PFIZER

PFIZER
46  
 . 0.25 . * 30 +

. 0.25 . * 30

. 0.25 . * 30: 0,25 mg 0,25 mg tablets 0,5 mg 0,5 mg tablets (alprazolam)

2.53 .
 . 300 . * 100 +

. 300 . * 100

. 300 . * 100 : 100 mg , Neurontin 100 mg capsules, hard 300 mg , Neurontin 300 mg capsules, hard

43.91 .
 . 0.5 . * 2 +

. 0.5 . * 2

. 0.5 . * 2 : 0,5 mg DOSTINEX 0,5 mg tablets (cabergoline)

9.44 .
 . 50 . * 2 +

. 50 . * 2

. 50 . * 2 : VIAGRA 50 mg (sildenafil) ,

29.33 .
 -    30 . +

- 30 .

- 30 . : Sab Simplex 69,19 mg/ml oral suspension 69,19 mg/ml Simethicone ()

14.90 .