0 продукта

е-Аптека

АЛЕРГОДИЛ назал шпрей 10 мл.

АЛЕРГОДИЛ назал шпрей 10 мл. - изображение
Цена:  14.54 лв.

Алергодил® 0,1% спрей за нос, разтвор
 
Allergodil 0,1% nasal spray, solution
 

Уважаеми пациенти,

моля прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкции¬те за употреба на лекарствения продукт.

-    Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

-    Ако   се   нуждаете   от   допълнителна   информация   или   съвет,   попитайте Вашия фармацевт.
-    Вие трябва да потърсите лекарска помощ, ако Вашите симптоми се влошат или не се подобрят.
-    Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1.    Какво представлява Алергодил спрей за нос, разтвор?
2.    Преди да използвате Алергодил спрей за нос, разтвор
3.    Как да използвате Алергодил спрей за нос, разтвор?
4.    Възможни нежелани реакции    
5.    Как да съхранявате Алергодил спрей за нос, разтвор?
6.    Допълнителна информация

1.    КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА АЛЕРГОДИЛ СПРЕЙ ЗА НОС, РАЗТВОР И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?

Алергодил спрей за нос, разтвор е противоалергичен лекарствен продукт за назално приложение, съдържащ азеластинов хидрохлорид като активно вещество. Алергодил спрей за нос, разтвор се прилага за симптоматично лечение на сенна хрема (сезонен алергичен ринит) или несезонен (целогодишен) алергичен ринит.

2.    ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ АЛЕРГОДИЛ СПРЕЙ ЗА НОС, РАЗТВОР

Не използвайте Алергодил спрей за нос, разтвор

-    ако сте свръхчувствителни към азеластинов хидрохлорид или някоя от останалите съставки на Алергодил спрей за нос, разтвор.

Употреба на други лекарства

Моля, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт, ако приемате други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.
Досега не са наблюдавани взаимодействия с други лекарствени продукти.

Употреба на Алергодил спрей за нос, разтвор с храни и напитки

Не е наблюдавано взаимодействие с храни. По принцип се препоръчва избягване консумацията на алкохолни напитки по време приложението на лекарства.

Деца и пациенти в напреднала възраст

Алергодил спрей за нос, разтвор не трябва да се прилага при деца под 6 годишна
възраст.
Няма специални предупреждения за употреба от пациенти в напреднала възраст.

Бременност и кърмене

Няма опит с употребата на азеластин по време на бременност при хора. Проведените изпитвания при опитни животни, с прилагане на високи дози перорално, показ¬ват различни аномалии. Поради това се изисква повишено внимание при употребата на Алергодил
Няма данни дали азеластинов хидрохлорид преминава в млякото при хора. Изисква се повишено внимание при употребата на Алергодил спрей за нос, разтвор от кърмещи жени.
Ако сте бременна или кърмите, уведомете Вашия лекар, преди да започнете да прилагате Алергодил спрей за нос, разтвор.

Шофиране и работа с машини

В изолирани случаи при приложението на Алергодил спрей~за нос, разтвор могат да се наблюдават умора, слабост, отпадналост, световъртеж, които могат да се дължат и на заболяването. В тези случаи може да се наруши способността за шофиране и работа с машини. Алкохолът може да усили този ефект.

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ АЛЕРГОДИЛ СПРЕИ ЗА НОС, РАЗТВОР?

Винаги използвайте Алергодил спрей за нос, разтвор точно, както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Ако нищо друго не Ви е предписано от лекуващия лекар, обичайната доза е по едно впръскване от Алергодил спрей за нос, разтвор във всяка ноздра два пъти дневно - сутрин и вечер (еквивалентно на дневна доза от 0,56 mg азеластинов хидрохлорид).
Впръскването се извършва при изправена глава (вижте инструкциите към фигурите по-долу).

1. Отстранете защитната    запушалка.               

2. Преди употреба напомпайте няколко пъти, докато се получи равномерна стрия.

3. Впръскайте по веднъж във всяка ноздра, като държите главата си изправена.

4. Изчистете накрайника и поставете защитната запушалка.

Алергодил спрей за нос, разтвор е подходящ за продължителна употреба. Няма ограничение в продължителността на лечението.
Моля, обърнете се към Вашия лекар, ако имате впечатлението, че действието на Алергодил спрей за нос, разтвор е прекалено силно или прекалено слабо.

Ако сте приложили повече от необходимата доза от Алергодил спрей за нос, разтвор

Алергодил спрей за нос, разтвор се прилага локално в носа. Благодарение на малкото количество активно вещество, признаци на токсичност не се очакват, дори и в случай на прекомерно предозиране при локално приложение. Въпреки това, при непреднамерено поглъщане на голямо количество от лекарството (например съдържанието на 1 бутилка от дете), трябва обезателно да се потърси медицинска помощ. Липсват емпирични данни за токсични (много високи, отровни) дози от азеластинов хлорид при човека. Резултатите от опити с животни показват, че екстремното предозиране и интоксикация (отравяне) предизвикват симптоми от страна на централната нервна система (напр. безпокойство, тревожност или тежка продължителна умора или сънливост). В тези случаи лечението е симптоматично.

Ако сте пропуснали да приложите Алергодил спрей за нос, разтвор

Ако забравите да приложите Алергодил спрей за нос, разтвор, не се налагат някакви специални мерки. Продължете лечението със същата доза и време на приложение. При необходимост може да приложите Алергодил спрей за нос, разтвор между два редовни приема.

Ако сте спрели употребата на Алергодил спрей за нос, разтвор

Ако е възможно, продължете редовно приложението на Алергодил спрей за нос, разтвор до изчезване на симптомите. При предварително преустановяване на лечението с Алергодил спрей за нос, разтвор типичните симптоми на Вашето заболяване може скоро да се възобновят.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Като всички лекарства, Алергодил спрей за нос, разтвор може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Имунна система

Много редки: свръхчувствителност, анафилактична реакция

Нервна система

Чести:    горчив вкус (често дължащ се на неправилен начин на приложение на лекарството, главно при прекомерното накланяне на главата назад при впръскване). В редки случаи това може да доведе до гадене.
Много редки:  замаяност

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения

Нечести:    дразнене в носа (парене, сърбеж), кихане, кървене на носа (епистаксис)

Храносмилателна система

Редки: гадене

Общи нарушения

Много редки: умора (изтощение), слабост

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Много редки: обрив, сърбеж по кожата (пруритус), обрив (уртикария)

Какви мерки трябва да предприемете при възникване на нежелани лекарствени реакции?

Тези нежелани лекарствени реакции по принцип са временни и поради това не се изисква предприемането на специални мерки.
Ако почувствате горчив вкус в устата след приложение на Алергодил спрей за нос, разтвор, може да го неутрализирате чрез приемане на безалкохолна напитка (напр. сок, мляко).
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, които не са описани в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.
Да се съхранява под 25°С!
Да не се съхранява в хладилник и да не се замразява!
Да се съхранява на място, недостъпно за деца!
Да не се употребява след изтичане на срока на годност, който е обозначен на картонената кутия и етикета на бутилката Алергодил спрей за нос, разтвор.

В кои случаи не трябва да се използва Алергодил спрей за нос, разтвор, дори преди изтичане срока на годност?

Ако Алергодил спрей за нос, разтвор е съхраняван по невнимание под +8° С (напр. в хладилник) за продължителен период от време, активното вещество започва частично да изкристализира. Тази формация от кристали ("флокулация") е видима, ако бутилката се погледне срещу светлина. Този разтвор не трябва да се използва! При продължително съхраняване на разтвора при стайна температура (в продължение на няколко часа), обаче кристалите се разтварят напълно. Този бистър разтвор (без видима флокулация) може да бъде използван.
Колко дълго може да се употребява Алергодил спрей за нос, разтвор след първото отваряне на бутилката?
Да не се употребява повече от 6 месеца след първото отваряне на бутилката.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Алергодил спрей за нос, разтвор?

Активно вещество:
Едно впръскване (еквивалентно на 0,14 ml разтвор) съдържа 0,14 mg азеластинов
хидрохлорид.
Другите съставки са:
Хипромелоза, динатриев едетат, лимонена киселина, безводна, динатриев фосфат,
додекахидрат, натриев хлорид, пречистена вода.

 

Алергодил спрей за нос, разтвор е лекарствен продукт, който се отпуска без лекарско предписание.
Алергията представлява свръхреакция на собствената имунна система на организма срещу относително безвредни вещества. Алергична реакция може да възникне напр. при контакт с полени, домашен прах, котешки или кучешки косми. Алергодил спрей за нос, разтвор, съдържа активното вещество азеластинов хидро¬хлорид. Това вещество потиска действието на хистамина и на други възпалителни субстанции, които се отделят в огромно количество при наличието на алергия. Освен това се намалява повишената секреция от носа, сърбежа и набъбването на носната лигавица. Въпреки ниската доза на активното вещество, се наблюдава бързо и ефективно намаление на алергичните симптоми, тъй като Алергодил спрей за нос, разтвор осъществява своето действие директно върху носната лигавица.
За допълнителна информация, относно този лекарствен продукт, моля свържете се
с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:
ЕКОФАРМ ЕООД

Изображение 2 към продукта АЛЕРГОДИЛ назал шпрей 10 мл.
За повече информация, поръчки и въпроси можете да се свържете с нас по следните начини:
  • На телефони: 042 605 300, 0893 376 735.
    Понеделник - Петък, от 9.00 до 17.30 часа
  • Като ни пишете на електронната поща (натиснете тук)

Взаимодействия

на АЛЕРГОДИЛ назал шпрей 10 мл. с продукти, активни съставки, заболявания, храни и напитки.

Умерено клинично значими взаимодействия (126)

Маловажно клинично значими взаимодействия (1)

Виж подробно всички.

Оцени страницата и я сподели с приятели
12345 3.2, 38 Гласа
Сподели в Facebook
Коментирай във Facebook

!. forum.framar.bg

По темата във форума. Включете се в дискусията сега!

1. southern_sun:

От няколко години развих пролетна алегрия, която се оказа, че е наследствена и съм я наследила от баща си. С годините не се беше проявявала, но под влияние на нещо си съм я отключила и сега вместо да свързвам пролетта с хубавото време, птичките и цъфналит...

2. Madame:

Имам същият проблем.Най - добре се консултирай с алерголог или специалист УНГ за да ти назначи адекватно лечение.На пазара има голямо разнообразие от медикаменти,но само лекар може да прецени кой е най- добър за теб....

3. magito_hris:

Днес ходих на очен лекар, защото имах парене и сърбеж на очите и обясниха, че се дължи на алергия. Казаха ми, че трябва да си слагам Анталерг капки? Дали ще ми помогнат? Някой ползвал ли ги е?...

4. southern_sun:

Аз лично не съм ги ползвала, но се мазах с някакво малко мазилце, което ме успокои. Най-лошото е, че не ми даваха да се гримирам. ...

5. Рамела:

И аз съм с такива екстри . Неприятно е , но хубавото е , че излизат все повече пречистени медикаменти и не се налага да ходя като ударен самолет... Аз лично съм доволна от Нео-ринактив и Авамис, но най-добре е алерголог да препоръча лечение......

6. southern_sun:

А от тия медикаменти ще ми се приспива ли? Защото не мога да си взема болнични и да отсъствам от работа заради това, че ми се спи!...

7. bisertaskov:

Днес ходих на очен лекар, защото имах парене и сърбеж на очите и обясниха, че се дължи на алергия. Казаха ми, че трябва да си слагам Анталерг капки? Дали ще ми помогнат? Някой ползвал ли ги е? След като офталмолог ти ги е изписал би трябвало да действат,с...

8. georgia:

Решението за мен е посещение при алерголог, което аз самата отлагам няколко години. А има и друг вариант - хомеопатия. Имам приятел, който втора година се лекува с хомеопатия и няма никакви проблеми със сезонното неразположение, а преди си бяхме като дует...

9. southern_sun:

Ходих на алерголог, реагирах на много малко алергени един от тях е библиотечен прах. Странно -> -> , иначе спазвах супер хигиена на дома. От няколко години не съм имала пристъпи, само понякога когато съм в помещение със силна миризма. Според мен с приема...

10. georgia:

Природата наистина помага за много неща, но в този сезон предпочитам да избягвам разходките на открито. Колкото повече треви и цъфнали растения има около мен, толкова по - зле се чувствам ...

11. qproin:

Аз съм така от години, първо с пролетните цветове, после с липите....ужасно е, кихане кашляне, подути очи....ама все не отивам на лекар и чакам да ми мине....

12. valiart:

Ооо, това с алергиите е ужасно! Определено трябва да се вземат мерки. Има толкова медикаменти, че просто е недопостимо да не се прави нещо по въпроса и да оставате с дискомфорта, който носят полените....

13. southern_sun:

Преди да поговорим как можем да се справим с пролетната алергия, нека да обърнем поглед към причинителите.Един от основните причинители за пролетната алергия това е цветния прашец .Отделяния от дърветата, тревите, плевелите и цветята прашец, може да пред...

14. teddy:

И мъжа ми има пролетна алергия - много е неприятно, защото постоянно киха, очите му сълзят, носа му не спира да тече и тези мъки продължаваха повече от месец. Сега, преди пролетния сезон, пие таблетките на Лорано около 20 дни и е много по-добре. Рядко му ...

15. Камелия:

И мъжа ми има пролетна алергия - много е неприятно, защото постоянно киха, очите му сълзят, носа му не спира да тече и тези мъки продължаваха повече от месец. Сега, преди пролетния сезон, пие таблетките на Лорано около 20 дни и е много по-добре. Рядко му ...

16. Dior:

Ужасен проблем. Цъфнат ли липите и започвам да се задъхвам.Проявяват се класическите симптоми като сълзящи очи, кихане, запушен нос и задушаване. За жалост не минават преди пролетта да отмине....

17. tihomir:

Изписаха ми Клиндамицин и Ксизал,след 3 хапче се получи лек обрив и сърбеж(пия само антибиотика понеже пия и диазепам,прочетох че не трябва със Ксизал да се смесва)днес изпих 5-то хапче и трудно си поемам въздух-как да процедирам?Благодаря Ви предварителн...

?. www.framar.bg:

Коментирайте "АЛЕРГОДИЛ назал шпрей 10 мл."
--- 13 скрити --- Прочети всички тук

14. www.framar.bg отговаря: (2013-03-13 16:02:07)

rumi

Здравейте! Може ли да се използва спрея при предстоящо тестуване с кожно-алергични проби при дете на 7 години? Необходимо ли е да се направи пауза преди изследванията? За колко време ?

Необходимо е да се консултирате с лекаря, който ще прави изследването.

15. mm: (2013-09-11 09:27:57)

това кортикостероид ли е? понеже съм с целогодишен ринит и астма,би трябвало да знаете дали взаимодейства с ефира 10 мг и симбикорт турбохалер? алерголожката ми е в отпуска и имам нужда от съвет.Благодаря!

16. www.framar.bg отговаря: (2013-09-11 13:44:09)

mm

това кортикостероид ли е? понеже съм с целогодишен ринит и астма,би трябвало да знаете дали взаимодейства с ефира 10 мг и симбикорт турбохалер? алерголожката ми е в отпуска и имам нужда от съвет.Благодаря!

Този спрей не съдържа кортикостероид. Не е посочено взаимодействие на Алергодил с други лекарства.

17. Десислава Иванова: (2014-09-21 19:28:05)

Колко дълго може да се използва?

18. www.framar.bg отговаря: (2014-09-22 22:24:47)

Десислава Иванова

Колко дълго може да се използва?

Не трябва да се употребява повече от 6 месеца без прекъсване.

АЛЕРГОДИЛ назал шпрей 10 мл. е свързан към

Фармакологични групи (Активни съставки):

Системи и органи:

Кърменето на обществени места – естествено, допустимо или неприемливо?

Майката има право да кърми детето си независимо от възрастта му когато и където пожелае, без разголването й да се отъждествява с форма на ексхибиционизъм. Собствениците на търговския комплекс следва да бъдат осъдени и да платят обезщетение.
Кърменето на обществени места не подлежи на коментар, когато майката се стреми да запази интимността на този акт встрани от чуждите погледи като наметне себе си и бебето с шал. Искът на БХК не следва да бъде удовлетворен.
Кърменето на бебето и детето извън дома е редно да се практикува в уединението на специални помещения, предназначени за хранене и преобличане. Майката основателно е била помолена да преустанови храненето на детето си, щом не желае да завоалира процеса.
Не само тютюнопушенето, но и кърменето на обществена места трябва да бъде забранено.

Бюлетин

Промоции.

Актуални продукти.

Информация и новини.

При възникнало съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, моля винаги се обръщайте за медицинска консултация към квалифициран и правоспособен лекар или фармацевт. В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава.