0 продукта

Лекарствен справочник

ЗЕНТЕЛ табл. 200 мг. * 2

ЗЕНТЕЛ табл. 200 мг. * 2 - изображение
Последна цена:  4.57 лв.

НЕ Е В НАЛИЧНОСТ

ЗЕНТЕЛ табл. 200 мг. * 2

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ZENTEL 200 mg film-coated tablets
ЗЕНТЕЛ 200 mg филмирани таблетки
Албендазол (Albendazole)
Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:
1. Какво представлява ЗЕНТЕЛ и за какво се използва
2. Преди да приемете ЗЕНТЕЛ
3. Как да приемате ЗЕНТЕЛ
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ЗЕНТЕЛ
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЗЕНТЕЛ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
ЗЕНТЕЛ принадлежи към групата на бензимидазол карбаматите с антихелминтно и антипротозойно действие. Използва се за лечение на голям брой заболявания, причинени от паразити.
ЗЕНТЕЛ е ефикасен срещу острици, кръгли червеи, трихурис трихиурия, тении, анкилостоми и др.
ЗЕНТЕЛ отстранява паразитите от тялото ви. Счита се, че това става като ги убива. Лекарството действа срещу яйцата, ларвите и възрастните паразити.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ЗЕНТЕЛ
Не приемайте ЗЕНТЕЛ:

 • ако сте алергични (свръхчувствителни) към албендазол или към някоя от останалите съставки на ЗЕНТЕЛ;
 • ако сте бременна или подозирате, че сте бременна.

Наблюдавайте за появата на важни симптоми

 • Гърчове и други симптоми;
 • Пациентите, лекувани от паразитни инфекции, също могат да имат рядка и сериозна мозъчна инфекция, наречена невроцистицеркоза, като те не винаги знаят за съществуването й. При смъртта на паразитите в мозъка настъпва реакция. Симптомите включват гърчове, главоболие и проблеми със зрението. За повече информация вж. Точка 4 Състояния, за които трябва да следите.

Обърнете специално внимание при употребата на ЗЕНТЕЛ
ЗЕНТЕЛ може да доведе до покачване на нивата на чернодробните ензими в кръвта. При спиране на лечението ензимите се нормализират. Вашият лекар може да Ви назначи изследвания на черния дроб преди и по време на лечението.

Прием на други лекарства
Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.
По време на лечението със ЗЕНТЕЛ може да продължите приема на други лекарства, с изключение на празиквантел.
Непременно уведомете лекаря за всички други лекарства, които приемате в момента, дори за тези, които сте си купили сами без лекарско предписание.

Прием на ЗЕНТЕЛ с храни и напитки
Можете да приемате таблетките ЗЕНТЕЛ след или по време на хранене, както и на гладно.

Бременност и кърмене
Преди да започнете приема на лекарството, моля, уведомете Вашия лекар:

 • ако планирате да забременеете;
 • ако сте бременна или мислите, че може да сте бременна;
 • ако кърмите.

Не приемайте ЗЕНТЕЛ по време на бременност. При жени в детеродна възраст лечението може да започне през първата седмица след края на менструацията или след отрицателен тест за бременност. Уведомете лекаря си, ако забременеете, докато се лекувате със ЗЕНТЕЛ. Ако не сте сигурни дали сте бременна, лекарят може да Ви препоръча да направите тест за бременност.
Забременяването трябва да се избягва (чрез използване на ефикасни предпазни мерки срещу забременяване) по време на приема на лекарството и за 1 месец след приключване на лечението.
Уведомете лекаря, ако кърмите или планирате да кърмите бебето си. Лекарят ще реши дали това лекарство е подходящо за вас.

Шофиране и работа с машини
ЗЕНТЕЛ не повлиява способността за шофиране и работа с машини. Въпреки това се изисква повишено внимание при шофиране и работа с машини в началото на приема на лекарството.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ЗЕНТЕЛ
Винаги приемайте ЗЕНТЕЛ точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Лекарят определя дозировката и продължителността на лечението. Дозировката зависи от възрастта или телесното Ви тегло, както и от вида и тежестта на инфекцията.

Ако лекарят не е предписал друго, обичайната дозировка на лекарството е:
Възрастни и деца над 2 години:

Две таблетки ЗЕНТЕЛ веднъж дневно за три последователни дни.

Деца от 1 до 2 години:
Една таблетка ЗЕНТЕЛ веднъж дневно.
В зависимост от състоянието Ви лекарят може да Ви предпише друга доза или лечението да има различна продължителност. Трябва да завършите целия курс на лечение и да не спирате приема на лекарството, дори ако се чувствате по-добре.
Ако смятате, че ефектът на лекарството е прекалено слаб или прекалено силен, не променяйте дозировката сами, а се консултирайте с Вашия лекар.
Преглъщайте таблетките с вода. Някои хора, особено малки деца, може да изпитват затруднение при преглъщане на таблетките цели. В тези случаи таблетките може да се сдъвчат с малко вода или да се смачкат.
Следвайте указанията на лекаря относно приема на лекарството, в противен случай е възможно да не се изяви пълният ефект на лекарството. Добре е да приемате ЗЕНТЕЛ по едно и също време всеки ден.
Може да се наложи лекарят да Ви прегледа две или три седмици след приема на предписаната доза или курс. Това се налага, за да се провери дали лекарството е подействало. Понякога може да се наложи прием на втора доза или курс на лечение със ЗЕНТЕЛ.
Не приемайте повече таблетки, отколкото лекарят Ви е предписал.

Ако сте приели повече от необходимата доза ЗЕНТЕЛ
Ако сте приели прекалено висока доза ЗЕНТЕЛ или ако някой друг от обкръжението ви е погълнал лекарството по невнимание, незабавно уведомете лекуващия лекар.
Малко вероятно е предозирането на ЗЕНТЕЛ да предизвика някакъв сериозен проблем.

Ако сте пропуснали да приемете ЗЕНТЕЛ
Ако сте пропуснали приема на някоя доза, приемете лекарството, колкото е възможно по-бързо след като се сетите. Приемете следващата доза в обичайното време и не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства, ЗЕНТЕЛ може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Повечето от нежеланите реакции, които се свързват с приема на ЗЕНТЕЛ, са леки и обикновено изчезват без да се налага спиране на лечението. Някои нежелани реакции може да наложат медикаментозно лечение.

Състояния, за които трябва да следите:

 • Гърчове и други симптоми;
 • Пациенти, лекувани от паразитни инфекции, също могат да имат рядко и сериозно заболяване, наречено невроцистицеркоза, за което е характерно наличието на паразити в мозъка. При приема на ЗЕНТЕЛ в мозъка настъпва реакция след убиването на паразитите. Следете за следната комбинация от симптоми:
  • главоболие, което може да бъде тежко;
  • гадене и повръщане;
  • гърчове;
  • проблеми със зрението.

Уведомете незабавно Вашия лекар, при поява на тези симптоми.

Нечести нежелани реакции
Те могат да засегнат до 1 на 100 пациенти:

 • главоболие или световъртеж;
 • гадене, повръщане, стомашни болки или диария;
 • сърбеж.

Редки нежелани реакции
Те могат да засегнат до 1 на 1 000 пациенти:

 • кожен обрив;
 • сърбеж.

Редки нежелани реакции, които могат да се проявят при кръвните Ви изследвания:

 • повишаване на стойностите на чернодробните ензими.

Много редки нежелани реакции
Те могат да засегнат до 1 на 10 000 пациенти:
Тежки кожни обриви

 • кожен обрив, който може да образува мехурчета, и изглежда като малки мишени (централни тъмни петна, заобиколени от по-светла област, с тъмен пръстен по ръба) (еритема мултиформе);
 • генерализиран обрив с образуване на мехури и белеща се кожа, особено около устата, носа и половите органи (синдром на Стивънс-Джонсън).

Уведомете незабавно Вашия лекар, ако забележите някои от тези симптоми.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ЗЕНТЕЛ
Съхранявайте на място, недостъпно за деца.
Съхранявайте Зентел при температура под 25°С.
Да са пази от пряка светлина. Да се съхранява в оригиналната опаковка.
Не използвайте ЗЕНТЕЛ след срока на годност, отбелязан върху блистера и картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържа ЗЕНТЕЛ

Активното вещество е албендазол. Всяка филмирана таблетка съдържа 200 mg албендазол.
Другите съставки са:
Сърцевина на таблетката: лактоза, царевично нишесте, поливидон, натриев лаурилсулфат, натриев нишестен гликолат, микрокристална целулоза, захарин натрий, магнезиев стеарат.
Филмово покритие: метилхидроксипропилцелулоза и пропиленгликол.

Как изглежда ЗЕНТЕЛ и какво съдържа опаковката
ЗЕНТЕЛ филмирани таблетки са бели, до почти бели, кръгли, двойно изпъкнали таблетки с тънкослойна обвивка, с малка петоъгълна пирамида от всяка страна.
Всяка опаковка съдържа 1 блистер с 2 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба
SmithKline Beecham plc., Великобритания.

Производител
Glaxo Wellcome Production, Франция.

За повече информация, поръчки и въпроси можете да се свържете с нас по следните начини:
 • На телефони: 042 605 300, 0893 376 735.
  Понеделник - Петък, от 9.00 до 17.30 часа
 • Като ни пишете на електронната поща (натиснете тук)

Взаимодействия

на ЗЕНТЕЛ табл. 200 мг. * 2 с продукти, активни съставки, заболявания, храни и напитки.

Силно клинично значими взаимодействия (1)

Умерено клинично значими взаимодействия (45)

Маловажно клинично значими взаимодействия (8)

Виж подробно всички.

Оцени страницата и я сподели с приятели
12345 3.3, 23 Гласа
Сподели в Facebook
Коментирай във Facebook

!. forum.framar.bg

Споделете вашето мнение, задайте въпрос или отворете дискусия за "ЗЕНТЕЛ табл. 200 мг. * 2" във форума.

?. www.framar.bg:

Коментирайте "ЗЕНТЕЛ табл. 200 мг. * 2"
--- 4 скрити --- Прочети всички тук

5. sid.x.: (2010-09-07 15:52:29)

Има ли значение кога се пие сутрин или вечер?
Да разбирам дозата -3дни по ред по 2хапчета.Трябва ли да се повтори курса след определен период?Има ли опасност от предозиране?

6. Админ: (2010-09-07 16:12:09)

Това е лекарство по лекарско предписание. Спазвайте указанията на лекаря.

7. Emil: (2011-01-20 21:25:08)

А каква алтернатива има този препрат ? (Примерно в Турция или Македония)

8. Петя: (2011-10-21 12:42:11)

Синът ми има хелминти - излязоха му в изследвания за детска градина - на 2г. и 10 месеца е. Джипито ни изписа зентел - да сдъвче една таблетка и след 21 дни да сдъвче втората. Когато след 5 дни занесохме наново проба, оттам ни казаха, че все едно детето не било лекувано. Има ли нещо, което мога да направя допълнително - правя му тоалет сутрин и вечер, гладя му бельото. откъде е източникът на тези паразити, възможно ли е да е някъде у нас, за какво да следя още. мием ръцете,храната и т.н. заразно ли е? трябва ли и ние с мъжа ми да пием това лекарство. опасно ли е ако го заведа да играе навън с други деца, да го отделя ли от тях?

9. www.framar.bg отговаря: (2011-10-22 22:51:32)

Петя

Синът ми има хелминти - излязоха му в изследвания за детска градина - на 2г. и 10 месеца е. Джипито ни изписа зентел - да сдъвче една таблетка и след 21 дни да сдъвче втората. Когато след 5 дни занесохме наново проба, оттам ни казаха, че все едно детето не било лекувано. Има ли нещо, което мога да направя допълнително - правя му тоалет сутрин и вечер, гладя му бельото. откъде е източникът на тези паразити, възможно ли е да е някъде у нас, за какво да следя още. мием ръцете,храната и т.н. заразно ли е? трябва ли и ние с мъжа ми да пием това лекарство. опасно ли е ако го заведа да играе навън с други деца, да го отделя ли от тях?

Източник на паразитозата е заразеният човек. Предаването на заразата става чрез контаминирани с яйца ръце, хранителни продукти, прах и околни предмети. Добре е да спазвате добра лична хигиена- измиване на ръцете със сапун и вода преди всяко ядене, изрязване ниско на ноктите, измиване на плодовете. Сменяйте често чаршафите и бельото на детето. Почистете добре всички околните предмети и играчките му. Добре е и вие с мъжа ви да си направите изследвания. Консултирайте се отново с вашия педиатър за лечението на вашето дете.

ЗЕНТЕЛ табл. 200 мг. * 2 е свързан към

Фармакологични групи (Активни съставки):

Кърменето на обществени места – естествено, допустимо или неприемливо?

Майката има право да кърми детето си независимо от възрастта му когато и където пожелае, без разголването й да се отъждествява с форма на ексхибиционизъм. Собствениците на търговския комплекс следва да бъдат осъдени и да платят обезщетение.
Кърменето на обществени места не подлежи на коментар, когато майката се стреми да запази интимността на този акт встрани от чуждите погледи като наметне себе си и бебето с шал. Искът на БХК не следва да бъде удовлетворен.
Кърменето на бебето и детето извън дома е редно да се практикува в уединението на специални помещения, предназначени за хранене и преобличане. Майката основателно е била помолена да преустанови храненето на детето си, щом не желае да завоалира процеса.
Не само тютюнопушенето, но и кърменето на обществена места трябва да бъде забранено.

Бюлетин

Промоции.

Актуални продукти.

Информация и новини.

При възникнало съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, моля винаги се обръщайте за медицинска консултация към квалифициран и правоспособен лекар или фармацевт. В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава.