозъка-кавинтон?Ще навреди ли лидокаинът на сърцето, което иначе е здраво(като за тази възраст)?

Обърнете се към лекуващият лекар.

17. Mariq: (2012-02-16 20:43:23)

Бях в болница - възпален лицев нерв. Биеха ми милгама инжекции 5 дни по 2 пъти, след това ми изписаха милгама Н и кавинтон форте 10мг таблетки, от няколко дни имам странен обрив и зачервяване по лицето. Четох, че и от двете може да се получи, но докъто бях в болница нямах никакви противопазания от милгамата, да спра ли кавинтона

18. www.framar.bg отговаря: (2012-02-17 07:54:10)

Mariq

Бях в болница - възпален лицев нерв. Биеха ми милгама инжекции 5 дни по 2 пъти, след това ми изписаха милгама Н и кавинтон форте 10мг таблетки, от няколко дни имам странен обрив и зачервяване по лицето. Четох, че и от двете може да се получи, но докъто бях в болница нямах никакви противопазания от милгамата, да спра ли кавинтона

Информирайте лекуващия Ви лекар и се консултирайте с него!

Кърменето на обществени места – естествено, допустимо или неприемливо?

Майката има право да кърми детето си независимо от възрастта му когато и където пожелае, без разголването й да се отъждествява с форма на ексхибиционизъм. Собствениците на търговския комплекс следва да бъдат осъдени и да платят обезщетение.
Кърменето на обществени места не подлежи на коментар, когато майката се стреми да запази интимността на този акт встрани от чуждите погледи като наметне себе си и бебето с шал. Искът на БХК не следва да бъде удовлетворен.
Кърменето на бебето и детето извън дома е редно да се практикува в уединението на специални помещения, предназначени за хранене и преобличане. Майката основателно е била помолена да преустанови храненето на детето си, щом не желае да завоалира процеса.
Не само тютюнопушенето, но и кърменето на обществена места трябва да бъде забранено.

Бюлетин

Промоции.

Актуални продукти.

Информация и новини.

При възникнало съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, моля винаги се обръщайте за медицинска консултация към квалифициран и правоспособен лекар или фармацевт. В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава.