Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта GEDEON RICHTER КАВИНТОН ФОРТЕ табл. 10 мг. * 90

КАВИНТОН ФОРТЕ табл. 10 мг. * 90

Арт. #11004594

КАВИНТОН ФОРТЕ табл. 10 мг. * 90

Листовка: Информация за потребителя
Кавинтон Форте 10 mg таблетки
Винпоцетин
Cavinton Forte 10 mg tablets
Vinpocetine
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като то съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява Кавинтон Форте 10 mg таблетки (по-нататък Кавинтон Форте) и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Кавинтон Форте
3. Как да приемате Кавинтон Форте
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Кавинтон Форте
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Кавинтон Форте и за какво се използва
Кавинтон Форте е лекарство за лечение на определени заболявания свързани с нарушения на циркулацията на кръвта в мозъка. Кавинтон Форте също се прилага за намаляване на психичните и неврологични симптоми при мозъчни съдови нарушения, за лечение на определени офталмологични и отологични заболявания, които настъпват на базата на съдови нарушения или за намаляване на техните симптоми.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Кавинтон Форте
Не приемайте Кавинтон Форте:

  • ако сте алергични към винпоцетин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
  • по време на бременност или кърмене;
  • в детска възраст.

Предупреждения и предпазни мерки
Кавинтон Форте трябва да бъде прилаган на базата на индивидуална медицинска преценка при някои сърдечни заболявания.

Деца и юноши
Употребата на Кавинтон Форте е противопоказана при деца, поради липса на съответните данни.

Други лекарства и Кавинтон Форте
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.
Вие трябва да уведомите Вашия лекар, ако приемате лекарство, съдържащо метил допа (лекарство, което понижава кръвното налягане), лекарства, действащи на централната нервна система, антикоагуланти (лекарства, които предотвратяват образуването на кръвни съсиреци) или антиаритмични средства (лекарства за нарушения на сърдечния ритъм).

Бременност, кърмене
Това лекарство е противопоказано по време на бременност и кърмене.

Шофиране и работа с машини
Няма налични данни за какъвто и да било ефект на винпоцетин върху способността за шофиране и работа с машини.

Кавинтон Форте съдържа 83 mg лактоза
Ако Вашият лекар Ви е казал, че сте чувствителни към някои захари, посъветвайте се с лекаря си преди да приемете това лекарство.

3. Как да приемате Кавинтон Форте
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Препоръчителната доза е 3 пъти по 1 таблетка Кавинтон Форте дневно.
Не се налага промяна на дозата при пациенти с бъбречни и чернодробни заболявания.
Таблетките трябва да се приемат след хранене.
Ако смятате, че ефектът на лекарството е прекалено силен или прекалено слаб, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте приели повече от необходимата доза Кавинтон Форте
Обърнете се към Вашия лекар или посетете спешното отделение на най-близката болница.

Ако сте пропуснали да приемете Кавинтон Форте:
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза, защото не може да я заместите, но може да настъпи предозиране. Приемете следващата доза в обичайното време.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Понякога (2,6%) могат да настъпят зачервяване, алергични кожни реакции, аритмия (бърз или неправилен сърдечен ритъм), понижаване на артериалното кръвно налягане, нарушения на съня, замаяност, главоболие, слабост, гадене, парене зад гръдната кост, сухота в устата.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.

5. Как да съхранявате Кавинтон Форте
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след "Годен до:".Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Не изхвърляте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Кавинтон Форте
Активното вещество
е 10 mg винпоцетин във всяка таблетка.
Другите съставки са силициев диоксид, колоиден безводен, магнезиев стеарат, талк, царевично нишесте, лактоза монохидрат.

Как изглежда Кавинтон Форте и какво съдържа опаковката
Кавинтон Форте 10 mg таблетки са бели или почти бели, дисковидни, плоски, със скосени ръбове, с надпис "10 mg" от едната страна и делителна черта от другата страна. Таблетките могат да бъдат разделени на две равни половини.
30, 45, 60 или 90 таблетки са опаковани в PVC/алуминиеви блистери и сгъваема картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба и производител
Gedeon Richter Pic., Унгария.

Дата на последно преразглеждане на листовката: 06/2012.

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ КАВИНТОН ФОРТЕ табл. 10 мг. * 90

ПО НЗОК

Информация за КАВИНТОН ФОРТЕ табл. 10 мг. * 90 по НЗОК

Код по НЗОК:NF240
Цена за НЗОК:15.23 лв.
Реимбурсация:3.81 лв.
Пациентът заплаща:11.42 лв.
Безплатно:НЕ
Тип рецепта:Нормална и хронична
Наркотично:НЕ
Протокол:Без протокол
Възрастова граница:Няма възрастово ограничение

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ С КАВИНТОН ФОРТЕ табл. 10 мг. * 90

КОМЕНТАРИ КЪМ КАВИНТОН ФОРТЕ табл. 10 мг. * 90

КАВИНТОН ФОРТЕ табл. 10 мг. * 90 Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФармакологични групи (Активни съставки):